Predsjednik HSK Vinko Sabljo / Foto: Fenix (Arhivska fotografija)

HSK UPUTIO PISMO MINISTRU FUCHSU: Iz školskog programa uklonite film “Dnevnik Diane Budisavljević” kojemu je cilj naškoditi ugledu Hrvatske kako u Hrvatskoj tako i u svijetu

Nakon što je Državno odvjetništvo RH odbacilo kaznenu prijavu Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) protiv Dane Budisavljević, autorice filma „Dnevnik Diane Budisavljević“, a zbog osnovane sumnje počinjenja kaznenog djela iz čl. 311 stavak 1 Kaznenog zakona RH, o čemu je Fenix-magazin.de već ranije pisao, HSK je uputio otvoreno pismo hrvatskom ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu.

 

Otvoreno pismo Hrvatskog svjetskog kongresa prenosimo u cijelosti:

“Poštovani gospodine ministre,

u mandatu Vaše prethodnice prof. Divjak, resorno ministarstvo (u daljnjem tekstu: MZO) je aktom oznake Klasa: 602-01/20-01/00292, Urbroj: 533-06-20-0002 od 2. lipnja 2020. potpisanim od pomoćnice Ministrice Lidije Kralj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (dalje u tekstu: MZO) – ne pozivajući se pritom na konkretno zakonsko uporište za takvo postupanje – u formi dopisa upućenog kao odgovor na prethodno upućenu molbu trgovačkog društva »HULAHOP d.o.o.« sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 72a zastupanog po direktorici društva gđi Dani Budisavljević, navedenom je društvu dostavilo pisano priopćenje o izdanoj suglasnosti na »MOLBU ZA MIŠLJENJE O PRIKAZIVANJU FILMA – DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ NA ORGANIZIRANIM ŠKOLSKIM PROJEKCIJAMA«.

MZO je svoju temeljnu prosudbu – »smatramo da je film prikladan za prikazivanje učenicima..« – obrazložio konstatacijom da prikladnost filma u odgojno-obrazovnom aspektu proizlazi i iz njegova »POVIJESNO UTEMELJENOG PRISTUPA«, pa stoga MZO u tom dopisu HULAHOP-u d.o.o. zaključno »podupire uključenje filma u redovnu nastavu u skladu s kurikulumima nastave i njegovo prikazivanje učenicima od 13 do 18 godina starosti«.

Takvo obrazloženje resornog ministarstva nesumnjivo i nedvojbeno implicira historiografsku vjerodostojnost i relevantnost filma, odnosno službenu državnu potvrdu da film faktografski korespondira stvarnim povijesnim zbivanjima i da je to povjerljivo na osnovi raspoloživih relevantnih povijesnih izvora.

Budući da je film dokazano daleko od istine na koju pretendira zbog niza dokazanih očitih i brutalnih faktografskih krivotvorina, HSK je 5. listopada 2020. g. protiv autorice filma podnio kaznenu prijavu. Istu je nadležno državno odvjetništvo (ODO Zagreb) odbacilo argumentirajući to upravo na način koji negira osnovnu pretpostavku da se film koristi kao nastavno sredstvo poučavanja učenika srednjih i osnovnih škola – njegovu dimenziju istinitog prikazivanja povijesnih zbivanja, odnosno u terminologiji akta MZO-a njegov »povijesno utemeljeni pristup«!.

Odbačaj kaznene prijave je uslijedio na osnovi obrazloženoga stajališta ODO Zagreb u rješenju od 10. rujna 2021. oznake KP-DO-981/21 (u privitku Vam ga dostavljamo, u kojem uz obrazloženje je reproduciran i sadržaj iz podnesene kaznene prijave u svih 16 točaka) prema kojem se ne radi o kaznenom djelu koje se progoni po službenoj dužnosti (a za koji progon bi upravo i bilo nadležno državno odvjetništvo) jer je riječ o umjetničkom izražavanju koje ne podliježe zahtjevu vjernog i istinitog prikazivanja činjenica i povijesne istine pa se upravo zato ne može ni polaziti od pretpostavke iz kaznene prijave da će gledatelji filma, u njemu prezentirane događaje obrađene umjetničkom slobodom, prihvatiti kao istinite zato što su u filmu prikazani.

Osim toga, film ima za cilj naškoditi ugledu Republike Hrvatske kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu.

S obzirom na ovako izloženu narav i karakter predmetnog filma od strane za to nadležnog državnog tijela, koje analizom konkretnih okolnosti nedvojbeno zaključuje da film nema pretenzija točno i istinito prikazati povijesni događaj na koji se umjetnički referira, nužno je da MZO kao nadležno tijelo za nastavne sadržaje bez odgode revidira i anulira svoj raniji neargumentirani zaključak o povijesno utemeljenom pristupu autora filma – a na kojem je zaključku bazirana sržna prosudba prikladnosti filma kao nastavnog pomagala – te da posljedično poništi očito pogrešno izdanu suglasnost za uključenje filma u redovnu nastavu kao pedagoški štetnu i historiografski promašenu.

Bit je u tome da se autoričino subjektivno viđenje i interpretacija jedne krajnje osjetljive, kompleksne i slojevite teme koja je predmet političkih i historiografskih kontroverzija koje izazivaju oštre podjele u javnosti pokušava jednostrano prikazati učenicima kao gotova i nepobitna istina unatoč tome što dokazano odstupa od stvarnih i provjerljivih činjenica. S obzirom na odgojno-obrazovni kontekst njegova prikazivanja vrlo je očigledno da će učenici doživjeti film kao prezentaciju povijesno dokazane istine iz nacionalne historije što je netočno, a učenike i djecu ne smije se lagati.

Pritom valja upozoriti da film nije uvršten kao nastavno pomagalo za predmet povijest na osnovi relevantnih analiza i posljedičnih sugestija neospornih historiografskih autoriteta u okviru procedure usvajanja kurikuluma, nego je u hrvatski školski program unesen »na mala vrata« proceduralno zaobilazno u vidu suglasnosti na zamolbu privatne trgovačke kompanije Hulahop d.o.o. direktor koje je autorica filma i koja je zato izravno komercijalno zainteresirana da film poluči što veću gledanost, a to se najbolje postiže masovnim projekcijama po dekretu školskih vlasti i kao školska obveza učenika.

Da nisu posrijedi isključivo komercijalni, nego i drugi »nematerijalni« (političko- -ideološki) probitci autorice i skupine kojoj ona pripada pokazuje i prethodna njihova pripremljena nastavničko-metodička obrada teme filma u svrhu održavanja nastave na način kako je to zamislila autorica i kompanija Hulahop d.o.o., koja je također bez rezerve prihvaćena.

Zbog gore navedenih razloga zahtijevamo bezuvjetno i neodložno uklanjanje predmetnog filma iz hrvatskog školskog programa, priopćuju iz Hrvatskog svjetskog kongresa.

Fenix-magazin/MD

HRVATSKI SVJETSKI KONGRES: Podnesena kaznena prijava protiv autorice filma „Dnevnik Diane Budisavljević“

Pogledajte drugo

BIVŠA NJEMAČKA KANCELARKA: Angela Merkel odbila posao u UN-u

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel odbila je posao koji joj je u Ujedinjenim narodima ponudio …