Home > VIJESTI > HRVATSKA > Možda niste popularni u društvu, ali ako se zovete Ivan bili ste po imenu popularni sedam desetljeća… Provjerite koja su još imena po županijama bila hit do devedesetih
Karta1

Možda niste popularni u društvu, ali ako se zovete Ivan bili ste po imenu popularni sedam desetljeća… Provjerite koja su još imena po županijama bila hit do devedesetih

RTL otkriva koja su najučestalija imena hrvatskih građana po županijama i prema godini rođenja

Ako se zovete “Ana” ili “Marija” ili pak “Ivan” ili “Josip”, vjerojatno ste već navikli da u prostorijama u kojima se nalazite imate nekoliko imenjakinja, odnosno imenjaka. Budući da u posljednje vrijeme u Hrvatskoj raste trend nadijevanja kratkih “stranih” imena djeci, odlučili smo provjeriti koja imena su desetljećima prije, zaključno s 2011., bila najpopularnija. Kao izvor smo koristili podatke s Državnog zavoda za statistiku.

Na razini Hrvatske, ukupno je najpopularnije ime Ivan, a slijede ga Josip, Marko, Stjepan, Tomislav, Željko, Ivica, Ante, Mario i 10. Nikola. Što se tiče ženskih imena na razini Hrvatske, to su, redom: Marija, Ana, Ivana, Mirjana, Katarina, Nada, Dragica, Ljubica, Vesna te Marina.

Krapinsko-zagorska županija

U Krapinsko-zagorskoj županiji, ukupno su najučestalija muška imena, prema posljednjem popisu stanovništva, redom: Ivan, Stjepan, Josip, Dragutin, Željko, Tomislav, Franjo, Marko, Mario i Ivica, dok su ženska Marija, Ana, Štefanija, Štefica, Ivana, Dragica, Ljubica, Martina, Mirjana i Katarina.

S datumima rođenja koji datiraju iz 1929. i ranije, tri najpopularnija muška imena bila su Stjepan, Ivan i Franjo, a ženska Marija, Ana i Štafanija. U tridesetima su prednjačili Ivan, Stjepan i Josip te ponovno Marija, Ana i Štefanija. U četrdesetima su hit imena bila Stjepan, Ivan i Josip te Marija, Ana i Dragica – čija je popularnost očito iz “top 3″ izgurala Štafaniju. Pedesetih su najpopularnija muška imena ostala ista kao četrdesetih, ali su najučestalija ženska imena bila Marija, “povratnica” Štefanija i – Štefica.

Šezdesete: Ivan, Stjepan, Josip; odnosno Marija, Mirjana i Štefica
Sedamdesete: Damir, Ivica, Mario; odnosno Mirjana, Snježana i Gordana
Osamdesete: Mario, Tomislav, Marko; odnosno Ivana, Martina i Marija
Devedesete: Matija, Marko i Ivan; odnosno Ivana, Valentina i Petra
Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Karlo, Ivan, Marko, Matija, Patrik, David, Filip, Mihael i Nikola; odnosno ženska Lana, Lucija, Petra, Lorena, Ana, Ema, Sara, Nika, Lea i Karla.

Zagrebačka županija

Ukupno gledajući, najučestalija imena koja su se pojavljivala u ovoj županiji su redom: Ivan, Stjepan, Josip, Marko, Tomislav, Ivica, Željko, Mario, Nikola i Franjo, odnosno Marija, Ana, Ivana, Marica, Dragica, Katarina, Mirjana, Martina, Ljubica i Marina.

Prije 1929. godine, pobjednički “trojci” bili su Ivan, Stjepan i Josip, odnosno Ana, Dragica i Ljubica. Tridesetih su Ivan i Stjepan zamijenili mjesta, dok se situacija sa ženskim imenima nije mijenjala, a četrdesetih su imena Ivan i Stjepan ponovno izvršila rotaciju, baš kao i Marica i Dragica.

Pedesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Marica i Dragica
Šezdesete: Željko, Ivan i Stjepan; odnosno Mirjana, Snježana i Vesna
Sedamdesete: Tomislav, Mario i Ivica; odnosno Ivana, Gordana i Snježana
Osamdesete: Ivan, Tomislav, Marko; odnosno Ivana, Ana i Martina
Devedesete: Ivan, Marko i Josip; odnosno Ivana, Ana i Petra

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Filip, Josip, Karlo, Antonio, Mihael, Leon i Dominik, a top 10 ženskih – Lucija, Lana, Ana, Petra, Sara, Ema, Nika, Marija, Lorena i Laura.

Sisačko-moslavačka županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Ivica, Željko, Milan, Marko, Nikola, Mario i Tomislav; odnosno Marija, Ana, Ljubica, Ivana, Kata, Marica, Milka, Dragica, Nada te Katica

1929. i prije: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Ljubica
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Nada i Ljubica
Šezdesete: Željko, Ivica i Josip; odnosno Mirjana, Vesna i Snježana
Sedamdesete: Ivica, Željko i Mario; odnosno Ivana, Snježana i Mirjana
Osamdesete: Ivan, Mario i Tomislav; odnosno Ivana, Martina i Ana
Devedesete: Ivan, Marko i Jospi; odnosno Ivana, Marija i Ana

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Ivan, Luka, Marko, Filip, Karlo, Antonio, Josip, Matej, David i Patrik; odnosno: Lucija, Ana, Petra, Lana, Sara, Ema, Ivana, Marija, Lorena te Iva.

Karlovačka županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Nikola, Željko, Ivica, Marko, Stjepan, Milan, Tomislav i Mario; odnosno Marija, Ana, Marica, Ivana, Dragica, Anka, Milka, Ljubica, Nada i Mirjana

1929. i ranije: Ivan, Josip i Nikola; odnosno Marija, Ana i Kara
Tridesete: Ivan, Josip i Nikola; odnosno Marija, Ana i Dragica
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Marica
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marica, Marija i Nada
Šezdesete: Željko, Ivan i Josip; odnosno Marica, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Ivica, Željko i Dražen; odnosno Ivana, Snježana i Marina
Osamdesete: Ivan, Tomislav i Mario; odnosno Ivana, Maja i Ana
Devedesete: Ivan, Marko i Josip; odnosno Ivana, Ana i Martina

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, David, Josip, Filip, Antonio, Matija, Karlo i Mateo. Najčešća ženska imena su, pak, redom: Lucija, Lana, Petra, Ana, Sara, Nika, Ema, Marija, Lorena i Dora.

Varaždinska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Marko, Mario, Ivica, Franjo, Dragutin, Nikola i Vladimir; odnosno Marija, Ana, Ivana, Štefanija, Katarina, Dragica, Mirjana, Ljubica, Štefica i Martina.

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Dragica
Tridesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Katarija
Četrdesete: Ivan, Stjepan i Josip, odnosno Marija, Ana i Štefanija
Pedesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Štefanija i Ana
Šezdesete: Josip, Ivan i Stjepan; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Mario, Ivica i Damir; odnosno Snježana, Mirjana i Sanja
Osamdesete: Marko, Mario i Tomislav; odnosno Ivana, Martina i Marina
Devedesete: Matija, Nikola i Marko; odnosno Ivana, Petra i Martina

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, David, Karlo, Ivan, Leon, Filip, Marko, Patrik, Lovro i Matija; a deset najučestalijih ženskih imena, redom: Lana, Lucija, Sara, Ema, Lorena, Ana, Petra, Ivana, Marta i Nika.

Koprivničko-križevačka županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Željko, Franjo, Marko, Tomislav, Ivica, Marijan i Mario; odnosno Marija, Ana, Katarina, Ivana, Katica, Ljubica, Marica, Dragica, Mirjana i Nada.

