Srijeda , 26 siječanj 2022
Marin Sopta, predsjednik Programsko-organizacijskog odbora govori na otvaranju / Foto: Fenix (M.D.)

Međunarodna konferencija „Iseljeništvo i domovina“ uskoro u Mariji Bistrici

„Međunarodna konferencija „Iseljeništvo i domovina“ održat će se u Mariji Bistrici 10. i 11. lipnja ove godine.

 

Konferencija je organizirana kao nastavak 4. Hrvatskog iseljeničkog kongresa čiji program, zbog pandemije koronavirusa nije u potpunosti realiziran u studenome 2020. godine u Zagrebu.

Konferencija će se održati u hotelu Kaj na adresi Zagrebačka ulica 24.

 

U nastavku donosimo program „Međunarodna konferencija „Iseljeništvo i domovina“

 

Uvodni program

Srijeda, 9. lipnja. 2021. u 18.00 sati

Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica

Zagrebačka ulica 24, Marija Bistrica

K U L T U R N A   V E Č E R

Moderatorica: dr. sc. Vlatka Lemić

18.00 – 19.00 sati

Predstavljanje publikacija

„Hrvatska izvan domovine III“

i

„Doseljavanje Hrvata s Janjeva u Kistanje“

Otvaranje izložbe fotografija

„Dolazak Hrvata s Janjeva u Kistanje“

————————————————————————————————————————————–

O publikacijama će govoriti:

 1. sc. Josipa Mijoč, Tanja Trošelj Miočević, doktorand i
 2. sc. Zvonimir Ancić

Izložbu fotografija predstavit će:

Roko Antić, zamjenika načelnika općine Kistanje

 1. sc. Stjepan Šterc
 2. sc. Marin Sopta

U kulturnom programu sudjeluje Klapa Janjevo.

Druženje uz domjenak.

***

ČETVRTAK, 10. lipnja. 2021.

HOTEL KAJ

Zagrebačka ul. 42, Marija Bistrica

8.30 sati

Registracija sudionika / akreditacija

9.00 – 9.30 sati

CEREMONIJA OTVARANJA

Voditeljica programa: Tanja Trošelj Miočević

POZDRAVNI GOVORI

 • Josip Milički, načelnik općine Marija Bistrica
 • dr.sc. Tomislav Markić, nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu
 • Željka Josić, dr. med., državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade RH
 • Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH
 • dr. sc. Marin Sopta, predsjednik Programsko-organizacijskog odbora Konferencije

9.30 – 11.15 sati

SUVREMENI IZAZOVI – DEMOGRAFSKE I ISELJELJENIČKE TEME

Voditeljica programa: dr. sc. Josipa Mijoč

 • dr. sc. Mladen Vedriš (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu): Povratak u Hrvatsku: kako da postane win-win opcija?
 • dr. sc. Stjepan Šterc (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu): Garancija opstanka – jedna Hrvatska sa svim svojim bogatstvima i različitostima
 • Krešimir Sever (Nezavisni hrvatski sindikat): Iseljavanje iz hrvatske i promjene na tržištu rada
 • Stipe Hrkač, dipl oec. (povratnik iz Kanade): Podrška i reintegracija dijaspore
 • dr. sc. Damir Zorić (Hrvatska udruga poslodavaca): Kako privući ulaganja hrvatskih iseljenika u gospodarstvo?

11.15 – 11.30 sati

STANKA ZA OSVJEŽENJE

11.30 – 12.30 sati

IZAZOVI I PERSPEKTIVE HRVATSKOG ISELJENIŠTVA PREMA DOMOVINI

Moderator: Tanja Trošelj Miočević

 • dr. sc. Marin Sopta (Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva): Pravo na dopisno glasanje kroz prizmu doprinosa hrvatskog iseljeništva Domovini
 • dr. sc. Tado Jurić (Hrvatsko katoličko sveučilište): Povratak kao pusta želja
 • Jure Vujić, dipl. jur. (Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH): Uloga hrvatskog iseljeništva u novoj globalnoj geopolitičkoj konfiguraciji dijaspora
 • Iva Buljan dipl. iur. doktorand (Trgovački sud u Zagrebu): Iseljeništvo – ogledalo hrvatske stvarnosti
 • dr. sc. Nikola Mijatović (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu): Porezni poticaji kao dokaz (ne)postojanja demografske politike (u Republici Hrvatskoj)

