Skika Isusova rođenja (OLUSTRACIJA) / Foto: Fenix (SIM)

KRIST KROZ BOŽIĆ I BOŽIĆ U KRISTU: Proročanstvo govori da će se  Drugi dolazak Isusa Krista dogoditi u strašnom razdoblju ljudske povijesti

I ovog 25. prosinca 2021. godine ili 7. siječnja 2022. godine (po julijanskom kalendaru) se širom svijeta Božićem kao najradosnijim kršćanskim praznikom slavi rođenje Isusa Krista.

 

Piše: Tonćo Ladan

Najveće rođenje koje se ikad dogodilo na Zemlji i zbog kojeg su anđeli Božji izrazili svoju radost pjevajući pjesmu hvale kako je opisano u Lukinom Evanđelju 2:13,14 – 13 I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: 14»Slava na visinama Bogu,a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!«  Iz te radosti je vidljivo i jasno da se nikad prije u sveopćoj povijesti nije zbilo rođenje koje bi se moglo usporediti s rođenjem Božjeg sina Isusa Krista. Tad je Bog  po prvi put postao ocem u jednom potpuno novom sklopu okolnosti! Očitovala se nebeska Božja slava na visinama koja se spustila na zemlju donoseći duševni mir ljudima Božjim miljenicima. Ljudi su od prvog Božića svjesni da uživaju Božju naklonost, a svakog Božića obnavljaju tu svijest, pa stoga i njegovu uzajamnu blagonaklonost, dobrostivost, dobrovoljnost.

Božić je blagdan rađanja novog života, blagdan djece i djetinjstva, blagdan roditeljstva, očinstva i materinstva.  Zbog svega toga Božić je u životima mnogih, vjerojatno najsretniji blagdan koji slave. Kristovim rođenjem počelo je novo računanje vremena, kojim sve započinje, prema kojem se sve ravna i odmjerava u ljudskoj povijesti. Tim rođenjem spojilo se kao nikad prije nebo i zemlja, bio je to događaj, povijesni, nadpovijesni, teološki i kozmički. Na to nam ukazuje apostol Ivan u svom evanđelju. Ivan 1:1 – 1 „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.“ 

Ove nadahnute riječi koje Ivan zapisuje u svojoj dubokoj starosti na kraju prvog stoljeća, ukazuju na činjenicu da je Isus, Riječ, Sin Božji u potpunosti Bog. Da postoji oduvijek da je preko njega stvoren život i sve što nas okružuje te da se je na nevjerojatan način rodio i nastanio među nama kao čovjek. Ovaj zapis za svakog vjernika jedan je od najdubljih i najznačajnijih zapisa jer uvjerljivo i s puno emocija prikazuje Riječ, koja je postala Krist i koja nam omogućava da se dobro upoznamo s onim što je činio i propovijedao da bi spasio ljude iz prvog stoljeća a tako i nas danas dvadeset stoljeća kasnije. To želimo objasniti u dva primjera jedan iz prošlosti a drugi kojeg doživljavamo danas.

Spas u prvom stoljeću

U prvom stoljeću religiozna tama je pokrivala svijet jer je svaki narod i svaka nacija imala svog boga ili bogove. Imali su utvrđena pravila po kojim su ih obožavali. Zato u početku svog evanđelja apostol Ivan u prvom poglavlju 9 i 10 stavku zapisuje: Ivan 1: 9,10 – 9 Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; 10 bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna 11 K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.

Iz ovih nadahnutih riječi vidljivo je da je Isusa Krista odbacila većina njegovog vlastitog naroda Židova, kao i svijet u cjelini. Nisu htjeli da prihvate Božjeg sina niti spasenje koje je došlo preko njega. Više su voljeli tamu nego svjetlo.

Isus je svijetlo koje rasvjetljuje svakog čovjeka da bi iskoračio iz tame i zakoračio u svjetlost. Drugim riječima kazano, Isus je došao da dokaže svakom tko vjeruje, da Bog nije plod ljudske mašte, niti da ga se obožava na način kojim se čovjek, živeći svojim životom dosjećao. Pokazao je da prava vjera nije napor od strane čovjeka koji samo pokušava udovoljiti izvjesnoj psihološkoj potrebi ili zatomiti strah, kojeg izazivaju nerazumljive pojave u svijetu koji ga okružuje. Nego da je Bog stvaran i istinit, da je stvorio čovjeka kojem je dao sposobnost razmišljanja i moć rasuđivanja da prepozna Kristovo rođenje to jest njegov dolazak kojim je omogućeno da se svatko odvoji od tame i uđe u svjetlost prožetu Božjim blagoslovom. Svjetlo predstavlja istinu i pravednost, nasuprot tami, koja znači zabludu i nepravednost. Ali svijet to nije prepoznao.

