Iz tiska izašla knjiga dr. sc. Drage Martinovića ‘Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi’

dragoOvih dana iz tiska je izišla knjiga ‘Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi’ autora dr. sc. Drage Martinovića.

‘Razvoj novih medija utjecao na već uhodane načine komuniciranja između lokalne samouprave i građana, te su novi mediji, uz tradicionalne, postali nezaobilazni kanal komuniciranja u procesu odlučivanja na lokalnoj razini. Dobiveni rezultati istraživanja ukazali su na kritične točke nedovoljne iskorištenosti kapac iteta (novih) medija u bosanskohercegovačkoj lokalnoj samoupravi i omogućili poduzimanje korigirajućih zahvata u praksu komuniciranja. Konzistentna i adekvatna uporaba novih medija bi trebala dovesti do šire i intenzivnije građanske participacije u postojećim oblicima samouprave, te s obzirom da su problemi s kojima se susreću građani slični u svim jedinicama lokalne samouprave bez obzira na teritorijalnu lociranost, rezultati istraživanja prikazani u ovoj knjizi trebali bi naći primjenu u svim jedinicama lokalne samouprave u BiH, te u jedinicama lokalne samouprave zemalja regije, ali i šire’, stoji između ostalog u predgovoru knjige koji potpisuje autor.

Knjiga ‘Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi’ autora dr. sc. Drage Martinovića, iako je primarno smještena u kontekst komunikološke teorije i prakse i politologije obuhvaća i druge znanstvene oblasti ponajprije sociologiju medija i društva i pravo, te se može smatrati interdisciplinarnom analizom značaja i uloge medija u razvijanju participativne demokracije u općinama i gradovima i kao takva bi, osim u jedinicama lokalne samouprave, trebala naći mjesto na studijima komunikologije, odnosa s javnošću, novinarstva, politologije, prava… Recenziju za knjigu napisali su: dr. sc. Najil Kurtić, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Mirko Pejanović, redoviti profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i dr. sc. Zoran Tomić, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. drago1

Dr. sc. Drago Martinović rođen je 1967. godine u Kočerinu – Široki Brijeg. Inženjer prometa i diplomirani novinar. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru krajem 2009. obranio magistarski rad i stekao akademski stupanj magistra znanosti. Doktorsku disertaciju obranio 20. veljače 2014. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i stekao akademski stupanj doktora znanosti. Od 1996. do 2008. uposlenik je u nekoliko tvrtki, a od 2008. godine je savjetnik za odnose s javnošću gradonačelnika Širokog Brijega. Autor je jedne knjige (ovo je druga knjiga) i više znanstvenih i stručnih radova iz područja medija, komuniciranja, odnosa s javnošću i lokalne samouprave. Sudionik je znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.

Pogledajte drugo

Heidelberg Fenix

NJEMAČKA: Od sredine listopada moguća nova pravila o testovima

Njemačko ministarstvo zdravstva predlaže ukidanje besplatnih brzih testova za sve građane do sredine listopada.   …