Nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Christian Schwarz-Schilling / Foto: Hina

Kroatischer Weltkongress in Deutschland (Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj): Prof. Christian Schwarz-Schilling je iznio osuđujuće izjave neprihvatljive Hrvatima BiH

Hrvatski svjetski kongres (HSK) u Njemačkoj je reagirao priopćenjem za javnost na intervjuu sa prof. Christianom Schwarz-Schillingom, bivšim saveznim ministrom i bivšim visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu, kojeg je vodila Marion Kraske, voditeljice Ureda Zaklade Heinrich Böll u Sarajevu.

 

Priopćenje HSK u Njemačkoj pod nazivom „Napadi na Bosnu i Hercegovinu “Hrvatska i Srbija ugrožavaju mir” prenosimo u cijelosti…

 

Dana 9. studenog 2020. pojavio se osuđujući intervju sa prof. Christianom Schwarz-Schillingom. Prof. Schwarz-Schilling bivši je visoki predstavnik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu u razdoblju između 2006. i 2007. godine, a koji će također objavit svoju knjigu sredinom studenog 2020. godine. Prigoda intervjua je 25. godišnjica potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj koristi dotični intervju kao priliku da ispravi pojedine stavove iznesene u tom intervju. Mnogi Hrvati i Hrvatice koji žive u Saveznoj Republici Njemačkoj izvorno dolaze iz današnje Bosne i Hercegovine i / ili održavaju bliske ekonomske ili privatne odnose s ovom državom. Oni se osjećaju također prozvanima ovim izjavama bivšeg visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Izjave u intervjuu poput: „Da, naravno. Srbija nikada nije odustala od svojih planova za Veliku Srbiju. Hrvatska također nije. Obje susjedne države ponašaju se kao da je Bosna njihova kolonija“ i „Hrvatska i Srbija svojom dnevnom politikom ugrožavaju mirovni poredak.“, nisu prihvatljive na ovaj način.  Šokirani smo što je nekada poštovani čovjek toliko neiskusan i pitamo se zašto prof. Schwarz-Schilling ne koristi sveobuhvatni pristup. To je najmanje što bi smo očekivali od jednog znanstvenika.

U ime naših članova jasno dajemo do znanja sljedeće:

Ponovno se pokušava gurnuti Hrvatice/Hrvate u desni ekstremistički i nacionalistički kut. Odlučno odbacujemo ovo političko pitanje bivšeg visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Ovdje se također osuđuje Hrvatska, susjedna država i članica Europske unije koju se vjerojatno prikazuje nacionalističkom i kao ratnohuškaču, svjesno ili nesvjesno, iako je sama Hrvatska, zajedno s Bosnom i Hercegovinom, bila žrtva ekspanzionističke politike. Takva vrsta retorike je besmislena, naivna i sadrži opasnu, namjernu ili nenamjernu podjelu u regiji.

Bosna i Hercegovina je kompleksna država s teškom poviješću te sa iznimno kompleksnom upravom i državnim strukturama koja se temelji na kompromisima i koja bi stoga mogla dalje razvijati. Bosna i Hercegovina je na raskrižju i mogućem putu k NATO-u i EU. Taj  proces usmjeren je prema geopolitičkoj situaciji u cijeloj Europi.

Socijalno-kulturna i politička struktura posebna je zbog:

U Bosni i Hercegovini postoje tri dominantne etničke skupine. To su: hrvatsko, srpsko i muslimansko stanovništvo. Većina hrvatskih građana su rimokatolici, a srpsko stanovništvo su srpski pravoslavci. Bosansko stanovništvo se pogrešno poistovjećuje s muslimanskim stanovništvom. To nije pravilno. Bosna i Hercegovina nije čisto muslimanska zemlja, ali svima nama može biti primjer kako različite etničke skupine mogu uspješno zajedno živjeti i rasti. Sama definicija društveno-političke strukture temeljna je za transparentnu i mirnu društveno-političku sliku. Zbog toga se iznova započinje postupak otkrivanja kako bi se jasno razgraničile uloge i promicalo sve više nacionalno pitanje, što daje poticaj ekstremističkim skupinama sve tri nacionalnosti.

Ovo početno pojašnjenje dane kompleksnosti u državi proturječi jednostranim i jednodimenzionalnim izjavama prof. Christiana Schwarz-Schillinga. Osuđujuće izjave također doživljavamo kao uvredu, jer mi isto tako odlučno osuđujemo radikalne skupine. Očekujemo da se prof. Schwarz-Schilling prikladno ispriča stanovništvu. Naglašavamo da ne dopuštamo da nas se prikaže ni u jednom nacionalističkom, fašističkom ili desničarskom ekstremističkom taboru. Niti jedna isprika ne potvrđuje njegov naoko osobni i jednostrani dojam te nam ostavlja pitanje u kojoj je mjeri njegov rad bio cjelovit i s konstruktivnim pristupom profesionalnoj procjeni političke i društvene situacije u Bosni i Hercegovini.

