AUTOMOBILI
Automobili (Ilustracija) /Foto: Hina

OD SREDINE LISTOPADA: Vozila iz BiH više ne trebaju zeleni karton za EU

U odluci koju je prije nekoliko dana, 28. rujna, službeno potpisala predsjednica Europske komisije Ursula Von Der Leyen praktično je potvrđeno da je Bosna i Hercegovina u oblasti osiguranja postala dio Europske unije ispunjavajući složene uvjete kako bi se ukinula potreba posjedovanja zelenog kartona kako bi se vozilom moglo ući u europrostor i pridruženih zemalja članica, piše Večernji list BiH.

 

Velik je to iskorak za osiguravateljski sektor, od regulatora do samih osiguravatelja kojim su potvrdili da su daleko ispred države u kojoj djeluju. Od čak 26 društava za osiguranje 16 se bavi isključivo neživotnim osiguranjem, uglavnom autoodgovornosti.

Martinović: Povjerenje EU

Prema birokratskome rječniku, posljednja odluka govori da je sektor osiguranja Bosne i Hercegovine ispunio sve uvjete predviđene smjernicom 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u ekonomskom prostoru EU-a. Potpredsjednik Koncerna Agram dr. Davor Martinović ističe kako je uz viziju i kompromise moguće postići rezultate koje traži Europska unija.

“Kontinuirani rad i napori osiguravajućih društava u Bosni i Hercegovini pridonijeli su tome da će od 19. 10. 2020. države članice EU-a, temeljem odluke Komisije Europske unije, prestati s provjerom osiguranja za sve vrste vozila koja su registrirana u BiH pri ulasku u EU, što je izravni rezultat povjerenja koje su osiguravajuća društva iz BiH stekla u ekonomskom prostoru EU-a.

Ubuduće, bh. vozačima neće se tražiti dokaz o postojanju osiguranja (zeleni karton), već će, kao i drugim državljanima EU-a, biti povjerenje u registracijsku oznaku. Ovo se odnosi na države članice Europskog gospodarskog prostora i drugih pridruženih članica Andore, Islanda, Norveške, Srbije i Švicarske.

Dovoljno je da vozilo posjeduje policu obveznog osiguranja od odgovornosti i da je registrirano kod nadležnog tijela u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način pokazuje se da sektori koji nisu pod izravnom kontrolom države ili entiteta puno prije ispunjavaju uvjete koje pred njih postavlja EU i korisnicima svojih usluga osiguravaju da sigurno zakorače na tržište EU-a”, ističe potpredsjednik Koncerna Agram u BiH.

Ovom odlukom definira se da se za sva vozila koja se nalaze u Uniji jamči likvidacija šteta u vezi s nesrećama koje se dogode na njihovu području i koje prouzroče takva vozila. Dodatno, vozila koja se nalaze u trećoj zemlji uvjetovana su zaključivanjem sporazuma između nacionalnih ureda za osiguranje država članica i nacionalnog ureda za osiguranje te treće zemlje. Zemlje članice EU i pridružene zemlje 2002. sklopile su sporazum kojim se jamči likvidacija šteta nastalih zbog nesreća koje se dogode na njihovu području, a koje su prouzročila vozila koja se uobičajeno nalaze na području drugih stranaka tog sporazuma, neovisno o tome jesu li takva vozila osigurana.

Nacionalni ured BiH

Nacionalni uredi za osiguranje država članica i Andore, Islanda, Norveške, Srbije i Švicarske potpisali su 13. lipnja 2019. dopunu 2 sporazumu kako bi se u njega uključio i Nacionalni ured za osiguranje Bosne i Hercegovine. Nove mjere odnose se na sve vrste vozila, osim vojnih vozila registriranih u toj zemlji.

Fenix-magazin/IM/Večernji list BiH

Pogledajte drugo

DANAS JE BLAGDAN SVETOG NIKOLE: Zanimljivosti koje možda niste znali o svecu zaštitniku djece i siromašnih

Danas je blagdan sv. Nikole – jednog od omiljenih svetaca diljem svijeta. Svoju omiljenost u narodu …