Komentar Damir Novinić: Poboljšanje uvjeta za investiranje u Hrvatsku

Novi zakonski okviri jamče investitorima učinkovit sustav pružanja podrške u realizaciji investicijskih projekata

damir_novinic6-190813Danas je lakše investirati u Republiku Hrvatsku u odnosu na samo godinu dana ranije. Zašto? Zato što se promijenilo investicijsko okruženje. Stvoreni su preduvjeti za lakše poslovanje, a tome u prilog ide i činjenica da tvrtke koje već godinama uspješno posluju u Hrvatskoj ulaze u novi investicijski ciklus. U našem svakodnevnom radu susrećemo se sa sve više investitora koji su Hrvatsku prepoznali kao mjesto za realizaciju investicije i zbog toga nam je iznimno drago.

Poboljšanja investicijskog okruženja

Posebno bih želio spomenuti aktivne mjere Vlade Republike Hrvatske, koja svjesna važnosti privlačenja izravnih stranih investicija i učinka koji one imaju za gospodarski napredak zemlje, provodi politiku povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva sa snažnim naglaskom upravo na poboljšanja investicijskog okruženja. Sukladno tome, možemo istaknuti da je osnivanjem Agencije za investicije i konkurentnost i donošenjem nekoliko ključnih zakonskih regulativa, Hrvatska znatno povećala svoju konkurentsku prednost u privlačenju novih investicija. Radi se o donošenju jednog od najkonkurentnijih zakona o poticanju investicija u Europi, Zakona o strateškim investicijskim projektima – koji će omogućiti bržu implementaciju projekata, smanjivanje broja potrebnih procedura i dozvola te jasno definirati tijek i izvedbu projekata, ali i zakonima o graditeljstvu, prostornom uređenju i građevinskoj inspekciji. Navedene mjere i usvojeni zakonski okviri, investitorima koji se odluče na ulaganje u Republiku Hrvatsku jamče učinkovit sustav pružanja podrške u realizaciji investicijskih projekata.

Uklanjanje prepreka za investitore

Nadalje, a ono što nam je iznimno važno u radu s investitorima je i činjenica da su navedenim zakonima o gradnji značajno smanjeni vremenski rokovi izdavanja lokacijskih i drugih dozvola gradnje, a u praksi to znači oko 20 dana. Navest ću samo nekoliko primjera investicijskih projekata, a koji su navedene dozvole dobili u čak trostruko kraćem vremenu od zakonski propisanog roka. Radi se o investicijskim projektima praonice radne i zaštitne odjeće te otirača, izgradnje tvornice za proizvodnju energetskih pločicateizgradnji tvornice za šivanje kožnih proizvoda za interijer u auto i avio industriji tvrtke.

Također, želio bih posebno iskoristiti ovu priliku i naglasiti kako je hrvatsko iseljeništvo vrlo važna karika u privlačenju novih investicija u Republiku Hrvatsku. Opće je poznato da imamo jako puno uspješnih Hrvata koji su kapitalizirali svoje znanje u razvijenim zemljama diljem svijeta, a s druge strane imaju prednost poznavanja načina poslovanja i mentaliteta u Hrvatskoj.

Hrvatsko iseljeništvo

U dosadašnjoj komunikaciji koju smo imali s poslovnim ljudima hrvatske dijaspore u svijetu vidljivo je da postoji znatan interes za investiranje u Republiku Hrvatsku, ali nažalost do sada imamo samo par uspješnih primjera. Namjera nam je da putem naših ciljanih kampanja privlačenja investitora po zemljama, poseban naglasak stavimo upravo na hrvatske iseljenike. Također, preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova i razgranate mreže diplomatsko konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu te Državnog ureda za Hrvate izvan RH, s kojim smo već ostvarili iznimno dobru suradnju, aktivno ćemo se povezati s hrvatskim iseljeništvom. Pozvat ćemo ih, ne samo da investiraju u Republiku Hrvatsku, već ćemo im pružiti mogućnost da se sa znanjem i iskustvom uspješnog poslovanja koje su stekli u svojim zemljama uključe u unaprjeđenje investicijskog okruženja Republike Hrvatske.

 

 

 

Pogledajte drugo

DR. ANTE NAZOR: Ponosnom hrvatskom narodu najvrjednija je sloboda!

Hrvatska je srednjoeuropska (panonsko-podunavska) i jadransko-mediteranska zemlja; istodobno i planinska i nizinska, primorska i kontinentalna. …