Prof. Schwarz-Schilling objavljivanje svoje knjige nije uzeo kao predmet rasprave, nego 25. godišnjicu potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma koristi kao predmet razgovora.[2] Republika Hrvatska kao jedna od potpisnica Daytonskog sporazuma – nakon potpisivanja borbe su prestale – ima obvezu paziti na potpisani ugovor te ima interes za stabilnu Bosnu i Hercegovinu. Očekuje se funkcioniranje ustavne države, što do dan danas nije slučaj.[3] Od pristupanja Hrvatske u Europsku uniju, zabilježen je porast emigracije iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i neke druge zemlje Europske unije. Cijela područja u Bosni i Hercegovini djelomično su opustjela kao rezultat emigracije. Mnogi su ispitanici kao razlog emigracije naveli subjektivni osjećaj nedostatka osjećaja za poštenim pravosuđem. Mnoge mlade i dobro obrazovane obitelji, kao i samci, žele stabilnost kako bi stvorile zdrave izglede za budućnost.

Postoji izričita, stalno ponavljajuća želja da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije, tako da ovo služi kao jamac vladavine prava i funkcionalne demokracije. Gospodarski rast i stabilnost u regiji idu u korist stabilnoj Europi.

Nedostatak vladavine prava aspekt je koji nam jako nedostaje u jednostranom intervjuu s prof. Schwarz-Schillingom. Po tom pitanju, politika u državi, kao i prateća europska politika, još uvijek ima hitne potrebe za djelovanjem.

Uzmimo za primjer predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini:

Trenutačni sporazum o izbornom zakonu predstavlja važan korak u pravom smjeru u cilju rješavanja postojeće nejednakosti i diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Provedba bi otvorila put ka funkcionalnoj Bosni i Hercegovini i pridonijela političkoj stabilnosti. Postoje odluke koje se ne provode i koje onda, razumljivo, izazivaju nezadovoljstvo te stvaraju prilike za nezakonito područje (poput korupcija i sličnih).

Međutim, prof. Christian Schwarz-Schilling ne spominje upravo te nedostatke provedbi. Skromna žalba Europskom sudu za ljudska prava proturječi činjenici da su Romi i Židovi, kao i djeca iz takozvanih “mješovitih brakova”, isključeni iz pasivnog prava kandidiranja za Drugo vijeće Parlamenta Bosne i Hercegovine te za kolektivno predsjedništvo. Vlasti do danas nisu ispunile ovu obvezu, kao ni druge provedbe presuda nacionalnih i međunarodnih sudova. Budući da je Daytonski ugovor prvenstveno bio usmjeren na okončanje oružanih sukoba, sada je, nakon 25 godina, već trebalo provesti temeljitu reformu izbornog okvira, kao što je Vijeće Europske unije naglašavalo u svojim raznim zaključcima posljednjih godina.

Dugogodišnje blokade predstojećih lokalnih izbora u gradu Mostaru primjer su kako se ipak predstavnici naroda mogu sporazumjeti putem kompromisa i konstruktivne komunikacije.

Većina triju etničkih skupina nisu nacionalističke ili separatističke. Takve izjave samo prikrivaju nedostatak političke volje da se država izgradi u funkcionalnu ustavnu državu te optužuju lokalno stanovništvo.

Pozivamo Vas da se suzdržite od osuđujućih izjava protiv određenih etničkih skupina.

Također pozivamo na konstruktivan i smiriujući pristup razvoju događaja. Sretni smo što smo Vam na raspolaganju kao kompetentni savjetnički partner i sa zadovoljstvom Vam nudimo mogućnost razgovora, stoji u priopćenju HSK u Njemačkoj kojeg potpisuje predsjednik Franjo Akmadža.

