Foto Hina

USPOSTAVA REGISTRA ZGRADA: Hrvatski sabor danas će raspravljati i o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Hrvatski sabor u srijedu će raspravljati o Konačnom prijedlogu zakona o državnoj izmjeri i o katastru nekretnina čije bi donošenje trebalo unaprijediti čuvanje i korištenje podataka državne izmjere i katastra, uspostaviti registar zgrada, unaprijediti registar prostornih jedinica.

 

Registar zgrada će se uspostaviti kao evidencija o svim zgradama i njihovim posebnim dijelovima izgrađenim na području države i kao takav imati poveznicu s katastrom i zemljišnom knjigom, ali i s drugim tijelima državne uprave.

Državna geodetska uprava zakonom će osigurati preduvjete za ubrzanje postupanja i razvoj e-usluga u području registracije i tržišta nekretnina i to ubrzanjem postupanja kako na strani privatnog sektora, kod izrade geodetskih elaborata, tako i ubrzanjem i standardiziranjem postupanja na strani katastarskih ureda, kod potvrđivanja izrađenih elaborata, i to uvođenjem sustava digitalnog geodetskog elaborata.

Uspostavom servisa za razmjenu podataka dodatno će se skratiti vrijeme dostave podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave ostalim korisnicima čime će se skratiti vrijeme i ubrzati postupanja u poslovnim procesima ostalih državnih tijela i poslovnih subjekata.

Sabor će raspraviti i nekoliko zakona koji su na tragu Vladina opredjeljenja da se smanji broj agencija, zavoda, fondova, instituta.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba prestaje s radom, a njene poslove preuzima Ministarstvo poljoprivrede, zakon koji to uređuje stupa na snagu 1. siječnja 2019.

S radom prestaju Hrvatska agencija za hranu i Hrvatska poljoprivredna agencija, poslove prve u cijelosti preuzima Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, koji mijenja naziv i nastavlja poslovati kao Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, sa sjedištem u Osijeku. Poslove Hrvatske poljoprivredne agencije dijelom preuzima Ministarstvo poljoprivrede, a dijelom Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Od 1. siječnja iduće godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzima poslove koje obavlja Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Slijedom toga Sabor će raspraviti izmjene Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu koje trebaju zajamčiti izbjegavanja pravnih praznina.

Fenix-magazin/SIM/Hina

Pogledajte drugo

POLICIJA

NJEMAČKA: Tijekom rutinske kontrole uhićen 24-godišnji seksualni prijestupnik

Tijekom rutinske provjere na autocesti A8 u blizini Traunsteina, savezna policija u Freilassingu u ponedjeljak …