12.30 – 13.30 sati

PANEL: ZA-JEDNO.HR –  HRVATSKI ISELJENICI KAO PROMOTORI HRVATSKE

Moderator: Ivan Soldo, predsjednik Humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“

U panelu sudjeluju:

 • dr. sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • dr. sc. Marina Perić Kaselj, Institut za migracije i narodnosti
 • dr. sc. Gordan Črpić, Hrvatsko katoličko sveučilište
 • dr. sc. Ivan Balabanić, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
 • Božana Bešlić, mag. oec., projekt Za-jedno.hr

13.30 – 14.30

STANKA ZA RUČAK

Hotel KAJ

PARALELNI PROGRAM

DVORANA 1

14.30 – 16.00

DEMOGRAFSKI IZAZOVI I HRVATSKO ISELJENIŠTVO U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI

Moderator: dr. sc. Mislav Rubić

 • dr. sc. Ivica Šute (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu): Prilog poznavanju kulturnih i prosvjetnih veza između Gradišćanskih Hrvata i Hrvatske nakon Drugoga svjetskog rata
 • dr. sc. Mario Bara (Hrvatsko katoličko sveučilište): Povratne migracije kao dio javnih politika
 • Matija Bunjak Pajdek, prof. (Središnji državni ured za demografiju i mlade RH): Očuvanje hrvatskog identiteta i kulture u emigraciji
 • dr. sc. Domagoj Tomas (Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku): Hrvatska obitelj u Domovini i dijaspori u novijoj hrvatskoj povijesti
 • dr. sc. Domagoj Novosel (Središnji državni ured za demografiju i mlade RH): Hrvatska obitelj u Domovini i dijaspori u novijoj hrvatskoj povijesti
 • dr. sc. Mislav Rubić (Središnji državni ured za demografiju i mlade RH): Uloga hrvatskog iseljeništva u demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske

DVORANA 2

14.30 – 16.00

POMOĆ HRVATSKIH KATOLIČKIH MISIJA POTRESOM POGOĐENIM PROSTORIMA (Zoom sesija)

Moderator:  dr. sc. Tomislav Markić

 • dr. sc. Tomislav Markić (Dušobrižništvo za Hrvate u inozemstvu): Solidarnost Hrvatske inozemne pastve sa stradalima u potresu
 • mons. Fabijan Svalina (Hrvatski Caritas): Pomoć upućena putem Hrvatskoga Caritasa
 • don Ivica Komadina (Hrvatska inozemna pastva za Njemačku): Pomoć iz Njemačke
 • fra Ivo Tadić (Hrvatska inozemna pastva za Australiju): Pomoć iz Australije
 • mons. Ivan Vukšić (Hrvatska inozemna pastva za Kanadu): Pomoć iz Kanade
 • mr. sc. Zvonimir Ancić (Hrvatska biskupska konferencija): Najava Šestog hrvatskog socijalnog tjedna – Demografija, iseljavanje, migracije

STANKA ZA KAVU

16.00 – 16.15

DVORANA 1

16.15 – 17.15

INSTITUCIONALNE PERSPEKTIVE, ILI INSTITUCIONALNI OKVIR I PERSPEKTIVE

Moderator: Dario Magdić

 • Dario Magdić, prof. (Središnji državni ured za Hrvate izvan RH): Postupak izrade Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske od 2021. do 2027.
 • Ivanka Kunštić (Središnji državni ured za Hrvate izvan RH): Institucionalna podrška povratnicima i potomcima hrvatskih iseljenika: iskustva i perspektive
 • Croatiana Gregurić, dipl. iur. (Središnji državni ured za Hrvate izvan RH): Mladi – budućnost odnosa RH i iseljeništva

DVORANA 2

16.15 – 17.15

70 GODINA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA

Moderator: Ivana Rora

 • dr. sc. Ivan Tepeš (Hrvatska matica iseljenika): Povijesni kontekst djelovanja Hrvatske matice iseljenika kroz 70 godina
 • mr. sc. Snježana Jurišić (Hrvatska matica iseljenika): Značaj programa iz područja kulture za očuvanje identiteta Hrvata izvan RH
 • Lada Kanajet Šimić, prof. (Hrvatska matica iseljenika): Jezik kao integracijsko sredstvo očuvanja identiteta – sedam desetljeća iskustva Hrvatske matice iseljenika
 • Vesna Kukavica, prof. (Hrvatska matica iseljenika): Pregled nakladničke djelatnosti Hrvatske matice iseljenika