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Josip; Marija, Ana i Marica
Tridesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Katarina
Četrdesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Katarina
Pedesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Nada i Ana
Šezdesete: Željko, Ivan i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Mario, Dražen i Željko; odnosno Marina, Mirjana i Snježana
Osamdesete: Ivan, Tomislav i Marko; odnosno Ivana, Martina i Ana
Devedesete: Ivan, Matija i Marko; odnosno Ivana, Petra i Ana

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Ivan, Karlo, Marko, David, Filip, Mihael, Leon, Matija i Dominik, dok su najpopularnija ženska imena, redom: Lana, Lucija, Petra, Lorena, Ana, Sara, Ivaba, Ema, Lea i Nika.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Željko, Stjepan, Marko, Milan, Nikola, Tomislav, Mario i Franjo, odnosno Marija, Ana, Ivana, Kata, Milka, Ankica, Nada, Mirjana, Dragica i Marica.

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Željko; odnosno Marija, Nada i Ankica
Šezdesete: Željko, Ivan i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Snježana
Sedamdesete: Željko, Dalibor i Goran; odnosno Sanja, Snježana i Mirjana
Osamdesete: Ivan, Mario i Tomislav; odnosno Ivana, Martina i Maja
Devedesete: Ivan, Marko i Josip; odnosno Ivana, Ana i Valentina

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Ivan, Luka, Marko, Josip, Antonio, Karlo, Mihael, Filip, Mateo i Patrik; odnosno ženska Petra, Lucija, Ana, Lana, Sara, Lorena, Ivana, Ema, Marija i Matea

Primorsko-goranska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Marko, Željko, Damir, NIkola, Milan, Ivica, Luka i Tomislav; odnosno Marija, Ana, Ivana, Mirjana, Vesna, Nada, Sanja, Marina, Gordana i Ivanka

1929. i ranije: Ivan, Josip i Anton; odnosno Marija, Ana i Danica
Tridesete: Ivan, Josip i Anton; odnosno Marija, Ana i Anka
Četrdesete: Ivan, Josip i Milan; odnosno Marija, Ana i Nada
Pedesete: Ivan, Josip i Željko; odnosno Marija, Vesna i Mirjana
Šezdesete: Željko, Damir i Ivica; odnosno Vesna, Snježana i Gordana
Sedamdesete: Igor, Goran i Damir; odnosno Sandra, Sanja i Nataša
Osamdesete: Ivan, Marko i Marin; odnosno Ivana, Ana i Maja
Devedesete: Ivan, Luka i Marko; odnosno Ana, Ivana i Martina

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Ivan, David, Antonio, Karlo, Marko, Filip, Mateo, Dominik i Leon; odnosno ženska Lucija, Lana, Ana, Sara, Nika, Petra, Ema, Laura, Mia i Lara.

Ličko-senjska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Milan, Josip, Nikola, Ivica, Marko, Mile, Tomislav, Željko i Ante; odnosno Marija, Ana, Anka, Kata, Ivana, Milka, Manda, Katarina, Katica i Marijana

1929. i ranije: Ivan, Milan i Nikola; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Nikola i Milan; odnosno Marija, Kata i Ana
Četrdesete: Ivan, Milan i Nikola; odnosno Marija, Anka i Kata
Pedesete: Ivan, Milan i Nikola; odnosno Marija, Anka i Kata
Šezdesete: Milan, Ivica i Ivan; odnosno Marija, Ankica i Marijana
Sedamdesete: Ivica, Milan i Tomislav; odnosno Marija, Ivana i Marijana
Osamdesete: Ivan, Milan i Tomislav; odnosno Ivana, Ana i Nikolina
Devedesete: Ivan, Josip, Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Ivan, Luka, Marko, Josip, Antonio, Filip, Nikola, Karlo, Matej i Mateo; odnosno ženska Ana, Marija, Lucija, Ivana, Iva, Petra, Lana, Matea, Katarina i Nika.