Zašto je to čudno?

U dalekoj prošlosti proroci su najavljivali i pripremali ljude na rođenje Isusa Krista spasitelja. Hebrejska pisma sadrže stotine proročanstava koja su se ispunila Isusovim rođenjem, službom, smrću i uskrsnućem.

Naprimjer, Mihej je preko 700 godina unaprijed prorekao da će se Mesija, ili Krist, roditi u Betlehemu (Mihej 5:2 proročanstvo – Luka 2:4-7 ispunjenje).

Mihejev suvremenik Izaija prorekao je da će ljudi Mesiju udarati i pljuvati (Izaija 50:6 proročanstvo – Matej 26:67 ispunjenje).

Pet stotina godina unaprijed, Zaharija je prorekao da će Mesija biti izdan za 30 srebrnjaka (Zaharija 11:12 proročanstvo – Matej 26:15 ispunjenje).

Više od tisuću godina prije samog događaja, David je prorekao okolnosti koje su pratile smrt Mesije Isusa (Psalam 22:7, 8, 18 proročanstvo – Matej 27:35, 39-43 ispunjenje).

A oko pet stoljeća unaprijed, Danijelovo je proročanstvo otkrilo kad će se Mesija pojaviti, koliko će trajati njegova služba i kad će biti ubijen (Danijel 9:24-27).

Ovo su samo neka od proročanstava ispunjenih na Isusu Kristu. Sve su to bile pripreme koje su ukazivale na dolazak Isusa Krista a njihovim ispunjenjem se potvrdila Božja ljubav i Božji put spasenja za ljude. Međutim kad su se proročanstva ispunila. Vjernici tog vremena kao i svi ostali nisu prepoznali tu dugu iščekivanu Božju najavu i razapeli su Božjeg sina na križu. Govorili su nije to to. To ne može biti istina.

Današnje stanje

Danas se isto na ljude u cijelom svijetu nadnijela tama i duhovna i stvarna. Tama u kojoj se ne vidi ništa osim prezentirane stvarnosti od strane vlasti, medija i stručnjaka koji odbacuju svaki tračak savjesti koju je Bog dao svakom čovjeku. Prelaze preko te savjesti da bi udovoljili svojoj pohlepi za novcem. Novac, novac i samo novac. Nimalo ne iznenađuje što Biblija novac naziva izvorom svih loših stvari koje pogađaju današnjeg čovjeka.

Ta istina je zapisana u prvoj poslanici Timoteju 6 poglavlju a 10 stavku. Timotej: 6:10 – 10 Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima.

Srebroljublje ili ljubav prema novcu. Mučna je ta ljubav. Mučno je promatrati ispred sebe ljude i lagati. Svaki dan ustajati gledati svoje lice svjesnog lažova u ogledalu. Zatim gledati lice svoje žene i svoje djece i ne pitati se za milijune lica: žena, majki, ljudi, očeva, djece. Mučno je to, pripadati sustavu u kojem si dobar dok si koristan a kad jednog dana dođe neki korisniji propagator, tebe će odbaciti kao krpu koja se koristila za čišćenje poda.

Taj isti sustav uvijek kako u prošlosti tako i danas vrši pritisak kroz zakon. Najlakše se sakriti iza zakona pogotovo stvorenog politikom. I sam Božji sin je razapet političkim zakonom, odnosno političkom optužbom što je vidljivo iz biblijskog izvještaja kojeg nalazimo u evanđelju po Ivanu. Ivan 19: 12 – 15 – 12 Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No Židovi vikahu: »Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru.« 13 Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos – Pločnik, hebrejski Gabata – 14 a bijaše upravo priprava za Pashu, oko šeste ure – i kaže Židovima: »Evo kralja vašega!« 15 Oni na to povikaše: »Ukloni! Ukloni! Raspni ga!« Kaže im Pilat: »Zar kralja vašega da razapnem?« Odgovoriše glavari svećenički: »Mi nemamo kralja osim cara!«

Nemamo mi Boga, mi imamo sustav kojem vjerujemo. Sustav koji nas razdvaja strahom pod motom zavadi pa vladaj. U današnjem stvorenom sustavu pritisak na one koji mu se ne pokoravaju ne dolazi od vrha, već od onih niže poziciranih koji provode nametnuti zakon.

