U subotu u Hamburgu monodrama “Blažena Ozana: Biti s Bogom dovoljno je za sreću”

Monodramu „Blažena Ozana: Biti s Bogom dovoljno je za sreću“ u subotu, 1. lipnja, s početkom u 20 sati u Hrvatskoj katoličkoj misiji Hamburg ( Danzigerstr. 64) izvest će s. Barbara Bagudić, dominikanska redovnica koja pripada Kongregaciji svetih Anđela čuvara koja u Korčuli.

 

Monodrama „Biti s Bogom, dovoljno je za sreću“ autorski je projekt dominikanke s. Barbare Bagudić u kojem se želi prikazati život blažene Ozane Kotorske dominikanske trećoredice koja je živjela u Kotoru početkom 16. stoljeća.
Sestra Barbara ovom monodramom želi prikazati jednostavnost života blažene Ozane, prve blaženice Crkve u Hrvata, ali i prenijeti vlastito iskustvo duhovne radosti i jasnoće u nasljedovanju Krista.

Monodrama se odvija u tri prizora.

Prvi prizor: Slušamo mladu pastiricu koja se divi prirodi i stječe prva znanja o Stvoritelju svega stvorenog.
Drugi prizor: Govori o Ozaninom životu u gradu Kotoru gdje je bila kućna pomoćnica u jednoj bogatoj obitelji.
Treći prizor: Pratimo Ozanin život u maloj sobici u blizini crkve gdje je provela 52. godine u molitvi, samoći, postu i pokori.

S. Barbara Bagudić (dominikanka) pripada Kongregaciji svetih Anđela čuvara koja ima kuću maticu u Korčuli. Odrasla je u mjestu Gorjani pored Đakova. Školovala se u Gorjanima, Đakovu i Zagrebu prije nego je susrela živog Krista koji ju je pozvao da mu se posveti u redovničkom životu.

Nakon što je diplomirala na Fakultetu prometnih znanosti, smjer zračni promet, ulazi u novicijat sestara dominikanki na Korčuli. Nakon novicijata studirala je u Chicagu i na Katoličkom Bogoslovnom fakultetu u Splitu gdje je stekla naziv magistra katehetike.

Danas živi u Subotici, u Samostanu sv. Dominika i, pored ostalog, predaje vjeronauk u župi sv. Jurja. Voli čitati životopise svetaca, posebno dominikanskih, a jednu dominikansku blaženicu je i uprizorila ovom monodramom. Želja joj je približiti lik bl. Ozane jer joj se čini da je premalo poznata i premalo štovana među vjernicima.

Kako je pokrenut postupak za proglašenje bl. Ozane svetom, ova skromna monodrama želi dati svoj doprinos u tom pogledu i potaknuti štovanje bl. Ozane, piše u opisu biografije objavljene na stranici Hrvatske katoličke misije Hamburg.

Fenix-magazin/MD

monodrama hamburg

Pogledajte drugo

Njemačka: Asistencija Kramarića, Haaland se vratio pogotkom

Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić bio je asistent za posljendji pogodak Hoffenheima u 6-3 (2-1) …