Požeško-slavonska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Marko, Željko, Tomislav, Stjepan, Ivica, Antun, Mario i Luka; odnosno Marija, Ana, Ivana, Kata, Ljubica, Marica, Ankica, Katarina, Dragica i Nada

1929. i ranije: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Antun; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Željko; odnosno Marija, Ankica i Marica
Šezdesete: Željko, Ivica i Josip; odnosno Marica, Ankica i Marija
Sedamdesete: Tomislav, Mario i Željko; odnosno Marija, Marijana i Snježana
Osamdesete: Ivan, Josip i Tomislav; odnosno Ivana, Marija i Ana
Devedesete: Ivan, Josip i Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Josip, Matej, David, Filip, Karlo, Mihael i Antonio; odnosno ženska Ana, Petra, Marija, Lana, Sara, Lucija, Marta, Ivana i Iva.

Virovitičko-podravska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Željko, Marko, Tomislav, Franjo, Mario, Ivica i Milan; odnosno Marija, Ana, Ivana, Kata, Katarina, Mirjana, Nada, Marica, Marina i Dragica.

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Nada
Šezdesete: Željko, Ivan i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Mario, Ivica i Dražen; odnosno Danijela, Sanja i Snježana
Osamdesete: Ivan, Tomislav i Mario; odnosno Ivana, Marina i Martina
Devedesete: Ivan, Josip i Marko; odnosno Ivana, Martina i Ana

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Ivan, Luka, Marko, Filip, Karlo, Mateo, Matej, David, Josip i Antonio; odnosno ženska Lana, Ana, Sara, Lorena, Petra, Iva, Lucija, Ema, Ivana i Marija.

Brodsko-posavska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Marko, Stjepan, Antun, Tomislav, Željko, Mato i Ivica; odnosno Marija, Ana, Kata, Ivana, Manda, Mara, Katarina, Marica, Marina i Anka

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Antun; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Antun; odnosno Marija, Ana i Kata
Šezdesete: Ivan, Željko i Josip; odnosno Marija, Marica i Ana
Sedamdesete: Mario, Ivica i Tomislav; odnosno Marija, Marijana i Snježana
Osamdesete: Ivan, Josip i Tomislav; odnosno Ivana, Marija i Marina
Devedesete: Ivan, Josip i Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Josip, Filip, Antonio, Matej, Karlo, Mihael i David; odnosno Ana, Lana, Petra, Marija, Sara, Lucija, Lorena, Matea, Ivana i Nikolina

Zadarska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Ante, Josip, Marko, Šime, Luka, Tomislav, Ivica, Nikola i Željko; odnosno Marija, Ana, Ivana, Lucija, Mirjana, Marina, Anka, Milka, Nada i Katarina.

1929. i ranije: Ante, Šime i Ivan; odnosno Marija, Milka i Zorka
Tridesete: Ante, Ivan i Šime; odnosno Marija, Ana i Milka
Četrdesete: Ante, Ivan i Šime; Marija, Anka i Ana
Pedesete: Ivan, Ante i Željko; odnosno Marija, Nada i Mirjana
Šezdesete: Ivica, Željko i Dragan; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Ivica, Ante i Tomislav; odnosno Ana, Ivana i Marijana
Osamdesete: Ivan, Ante i Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija
Devedesete: Ivan, Luka i Josip; odnosno Lucija, Ivana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Roko, Marko, Josip, Karlo, Ante, Lovre, Antonio i Jakov; odnosno Lucija, Petra, Sara, Lana, Marija, Laura, Marta, Ana, Ema i Anđela.

Osječko-baranjska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Marko, Željko, Ivica, Tomislav, Mario, Luka i Damir; odnosno Marija, Ana, Ivana, Anica, Katica, Kata, Mirjana, Ružica, Katarina i Nada

1929. i ranije: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Anica i Katica
Šezdesete: Željko, Ivica i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Mario, Goran i Tomislav; odnosno Ivana, Marija i Danijela
Osamdesete: Ivan, Josip i Tomislav; odnosno Ivana, Ana i Marija
Devedesete: Ivan, Marko i Josip; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Matej, Filip, David, Josip, Karlo, Petar i Leon; odnosno Petra, Ana, Lucija, Lana, Sara, Iva, Marija, Lara, Lea i Ema.

