Rođena Livanjska život je posvetila služeći Bogu i Crkvi./Foto: FM(KTA)

NAKON 50 GODINA REDOVNIŠTVA: Preminula s. Blaženka Franjičević, Školska sestra franjevka

U petak, 29. rujna 2023. godine, na blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela, u 70. godini života i 50. godini redovništva blago je u Gospodinu preminula s. Blaženka Franjičević, članica Družbe Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina.

 

Sprovod s. Blaženke bit će na groblju Sv. Mihovila na Gorici u Livnu, a o datumu pogreba javnost će biti obaviještena naknadno, naveli su iz spomenute Provincije.

Ana Franjičević, s. Blaženka, rođena je 5. veljače 1954. u Ćosanlijama, u župi Čuklić, općini Livno, prva od šestero djece pokojnog Joze i majke Janje r. Grebenar. U zajednicu Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije primljena je 27. srpnja 1969. u franjevačkom samostanu na Gorici, a kandidaturu je provela u sestarskoj kući u Bugojnu gdje je 1973. završila gimnaziju. U postulaturu je primljena 9. rujna 1973. u Kloštru Ivaniću, a 20. kolovoza 1974. ondje je ušla u novicijat i nakon godinu dana, 11. kolovoza 1975. položila prve zavjete te je izabrala redovničko ime s. Blaženka. Doživotne zavjete položila je 11. kolovoza 1980. također u Kloštru Ivaniću. Godine 1981. završava studij psihologije na Fakultetu odgojnih znanosti na Salesianumu u Rimu. Iste godine imenovana je odgajateljicom postulantica u Kloštru Ivaniću. Od 1983. do 1989. je odgajateljica kandidatica u Bugojnu, a bila je angažirana i u radu s mladima, organizirala je i vodila susrete s djevojkama u Duhovnom centru sestara franjevki u Bugojnu. Na vlastitu molbu rad u odgoju nakratko prekida te je 1989/90. u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji radila u kuhinji. I nadalje je, sve do smrti bila angažirana u odgojnim službama i u službama vodstva u zajednici. Savjetnica u Provincijskoj upravi bila je od 1991. do 1997. U dva šestogodišta bila je voditeljica sestara juniorki (1991-1997; 2003-2009), ponovo je bila i odgajateljica kandidatica od 2005. do 2009. u Livnu, a desetak godina radila je i s mladima u Livnu. U službi kućne predstojnice bila je u: Zagrebu (Pašmanska 32 i Držićeva 31) 1991. – 1994; Livnu 2000. – 2002. i 2006 -2009; te u Tučepima 2014.- 2020.

S iznimkom jedne godine na Nedžarićima u Sarajevu, cijeli život živjela je u sestarskim kućama, u Bugojnu u više navrata, Zagrebu (Pašmanska i Držićeva), Kloštru Ivaniću, Livnu, Varešu i Tučepima. Na Provincijskom kapitulu početkom srpnja 2021. izabrana je za provincijsku savjetnicu te je premještena u Zagreb (Držićeva 31) gdje je živjela do smrti, u zoru blagdana trojice arkanđela, sv. Mihaela, Rafaela i Gabrijela.

Fenix-magazin/MV/KTA

Pogledajte drugo

UHIĆENA ŠESTORICA MUŠKARACA: Imaju između 14 i 24 godine, a u čak četiri njemačke savezne zemlje su odgovorni za krađu vozila

Njemačka policija je uhitila šestoricu muškaraca koji imaju između 16 i 24 godine, a sumnjiče …