SAJAM KNJIGE U FRANKFURTU Na hrvatskom štandu danas u 12 sati predstavljanje časopisa Riječ

Časopis Riječ izlazi u Wieesbadenu a izdaje ga HKZ Wiesbaden
Medijski pokrovitelji
Meedijski pokrovitelji predstavljanja časopisa Riječ

Na Frankfurtskom sajmu knjige, na hrvatskom štandu (paviljon 5.0 štand D 117), Hrvatska kulturna zajednica Wiesbadem na čelu sa predsjednikom Ivicom Košakom, danas, 17 listopada u 12 sati predstavit će časopis RIJEČ, svjedoka kulturnog djelovanja hrvatskih migranata u Njemačkoj.

Časopis predstavlja Ana Kramarić, glavna urednica Riječi, Marijana Erstić, književna znanstvenica, teolog Luka Ilić, predsjednik Hrvatske kulturne zajednice Ivica Košak i likovna umjetnica Jela Šare.

Moderatorica predstavljanja je Aleksandra Brnetić, a medijski pokrovitelji predstavljanja su Večernji list, magazin Fenix i portal Hrvatski glas Berlina.

U pozivu za predstavljanje časopisa Riječ stoji:

Riječ kao jedan od malobrojnih časopisa za migrante hrvatskog porijekla u Njemačkoj je privremeno prestala izlaziti 2006. godine. Novi tečaj Riječi, pet godina kasnije(2011), treba(lo bi) se shvatiti kao iskorak unapređenja čitalačke kulture. Naravno, svi koji se u dobronamjernoj suradnji jave za riječ, dobiti će svoj prostor za objavljivanje u Riječi. Ali u želji za suradnjom na stvaranju i njezi kulturnih vrijednosti leži prednost u njegovanju čitalačkih osobina.

Naravno, jedna lokalni list nema ni domet niti sadržajnu moć stvaranja nekog „novog“ tipa čovjeka. Riječ je pokazatelj, slikovito rečeno, prometni znak koji si ne uzima za pravo da se predstavi kao put, a još manje kao cilj. Dakle kažiprst na putu traženja smisla i nužnosti. Riječ je ponuda jednog viđenja koje nosi svoju utemeljenost, premda često subjektivnu, ali sve u vidu vjerodostojnosti koja nudi dijalog, jednako kao i analizu te propitivanje. Riječ ne izbjegava ni sučeljavanje niti polemiku kod koje utemeljenost i argumentiranost moraju biti načela intelektualnog poštenja. Riječ želi stvoriti ponudu u kojoj se tradicija i vizija ne isključuju, nego se nadopunjuju. Riječ je produkt u čiji sadržaj, kako to donosi Izbor 2015, tradicionalno predstavlja pisanu riječ, pisce i njihova djela nudi čitalačkoj publici kao poticaj za vlastito istraživanje i traženje smisla i nužnosti. Redakcija se Riječi nalazi u okruženju koje nema uvijek niti dovoljno razumijevanja za stvaranje kulturnog sadržaja i za jedan interkulturalni dijalog u Njemačkoj.

Pogledajte drugo

Napad u Zagrebu. Rimac: “Šokiran sam i tužan, napali su naše radnike”

Mate Rimac na Facebooku je objavio status o tome da je skupina mladića napala njegove …