Šibensko-kninska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ante, Ivan, Marko, Josip, Nikola, Ivica, Tomislav, Petar, Luka i Željko; odnosno Marija, Ana, Ivana, Mirjana, Anka, Kata, Zorka, Nada i Katarina.

1929. i ranije: Ante, Ivan i Nikola; odnosno Marija, Ana i Milka
Tridesete: Ante, Ivan i Nikola; odnosno Marija, Ana i Milka
Četrdesete: Ante, Ivan i Josip; odnosno Marija, Ana i Milka
Pedesete: Ante, Ivan i Branko; odnosno Marija, Ana i Nada
Šezdesete: Ivica, Željko i Ante; odnosno Marija, Mirjana i Nada
Sedamdesete: Ivica, Ante i Ivan; odnosno Ivana, Anita i Marijana
Osamdesete: Ivan, Ante i Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija
Devedesete: Ivan, Ante i Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Ante, Josip, Roko, Filip, Antonio, Karlo i Toni; odnosno Ana, Petra, Lucija, Marija, Iva, Anđela, Lana, Sara, Marta i Ivana.

Vukovarsko-srijemska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Marko, Tomislav, Željko, Stjepan, Antun, Mato, Ivica i Mario; odnosno Marija, Ana, Ivana, Kata, Ljubica, Mara, Anica, Katarina, Mirjana i Katica.

1929. i ranije: Ivan, Marko i Stjepan; Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Stjepan i Marko; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Marko; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Šezdesete: Željko, Ivan i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Željko, Josip i Goran; odnosno Marija, Ivana i Mirjana
Osamdesete: Ivan, Josip i Tomislav; odnosno Ivana, Marija i Ana
Devedesete: Ivan, Marko i Josip; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Filip, Matej, David, Josip, Antonio, Karlo i Mihael; odnosno Ana, Lana, Marija, Petra, Sara, Ivana, Lucija, Iva, Nikolina i Ema.

Splitsko-dalmatinska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Ante, Josip, Marko, Petar, Ivica, Luka, Mate i Mario; odnosno Marija, Ana, Ivana, Iva, Mirjana, Jelena, Marina, Mara, Anka i Maja.

1929. i ranije: Ivan, Ante i Josip; odnosno Marija, Ana i Mara
Tridesete: Ante, Ivan i Petar; odnosno Marija, Ana i Iva
Četrdesete: Ante, Ivan i Josip; odnosno Marija, Ana i Mara
Pedesete: Ante, Ivan i Ivica; odnosno Marija, Ana i Mirjana
Šezdesete: Ante, Ivan i Ivica; odnosno Marija, Mirjana i Snježana
Sedamdesete: Ante, Ivan i Ivica; odnosno Ivana, Marija i Marijana
Osamdesete: Ivan, Ante i Josip; odnosno Ivana, Ana i Jelena
Devedesete: Ivan, Ante i Josip; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Ivan, Luka, Ante, Josip, Marko, Roko, Antonio, Marin, Duje i Toni; odnosno Ana, Petra, Lucija, Lana, Ivana, Marija, Mia, Sara, Nina i Lara.

Istarska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Mario, Marko, Anton, Milan, Goran, Damir, Igor i Luka; odnosno Marija, Ana, Mirjana, Ivana, Vesna, Kristina, Marina, Sanja, Gordana i Sandra.

1929. i ranije: Ivan, Josip i Anton; odnosno Marija, Ana i Milka
Tridesete: Ivan, Josip i Anton; odnosno Marija, Ana i Milka
Četrdesete: Ivan, Josip i Mario; odnosno Marija, Ana i Milka
Pedesete: Ivan, Branko i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Šezdesete: Damir, Mladen i Davor; odnosno Vesna, Mirjana i Marija
Sedamdesete: Igor, Alen i Goran; odnosno Sandra, Kristina i Sanja
Osamdesete: Ivan, Marko i Goran; odnosno Ivana, Martina i Sanja
Devedesete: Ivan, Luka i Marko; odnosno Ivana, Sara i Martina

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, David, Ivan, Antonio, Marko, Mateo, Filip, Leon, Erik i Matija; odnosno Lana, Sara, Nina, Ana, Nika, Lucija, Lara, Ema, Petra i Mia.