DVORANA 1

17.15 – 18.15

PANEL: ACAP and the Creation of One Croatia

Moderator: Don Markušić

U panelu sudjeluju:

 • Tanja Trošelj Miočević, Centar za istraživanje iseljeništva
 • Dr. Steven Pavletić, ACAP USA
 • Don Markušić, ACAP Zagreb
 • Mašenjka Katić, ACAP Zagreb
 • Boris Vilić, ACAP Foundation
 • Ivan Grbešić, Vladin savjet za Hrvate izvan Hrvatske

DVORANA 2

17.15 – 18.30

PANEL: ECO HERITAGE TASK FORCE

Moderatori: Nives Antoljak i Mihovil Rora

U panelu sudjeluju:

 • Nicole Josseau Filipich, dizajnerica interijera i odgojiteljica – Čile
 • Herman Spitzer, magistar ekonomije – Ekvador
 • Nikola Badovinac – Kanada
 • Slaven Španović, akademski glumac – Švedska
 • Gabi Španović, poduzetnica – Švedska
 • Matija Oremuš, student – Hrvatska
 • Ruth Sutich, arhitektica – Argentina
 • Neda Maretić, novinarka – Makedonija i Mađarska
 • Ivana Hečimović – Njemačka
 • Dr. sc. Ante Hečimović, fizičar – Njemačka
 • Branimir Parađ – Australija
 • Nina Parađ, pjesnikinja – Australija
 • Iris Mikulčić, liječnica – Nizozemska
 • Karla Mikulčić , pravnica – Nizozemska
 • Tomislav Ulm – SAD
 • Ante Šaravanja, student – B i H

***

20.30

SVEČANA VEČERA

Villa Vladimir

Laz Bistrički, 3a

(Villa je smještena na 3 km od Hotela Kaj

PETAK, 11. lipnja 2021.

HOTEL KAJ

Zagrebačka ul. 42, Marija Bistrica

—————-

PARALELNI PROGRAM

DVORANA 1

9.00 – 10.15 sati

IMIN PANEL: EXPLORING THE CROATIAN DIASPORA THROUGH MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND PATHWAYS TO ENGAGEMENT

Moderator: dr. sc. Natasha Kathleen Ružić

 • dr. sc. Katica Jurčević (Institut za migracije i narodnosti): The Potential of the Professional and Scientific Diaspora for the Economic Development of Croatia: Study of Croatians in Australia
 • dr. sc. Matijas Baković (Institut za migracije i narodnosti): Cultural and Political History of Croats in Bosnia and Herzegovina
 • dr. sc. Maria Florencia Luchetti (Institut za migracije i narodnosti): Croatian Tracks in Patagonia: Identity Features of Croats and their Descendants in Southern Argentina. Migration processes between Croatia and South America – Phase 1
 • dr. sc. Marina Perić Kaselj (Institut za migracije i narodnosti): Strategy of Cultural and Creative Development of the Posavina County Based on the Identity Determinants of the Croatian People
 • dr. sc. Marina Perić Kaselj (Institut za migracije i narodnosti): Bilateral International Scientific Project: New Challenges for Slovenian and Croatian Diaspora Communities
 • dr. sc. Krešimir Bušić (Institut za migracije i narodnosti): Historical Framework of Research of Croatian Cultural Identity in the Pannonian Area-Migration and Cultural Integration Processes of Croatian Minority Communities in the Territories of Bačka, Baranja, Banat, Srijem and Bosanska Posavina
 • dr. sc. Anna Malnar (Institut za migracije i narodnosti): Anthropological Perspectives of Integration and Acculturation of Croats in Belgium Throughout History
 • dr. sc. Natasha Kathleen Ružić (Institut za migracije i narodnosti): Pathways To Enabling Educational Success For Children Who Move To Croatia: A Model For Supporting Migrant Families In The Public Education System

DVORANA 2

9.00 – 10.15 sati

JEZIK, IDENTITET ZAJEDNICA

Moderator: Mirjana Piskulić

 • Pavo Norac Kevo, mag. theol. : Uloga Hrvatskog kulturnog centra u Vancouveru u očuvanju hrvatskog identiteta kroz kulturu i jezik
 • BKS
 • dr. sc. Zdravka Skok i Gabrijela Brljak, prof. (Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec), uz sudjelovanje sedmero učenika iz Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec: Mali međimurski rječnik
 • dr. sc. Sanja Vulić (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu): Pjesništvo australske Hrvatice Ane Kumarić
 • Tuga Tarle, prof. (Udruga OS): Izgradnja pozitivnog identiteta – Zajednički projekt hrvatske države i dijaspore

