Vinko Čujić / Foto: Fenix

VINKO ČUJIĆ IZ HAMBURGA: Nisam migrant, Nijemac sam hrvatskog podrijetla

Vinko Čujić, osnivač prvog Hrvatskog kluba Croatia u Hamburgu, iz kojeg su kasnije proizišla sva udruženja s tim imenom, u razgovoru za Fenix Magazin govori o djelovanju toga kluba u Hamburgu, o svom radu za taj klub i Hrvatsku misiju u Hambur­gu, djetinjstvu u Dalmaciji, o prvim koracima u Njemačkoj i njegovom stavu o političkoj i društvenoj situaciji u današ­njoj Njemačkoj.

 

Čujić je rođen u selu Krivo­dolu, u Imotskoj krajini. Kao 15-godišnji dječak 1967. odlazi u Njemačku na zanat u Ham­burgu, gdje mu je otac tada već punih deset godina radio na gradilištu, kao u ono vrije­me i mnogi Hrvatski iseljenici. U Hamburgu je prvo završio zanat, te upisuje Strojarski fakultet, stvara obitelj i od prošle godine živi kao sretni umirovljenik u Hamburgu.

Hamburg je jedan od najpoželjnijih njemačkih gradova za život / Foto: Fenix
Hamburg je jedan od najpoželjnijih njemačkih gradova za život / Foto: Fenix

S osmijehom na licu, Vinko nam priča kako pokojnoj maj­ci odgajati ga nije uvijek bilo lako, te pokojnom ocu pisala pismo, traživši od njega ili da se vrati doma ili da ‘njega’ povede sa sobom u Njemač­ku. Pod ‘njim’ se odnosilo na Vinka. „To su bila teška i sa­svim drukčija vremena. Živjeli smo na selu, nas četvero djece s majkom, bakom i djedom. Majka bi od rane zore radila u vinogradu, baka bi se brinula o nama, a dida bi radio što bi htio raditi. Naravno da bih ja, kao najstariji, imao veću odgovornosti od ostale djece.

FM: Vinko, Vi ste ono što bi Nijemci nazivali uzornim use­ljenikom „Vorbild-Migranten“. Je li to Vama u redu?

– Ja sam „Nijemac hrvatskog podrijetla“. Pojam „migrant“ je novijeg datuma i podrazu­mijeva da je Njemačka zemlja useljenika, tj. „Einwanderun­gsland“, što ja tako uopće ne vidim.

FM: Manjem broju ljudi je poznato da ste osnivač Hrvat­skog kluba Croatia Hamburg gdje ste dugo bili prvi pred­sjednik. Kada je to bilo i kako je došlo to toga?

– Sredinom 80-tih godina osniva se Hrvatska kultur­na zajednica (HKZ), koja je bila potpomognuta od starih struktura vlasti. Mi sma mi smo uz pomoć Hrvatske ka­toličke misije (HKM) Ham­burg okupili sve Hrvate pod krovom „Croatije Hamburg“. Osnovali smo različite sekcije Croatije, od nogometne pa do ostalih sekcija među kojima je bila i šahovska. Sve ranije udruge, među kojima je bila i HKZ Hamburg smo stavili pod krov Croatije Hamburg.

FM: Koliko je članova bilo na početku, a kako je to danas?

– Imali smo nekoliko stotina članova i odmah na početku otkupili od jedne njemačke udruge malu kućicu, tako da smo imali vlastite prostorije koje smo stalno dograđivali i preuređivali, a gdje se i danas okupljaju naši članovi. Gleda­ju se utakmice, igra folklor i još mnoštvo različitih zbiva­nja. Sada nas je nešto preko stotinu članova, ali i dalje rastemo. Imamo nogometni klub, folklor, itd. Prije par godina sam se povukao pa je sada novi predsjednik mladi Ivica Perić.