Dubrovačko-neretvanska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Ante, Ivo, Nikola, Marko, Josip, Mario, Pero, Petar i Ivica; odnosno Marija, Ana, Ivana, Mara, Katarina, Ane, Mirjana, Nikolina, Marina i Karica.

1929. i ranije: Ivan, Ivo i Antun; odnosno Marija, Mara i Ane
Tridesete: Ivan, Ivo i Antun; odnosno Marija, Mara i Ane
Četrdesete: Ivan, Ante i Ivo; odnosno Marija, Ana i Mara
Pedesete: Ivo, Ivan i Ante; odnosno Marija, Nada i Katica
Šezdesete: Ivica, Željko i Ante; odnosno Marija, Marina i Mirjana
Sedamdesete: Mario, Ivica i Ante; odnosno Ivana, Marija i Ana
Osamdesete: Ivan, Ante i Mario; odnosno Ivana, Ana i Marija
Devedesete: Ivan, Ante i Mario; Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Ivan, Luka, Marko, Petar, Ante, Josip, Antonio, Nikola, Marin i Roko; odnosno Petra, Ana, Ivana, Marija, Iva, Nika, Lana, Nina i Matea.

Međimurska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Franjo, Dragutin, Nikola, Antun, Marko, Vladimir i Mario; odnosno Marija, Ana, Katarina, Nada, Ivana, Jelena, Mirjana, Terezija, Dragica i Ljubica.

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Franjo; odnosno Marija, Katarina i Ana
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Katarina i Ana
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Katarina
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Nada i Ana
Šezdesete: Ivan, Josip i Željko; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Mario, Dejan i Damir; odnosno Mirjana, Gordana i Danijela
Osamdesete: Nikola, Marko i Mario; odnosno Ivana, Martina i Maja
Devedesete: Marko, Nikola i Luka; odnosno Ivana, Martina i Maja

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, David, Karlo, Filip, Ivan, Matija, Leon, Lovro, Marko i Fran; odnosno Lana, Sara, Ema, Lucija, Lorena, Nika, Hana, Ana, Lea i Dora.

Grad Zagreb

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Marko, Tomislav, Željko, Stjepan, Luka, Mario, Damir i Nikola; odnosno Marija, Ana, Ivana, Vesna, Nada, Mirjana, Katarina, Dragica, Maja i Matrina.

1929. i ranije: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Dragica
Tridesete: Ivan, Josip, Stjepan; odnosno Marija, Ana i Dragica
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Dragica
Pedesete: Ivan, Željko i Josip; odnosno Marija, Vesna i Nada
Šezdesete: Željko, Damir i Ivan; odnosno Snježana, Vesna i Sanja
Sedamdesete: Tomislav, Mario i Ivan; odnosno Ivana, Ana i Martina
Osamdesete: Ivan, Marko, Tomislav; odnosno Ivana, Ana i Maja
Devedesete: Ivan, Marko i Luka; odnosno Ana, Ivana i Petra

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Filip, Karlo, Fran, Petar, Dominik, Josip i Lovro; odnosno Lucija, Ana, Nika, Lana, Petra, Sara, Ema, Dora, Laura i Lara.

http://www.vijesti.rtl.hr/novosti/hrvatska/2726297/ovo-su-najpopularnija-imena-hrvatskih-gradjana-prema-zupanijama-i-godini-rodjenja-je-li-i-vase-ime-medju-njima/

Fenix-magazin/MB/RTL

Pogledajte drugo

Dario Holenda, umirovljeni hrvatski časnik, hrvatski branitelj i pripadnik Gromova/Foto: Privatni arhiv Dario Holenda

Sjećanje izaziva dvojake osjećaje – miješaju se tuga i ponos

Dario Holenda, umirovljeni hrvatski časnik, hrvatski branitelj i pripadnik jedne od najelitnijih postrojbi Hrvatske vojske ...