DVORANA 1

10.15. – 11.15 sati

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR I HRVATSKO ISELJENIŠTVO

Moderator: dr. sc. Željko Holjevac

 • dr. sc. Željko Holjevac (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Znanstvena istraživanja Instituta Pilar o hrvatskom iseljeništvu
 • dr. sc. Ivan Hrstić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Povijest emocija u kontekstu hrvatskog iseljeništva
 • dr. sc. Caroline Hornstein Tomić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Obrazovna mobilnost, remigracija i globalno natjecanje za talente: šanse i rizici za Hrvatsku
 • dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Povratak u Republiku Hrvatsku u doba pandemije COVID-19

DVORANA 2

10.15 – 11.15 sati

KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE

Moderator: dr. sc. Jasna Horvat

 • Ivona Juka, filmska redateljica, doktorand (4 Film Production): Hrvatski film kao spona domovine i dijaspore
 • Anita Juka, mag.iur., doktorand (4 Film Production): Očuvanje i promocija hrvatskog nacionalnog identiteta u iseljeništvu kroz kreativne industrije
 • dr. sc. Josipa Mijoč i dr.sc. Jasna Horvat (Ekonomski fakultet, Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku):  Turističko i gospodarsko povezivanje gradova-utvrda Eugena Savojskog
 • Ana Zrnić, univ. spec. oec i Ivana Jobst. univ. spec. oec. (Andizet – Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji): Istraživanje kineskih velikih manifestacija – primjer Europsko-kineski književni festival

11.15 – 11.30

STANKA ZA OSVJEŽENJE

DVORANA 1

11.30 – 12.30

PANEL G2: HRVATSKA KAO CROLLYWOOD, INDUSTRIJA ZABAVE

Moderator: Josip Hrgetić

U Panelu sudjeluju:

 • Joško Lokas, novinar, producent i autor
 • Christopher Peter Marcich, Hrvatski audiovizualni centar
 • Jennifer Kerum,
 • Ksenija Abramović, Laudato TV

DVORANA 2

11.30 – 12.30 sati

BAŠTINSKE TEME – ŽIVI IDENTITETI

Moderator: dr. sc. Vlatka Lemić

 • Tomislav Habulin, mag. mus., doktorand: Crkvene pjesmarice i njihova uloga u jačanju nacionalnog identiteta u iseljeništvu i domovini
 • Tatjana Štefok, prof. i Željka Ivančok Varga, prof. (Srednja škola Prelog): Topoteka Međimurje – načelo zavičajnosti u nastavi hrvatskoga jezika i povijesti
 • dr. sc. Zdenka Weber: Pola stoljeća vjernosti Bogu i Domovini – Glazbom čuvani nacionalni identitet u povodu 50. obljetnice djelovanja Hrvatskih katoličkih misija u Berlinu i Beču
 • Rozalija Bregović Pračić, doktorand (Centar za poslovnu etiku): Domoljublje, domovina, kozmopolizizam: etičko-moralne prosudbe

DVORANA 1

12.30 – 13.30 sati

POVIJESNE TEME

Moderator: dr. sc. Ivan Tepeš

 • dr. sc. Hrvoje Mandić (Sveučilište u Zagrebu): Fratri u Hercegovini u Drugom svjetskom ratu ratu
 • dr. sc. Tamara Štefanac (ICARUS Hrvatska): Dostupnost arhivskih izvora za proučavanje povijesti hrvatske zajednice u San Pedru, Kalifornija
 • Željko Pračić (Udruga Inicijativa za očuvanje hrvatske zrakoplovne baštine): Problematika očuvanja hrvatske zrakoplovne baštine
 • Marko Kevo, mag hist. (Muzej grada Iloka): Proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja

DVORANA 2

12.30 – 13.30

DIGITALNA TRANSFORMACIJA BAŠTINE

Moderator: dr. sc. Vlatka Lemić

 • Katarina Čeliković, prof. (Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, Srbija): Topoteka Baština Hrvata u Srbiji – markeri etnokulturnog identiteta (ZOOM)
 • mr. sc. Marin Knezović (Hrvatska matica iseljenika): Iseljenička baština u digitalno doba (ZOOM)
 • Toni Marić (Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine) i Udruga hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava u BiH): Digitalizacija sadržaja o nematerijalnoj kulturnoj baštini Hrvata u BiH (ZOOM)?
 • dr. sc. Marijana Tomić i Laura Grzunov, asistentica (Centar za istraživanje glagoljaštva, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru): Hrvatsko glagoljaštvo in situ i online: prijedlog modela aktivnog povezivanja mladih iz Hrvatske i inozemstva kroz glagoljaške teme