Dar Hrvata Gradu Hamburgu

FM: U zadnjem izdanju Fenix Magazina objavili smo članak o važnosti Hamburga za Hr­vatsko iseljeništvo. Podsjetili smo je samo iz hamburške luke preko 400.000 Hrvata krenulo u novi svijet. Zato po­stoji spomenik koji podsjeća na to. Koju ste Vi ulogu imali oko njegove izgradnje?

– Spomenik je poklon Hrvata Gradu Hamburgu koji tu žive, a povodom 800-go­dišnjice hamburške luke i u sjećanje na preko 400 tisuća Hrvata koji su preko ham­burške luke otišli u Ameriku, Australiju, itd. To je bila moja ideja i ja sam pratio cijelo vrijeme izgradnju tog spomenika.

FM: Kako se došli na tu ideju?

– Ta ideja je bila sjajna pri­goda kojom bi se mi, Hrvati, pokazali ostalima kao samo­stalna nacija. Ipak, nemojmo zaboraviti da je tada još bila Jugoslavija. Iskreno rečeno, naše djelovanje mnogima u Jugoslavenskom konzulatu nije odgovaralo i, naravno, također ni ostalima, kako ih ja nazivam, „jugovićima“.

 FM: Znači, bilo je prepreka. Kakvih?

– Ne bih rekao da je bilo nekih direktnih prepreka, više suptilnih. No, uopće se nismo obazirali na to, što im je, naravno, smetalo. Znate, to je bio poklon od nas Hrvata Gradu Hamburgu, a ne tako­zvanih Jugoslavena. Ali nakon svega, Hrvatski spomenik da­lje postoji i stoji u Hamburgu, a ta komunistička Jugoslavija više ne postoji, naravno, osim u glavama nekih jugonostalgi­čara i u povijesnim knjigama – Bogu hvala.

Vinko Čujić / Foto: Fenix
Vinko Čujić / Foto: Fenix

 FM: Više od 30 godina član ste CDU-a, a kasnije i HDZ-a. Je li se što u tih 30 godina promijenilo u toj njemačkoj stranci i predstavlja li ona i dalje i kršćanske i konzerva­tivne vrijednosti zbog kojih ste se Vi, kako ste sami rekli dok smo dogovarali razgovor, i učlanili u tu stranku?

– Današnja CDU me ni približ­no ne podsjeća na ondašnju CDU, niti predstavlja demo­kratske vrijednosti, a kamoli kršćanske. Sada je to više, rekao bih, neka mješavina zelenih utopista i komunistič­kog jednoumlja. Nije mi to drago priznati, no ja to tako vidim.

 FM: Isto pitanja Vam po­stavljamo i kada je HDZ- u pitanju?

-Iako sam bio jedan od osni­vača HDZ-a u Hamburgu, nisam se slagao sa kasnijem načinom rada te stranke u Njemačkoj. Iako nisam nikada službeno istupio iz te stranke, prestao sam plaćati članarinu nakon što su oni počeli osni­vati paralelne udruge u Nje­mačkoj. Ja sam smatrao kako nove udruge nisu potrebne jer smo imali već postojeće koje su preuzeli novi ljudi i koje su mogle obavljati svoju zadaću na zbližavanju Hrvata.

Fenix-magazin/MD/Ivan Matić

Želite li se pretplatiti na tiskano izdanje hrvatsko-njemačkog mjesečnika Fenix Magazin, možete to učiniti:
putem e-maila: revelin.media@gmail.com
telefonom: +49 (0) 69 34 878 1400
faksom: +49 (0) 69 34 878 1409

ili putem linka ONLINE PRETPLATA

Pogledajte drugo

(VIDEO) ROĐEN JE U NJEMAČKOJ: Mark Bagarić otkrio što mu se događa nakon nastupa u hrvatskom Supertalentu

Samo dan nakon što je izveo pjesmu “Crazy Love” Briana McKnighta  i oduševio publiku i …