U vlastitom domu – Zakon – karantena. Ulica – Zakon. Posao – Zakon. Zabava – Zakon. Druženje – Zakon. Kupovina – Zakon. Zakon i samo zakon. Slavljenje Božića – Zakon. Slaviti Boga u Crkvi – Zakon.

Zakon, koji se tako temeljito sprovodi unatoč spoznaji da je to nepravedan, nelogičan zakon i koji na kraju krajeva ne donosi nikakve rezultate osim što stvara strah i profit. Sve je lošije i lošije. Zato je danas biti vjernik. Prihvatiti Krista kroz Božić i u Božiću doživjeti Božje spasenje potrebnije nego ikad prije u ljudskoj povijesti.

Zašto?

Danas ljudi kao i u prvom stoljeću prave istu grešku. Prelaze olako preko spoznaje da je Bog vjerniku putem Biblije ili Svetog Pisma dao uvid u samog sebe. Dao nam je uvid u svrhu povijesti i ono što je danas bitno uvid u ljudsko srce. Ne kaže se uzalud: „ Dajte mi Bibliju i svijeću i zatvorite me na usamljeno mjesto ja ću vam točno reći. Što se dešava u svijetu. Što se dešava s ljudima.“

Danas ljudi širom svijeta slave Božić, rođenje Isusa Krista kao osnovu nade u bolje sutra. I tu čitav svijet čini pogrešku. Ne zato što se sjećamo Kristovog rođenja ili prvog Kristovog dolaska, nego zato što zanemarujemo podsjećanje na Njegov drugi dolazak, jer prvi i drugi dolazak Isusa Krista ne mogu biti razdvojeni.

Zatim vrlo malo je onih koji razumiju njegovu ulogu i svrhu njegovog života provedenog ovdje na Zemlji, povezanu s nama ljudima. Ne znaju da je on naš spasitelj, otkupitelj i jedini posrednik između nas ljudi i Svemogućeg Boga. Da je on uzrok naše radosti i nade u bolji i ljepši život. Ljudi slave Božić ali pritom slavlju začuđuje činjenica da ljudi sve manje razgovaraju o drugom Kristovom dolasku što se on više približava.

Ova današnja tama pokazuje da razdvojenost zemaljske i nebeske Božje obitelji još uvijek traje. Mi sada vjerom živimo s Bogom, međutim dolazi vrijeme i ono je vrlo blizu, vrijeme potpunog sjedinjenja. To je vrijeme drugog Kristovog dolaska. U tom vremenu doći će do potpunog sjedinjenja onog što je na nebu i onog vjernog ovdje na zemlji.

Kako to znamo i kakve će okolnosti vladati na Zemlji?

Čitamo to u Lukinom evanđelju  21. poglavlju. Luka 21:25-26 – 26 Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. 27 Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom.

Ovo nam proročanstvo govori da će se taj Dolazak dogoditi u strašnom razdoblju ljudske povijesti. Gdje će se sam opstanak ljudskog roda dovesti u pitanje.  Hoće li ova tama nadmašiti sve ostale ljudske tame u povijesti, ostaje da se vidi ali je jedno sigurno. Pokazatelji tame idu u tom pravcu.

Ovog Božića ove 2021. godine milijarde ljudi će prizivati Drugi Dolazak Isusa Krista kroz molitvu Oče Naš. Izgovarat će i čekati na Božje spasenje. Vjera je najveća snaga u čovjeku. Vjera je spoznaja da sve što imamo dolazi od Boga i da nam Bog uvijek pomaže. Gdje god bili, što god radili, nikad nismo sami. On je tu, pomaže i spašava. Vjera je u Božiću, kojim slavimo rođenje Isusa Krista. Samo ne zaboravimo da u ovom Božiću svojom vjerom učvrstimo svoju nadu u sigurnost Drugog  Kristovog dolaska. Ta sigurnost očituje se u Kristovom obećanju u njegovoj naravi  i njegovoj božanskoj ljubavi. Sretan Božić – blagdan nade radosti i spasenja.

Fenix-magazin/SIM/ Tonćo Ladan 

Pogledajte drugo

(VIDEO) NJEMAČKA: U ovom diskontu možete kupiti ‘vrećice za spašavanje’ – koštaju 3 eura i smiju težiti 5 kilograma. Evo što se u njima nalazi

Diskontni lanac Lidl ove godine uvodi novi konceptza svoje kupce – Rettertüte, odnosno vrećicu za …