13.30– 14.30

STANKA ZA RUČAK

Hotel KAJ

DVORANA 1

14.30 – 15.30 sati

PANEL: HRVATSKI INFORMATIVNI CENTAR

Moderator: dr. sc. Marin Sopta

U Panelu sudjeluju:

 • Ante Beljo, Hrvatski informativni centar, povratnik iz KAnade
 • dr. sc. Vice John Batarelo,
 • Šimun Penava,
 • Mirko Volorević,

DVORANA 2

14.30 – 15.30 sati

BAŠTINA I MULTIKULTURALNOST

Moderator: dr. sc. Vlatka Lemić

 • dr. sc. Marjana Borić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) i dr. sc. Josip Lasić (Filozofski fakultet u Splitu) : Znanstveno-kulturni doprinos Hrvata u izgradnji novozelandskoga multikulturnoga društva
 • Ana Marija Piskulić, dipl. defektolog (Hrvatska matica iseljenika): Kako će se stvarati identitet potomaka hrvatskih iseljenika u postkovidsko vrijeme
 • Petar Elez, prof. (Državni arhiv u Vukovaru): Kulturno-znanstvena i odgojno-obrazovna djelatnost Državnog arhiva u Vukovaru – doprinos istraživanju i usvajanju znanja o novovjekovnoj prošlosti Srijema.
 • dr. sc. Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu): Multimedijalna platforma „Priče iz arhiva“

Pregled programa

ČETVRTAK, 10. 6. 2021.

 

8,30 – 9,00         Registracija sudionika

9,00 – 9,30         Ceremonija otvorenja/ POZDRAVNI GOVORI

9,30 – 11,15       SUVREMENI IZAZOVI – DEMOGRAFSKE I ISELJELJENIČKE TEME

11,15 – 11,30     Stanka za osvježenje

11,30 – 12,30    ZA-JEDNO.HR – HRVATSKI ISELJENICI KAO PROMOTORI HRVATSKE

12,30 – 13,30     IZAZOVI I PERSPEKTIVE HRVATSKOG ISELJENIŠTVA PREMA DOMOVINI

13,30 – 14,30     STANKA ZA RUČAK

14,30 – 18,30     Paralelni program

Dvorana 1           Dvorana 2

14,30 – 16,00     DEMOGRAFSKI IZAZOVI I HRVATSKO ISELJENIŠTVO U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI     POMOĆ HRVATSKIH KATOLIČKIH MISIJA POTRESOM POGOĐENIM PROSTORIMA

16,00 – 16,15     Stanka za osvježenje

 

16,15 – 17,15     INSTITUCIONALNE PERSPEKTIVE, ILI INSTITUCIONALNI OKVIR I PERSPEKTIVE               70 GODINA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA

17,15 – 18,30     ACAP and the Creation of One Croatia   ECO HERITAGE TASK FORCE

PETAK, 11. 6. 2021.

Vrijeme                                                        Aktivnost / Paralelni program

9,00 – 10,15       INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI JEZIK, IDENTITET ZAJEDNICA

10,15 – 11,15     INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI I HRVATSKO ISELJENIŠTVO      KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE

11,15 – 11,30     Stanka za osvježenje

11,30 – 12,30     BAŠTINSKE TEME – ŽIVI IDENTITETI         PANEL G2: HRVATSKA KAO CROLLYWOOD, INDUSTRIJA ZABAVE

12,30 – 13,30

POVIJESNI OSVRTI

DIGITALNA TRANSFORMACIJA BAŠTINE

13,30 – 14,30    STANKA ZA RUČAK

14,30 – 15,30    HRVATSKI INFORMATIVNI CENTAR          BAŠTINA I MULTIKULTURALNOST

Fenix-magazin/MD

 

 

 

 

 

Pogledajte drugo

POPUŠTANJE MJERA: Od 1. veljače Italija ublažava restrikcije za putnike iz EU-a

Italija će od 1. veljače ublažiti restrikcije za sve posjetitelje iz Europske unije, objavilo je …