fenix logo

UVJETI KORIŠTENJA I PRENOŠENJA – Copyright

Uvjeti korištenja internetske stranice Fenix Magazin (Fenix-magazin.de)

1. Dopuštenje za uporabu

Korištenje materijala ove internetske stranice i datoteka za preuzimanje namijenjeno je za privatne, a ne komercijalne svrhe. Upotreba u druge svrhe, kao što su komercijalne, te kopiranje ili distribuiranje zahtijeva prethodno pismeno odobrenje od autora redakcije portala Fenix-magazin.de. Isti materijal se može koristiti isključivo u nepromijenjenom obliku zajedno sa slikama, linkovima i s direktnim jasno vidljivim linkom povezanim na originalni tekst Fenix-magazin.de.

2. Autorska prava

Fenix-magazin.de je vlasnik autorskih prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi.

Zаbrаnjеni su kоpirаnjе i rеpublikаciја autorskih sаdržаја оbјаvlјеnih nа portalu „Fenix-magazin.de“, djelomično ili u cjеlini, u еlеktrоnskој ili pismеnој fоrmi, bеz pismеnоg оdоbrеnjа rеdаkciје.

Fenix-magazin.de će odmah razmotriti primjedbe čitatelja koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povređeno vlastito autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. bit će uklonjeni sa portala.

3. Jamstvo i odgovornost

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za aktualnost, točnost i potpunost informacija sadržanih na internetskoj stranici, uključujući tehničke informacije, podatke, prijevode tekstova drugih stranica i objave prenesene s drugih stranica ili autorske tekstove. Podaci predstavljeni na Fenix-magazin.de mogu u međuvremenu biti izmijenjeni ili se u međuvremenu može doći do novih saznanja s kojima mi nismo upoznati.

Podatke sa portala Fenix-magazin.de preuzimate na vlastitu odgovornost. Bilo kakva odgovornost za daljnju upotrebu te izravnu ili neizravnu štetu uzrokovanu upotrebom je isključena. To uključuje i gubitak podataka.

4. Linkovi

Za sadržaj internetskih stranica koje su povezane s Fenix-magazin.de putem linkova, nismo odgovorni. Takvi su linkovi namijenjeni samo kao podrška za korisnika stranice. Ne utječemo na sadržaj povezanih internetskih stranica i ne možemo utjecati na sadržaj povezanih stranica koje nisu dio naše internetske prezentacije.

Zahvaljujemo.

Uredništvo Fenix Magazin