VAŽNO: Podsjetnik hrvatskim građanima za prijavu prebivališta do 29. prosinca 2014.

MUP_Osobna-iskaznica1Generalni konzulat RH u Stuttgartu preporučuje svim hrvatskim državljanima koji borave na području Baden-Württemberga, a koji još nisu pitanje svog prebivališta u RH u uredili sukladno Zakonu o prebivalištu, da ukoliko će u RH boraviti prigodom ljetnog godišnjeg odmora svoj boravak iskoriste i za reguliranje ove obveze, te da se jave nadležnoj policijskoj upravi ili postaji u RH kako bi na licu mjesta uredili pitanje svog prebivališta u RH. Na taj će način izbjeći dugo čekanje u konzularnom uredu, naročito pred istek  roka u prosincu 2014. godine.

Naime, Vlada Republike Hrvatske na svojoj je sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijela, sukladno Zakonu o prebivalištu („Narodne novine“ br. 144/12), Uredbu kojom je produljila rok za reguliranje prebivališta u Republici Hrvatskoj do 29.12.2014. godine.
– Državljani RH koji imaju prijavljeno prebivalište u RH, a hrvatska osobna iskaznica im je prestala važiti duže od 15 dana prije stupanja na snagu Zakona o prebivalištu ili nikad nisu ishodili hrvatsku osobnu iskaznicu – dužni su do 29.12.2014. u nadležnoj policijskoj upravi u RH ponovo prijaviti prebivalište u RH i ishoditi novu osobnu iskaznici, a ako će nastavati boraviti u inozemstvu, prijaviti svoj privremeni boravak izvan Republike Hrvatske.
– Državljani RH koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a borave u inozemstvu i imaju važeću osobnu iskaznicu dužni su do 29.12.2014. svoj privremeni boravak u inozemstvu prijaviti policijskoj upravi ili postaji u RH na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. To isto mogu učiniti i putem diplomatskih misija ili konzularnih ureda RH na čijem području borave.
– Ista obveza je propisana i za osobe koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja i nalaze se u inozemstvu, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj.
Ako državljani Republike Hrvatske obuhvaćeni gore navedenim kategorijama ne ispune navedenu obvezu do 29.12.2014., MUP RH poduzet će mjere propisane Zakonom o prebivalištu („Narodne novine“ br.144/12).MUP_OSOBNE-NOVE

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

Za prijavu privremenog boravka izvan RH:
– popunjen obrazac br. 1 (dostupan u PU ili PP, na inter net stranicama MUP-a ili u diplomatsko-
konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu),
– potvrdu o adresi stanovanja u Njemačkoj (Meldebestätigung),
– dokaz o razlozima boravka u inozemstvu (npr. potvrda o radu, liječenju, studiranju i dr.),
– važeću osobnu iskaznicu i putovnicu.
Za odjavu prebivališta u RH:
– popunjen obrazac br. 1 (dostupan u PU ili PP, na internet stranicama MUP-a ili u diplomatsko-
konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu),
– potvrdu o adresi stanovanja u Njemačkoj (Meldebestätigung),
– osobnu iskaznicu (ukoliko je ima) i putovnicu.

I.M.

Pogledajte drugo

Marija Vidovic

Večeras na HRT-u: Koncert Varaždinskog komornog orkestra i sopranistice Marije Vidović

Koncert Varaždinskog komornog orkestra i sopranistice Marije Vidović – Međimurje tak imam te rad, Čakovec …