Četvrtak, 30/03/2023

PROMOCIJA: U Gradišću predstavljen prvi online rječnik gradišćanskih Hrvata

Znanstveni institut gradišćanskih Hrvata (ZIGH) na čelu s predsjednicom mr. Zlatkom Gieler predstavio je u srijedu u svom središtu u Trajštofu u Gradišću prvi online-rječnik gradišćanskohrvatskog i njemačkog jezika.

 

„Rječnik trenutačno sadržava 100.000 riječi i fraza na oba jezika, a temelj na kojem je postavljen je tiskani gradišćanskohrvatski rječnik iz 1991. godine“, rekao je dopredsjednik ZIGH-a, gradišćanski Hrvat dr. Ewald Höld, inače poznati austrijski psihijatar, neurolog i psihoterapeut.

„Online rječnik ima oko 5.000 novih gradišćanskohrvatskih izraza, uključujući za nas trenutačno najaktualniju riječ koronavirus.

Sadrži ukupno 26.500 hrvatskih i 30.500 njemačkih riječi te 26.000 hrvatskih i 17.500 njemačkih fraza“, istakao je dr. Höld.

Napomenuo je kako je izuzetno važno, posebno za mlade generacije da je sada nakon 30 godina rječnik digitaliziran, moderniziran i usklađen s Gramatikom izašlom 2003. godine i Pravopisom gradišćanskohrvatskog jezika iz 2009. godine.

Dr. Ewald Höld / Foto. Fenix (Snježana Herek)
Dr. Ewald Höld / Foto. Fenix (Snježana Herek)

Kako je na promociji istakla predsjednica Znanstvenog instituta gradišćanskih Hrvata mr. Gieler ona se nada da će sada rječnik moderniziran i u online izdanju koristiti znatno više ljudi nego do sada. Posebice mladih, a to je prema njenim riječima i najvažnije jer je jezik uvjet opstanka jedne narodne manjine, pa je tako važno da ga sačuvaju i gradišćanski Hrvati. Kako je na promociji u Trajštofu istaknuto svi zainteresirani mogu  se rječnikom besplatno služiti na internetskoj stranici www.rječnik.at

Ono što je bila središnja poruka promocije je izneseni središnji cilj ZIGH-a, da novi online rječnik bude potpora upotrebi gradišćanskohrvatskog jezika u svakodnevnom životu, jezika koji je u Gradišću priznat 1987. godine kao službeni jezik na raznim područjima privatnog i javnog života:od škole do medija.

Tehničku realizaciju online-rječnika potpisuje Kristijan Karall MSc, koji je zajedno s predsjednicom ZIGH-a mr. Zlatkom Gieler i urednikom mr. Ivom Szucsichem predstavio navedeni online rječnik.

Ono što je također istaknuto je da će skupina gradišćanskohrvatskih jezikoslovaca i nadalje proširivati i aktualizirati fond online-rječnika. U planu je i mobilna aplikacija za pametne telefone i tablete, kako bi se rječnik mogao koristiti i bez internetske veze.

Što na kraju reći osim čestitke ZIGH-a i svim gradišćanskim Hrvatima i stručnjacima koji su sudjelovali na oživotvorenju ovog zahtjevnog projekta.

Fenix-magazin/MD/Snježana Herek

Pogledajte drugo

PRIJE NEGO KRENETE NA PUT, IMAJTE NA UMU OVU INFORMACIJU: Rizik od nesreća na cesti je veći ako suvozač napravi ovo

Rizik od spavanja za volanom i uzrokovanja nesreće je veći ako netko spava na suvozačevom …