 

Priopćenje na njemačkom / Pressemitteilung auf Deutsch

 

Pressemitteilung zum Interview mit Prof. Christian Schwarz-Schilling, Bundesminister a. D. und ehemaliger Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina geführt mit Marion Kraske, Leiterin des Büros der Heinrich Böll Stiftung in Sarajevo

 Angriffe auf Bosnien und Herzegowina „Kroatien und Serbien bringen den Frieden in Gefahr“

 

Nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Christian Schwarz-Schilling / Foto: Hina
Nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Christian Schwarz-Schilling / Foto: Hina

Am 9. November 2020 erschien ein denunzierendes Interview mit Prof. Christian Schwarz-Schilling. Er war ein ehemaliger hoher EU-Repräsentant für Bosnien und Herzegowina im Zeitraum zwischen 2006 und 2007 und bringt ein Buch Mitte November 2020 auf den Markt. Anlass des geführten Interviews soll der 25. Jahrestag der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Dayton gewesen sein.[1]

Der Kroatische Weltkongress in Deutschland e.V. nimmt das Interview zum Anlass einige Aspekte richtig zu stellen. Viele der in der Bundesrepublik lebenden Kroatinnen und Kroaten stammen ursprünglich aus dem heutigen Bosnien und Herzegowina und/oder pflegen enge wirtschaftliche oder auch private Beziehungen zum diesem Land. Diese fühlen sich durch die Aussagen des ehemaligen hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina denunziert. Aussagen im abgedruckten Interview wie: „Ja, klar. Serbien hat seine Pläne über Groß-Serbien nie aufgegeben. Kroatien auch nicht. Beide Nachbarländer benehmen sich so, als wäre Bosnien ihre Kolonie“ und „Mit ihren Agenden bringen Kroatien und Serbien die Friedensordnung in Gefahr.“, sind so nicht hinnehmbar.  Wir sind erschrocken, dass ein ehemals so angesehener Mann so unbedarft ist und fragen uns, warum Prof. Schwarz- Schilling keinen ganzheitlichen Ansatz pflegt. Das erwarten wir von einem wissenschaftlich Denkenden.

Wir stellen somit im Namen unserer Mitglieder folgendes klar:

Es wird erneut versucht die Kroatinnen/Kroaten in eine rechtsextreme wie nationalistische Ecke zu schieben. Dieses Politikum seitens des ehemaligen hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina weisen wir entschlossen zurück. Auch das Nachbarland und EU-Mitglied Kroatien wird hier denunziert, die wohl ganz Kroatien als nationalistisch und als Kriegstreiber bewusst oder auch unterbewusst darstellt, obwohl Kroatien auch selbst zusammen mit Bosnien und Herzegowina Opfer einer expansionistischen Politik war. Eine solche Rhetorik ist unbedarft, naiv und birgt eine gewollte oder ungewollte gefährliche Spaltung in der Region.

Bosnien und Herzegowina ist ein komplexer Staat mit einer diffizilen Geschichte, wie mit einer hochkomplexen Administration und staatlichen Struktur, die auf Kompromissen formiert ist und dadurch weiter entwickelt werden könnte. Bosnien und Herzegowina befindet sich auf einem Scheideweg und einem möglichen Weg zur NATO und EU. Dieser Prozess ist zukunftsweisend für die geopolitische Lage ganz Europas.

Die soziokulturelle und politische Struktur ist eine besondere:

In Bosnien Herzegowina leben drei dominierende Ethnien. Diese sind: die kroatische, die serbische wie die muslimische Bevölkerung. Die Mehrheit der kroatischen Bürger sind römisch-katholisch, die serbische Bevölkerung ist serbisch-orthodox. Fälschlicherweise wird die bosnische Bevölkerung mit der muslimischen Bevölkerung gleichgesetzt. Das ist so nicht richtig. Bosnien und Herzegowina ist kein rein muslimisches Land, jedoch kann es für uns alle ein Beispiel sein, wie unterschiedliche Ethnien erfolgreich gemeinsam zusammenleben und zusammenwachsen. Alleine die Definition der soziopolitischen Struktur ist grundlegend für ein transparentes und ruhiges gesellschaftspolitisches Bild. Aufgrund dessen wird immer erneut ein Findungsprozess angestoßen, um die Rollen klar abzugrenzen und fördert eine immer mehr nationale Frage, die den extremistischen Gruppierungen aller drei Ethnien Auftrieb verschafft.

Diese beginnende Klarstellung einer gegebenen Komplexität in dem Staat wiedersprechen den einseitigen wie eindimensionalen Aussagen von Prof. Christian Schwarz-Schilling. Auch die denunzieren Aussagen empfinden wir als eine Beleidung, da wir radikale Gruppen und Gruppierungen entschieden verurteilen. Wir erwarten von Prof. Schwarz-Schilling sich bei der Bevölkerung angemessen zu entschuldigen. Wir betonen mit Nachdruck, dass wir uns in kein nationalisitsches, faschistisches wie rechtsextremes Lager denunzieren lassen. Keine Entschuldigung bekräftigt seinen scheinbar persönlichen und einseitigen Eindruck und hinterlässt uns die Frage, inwieweit seine Tätigkeit ganzheitlich und mit konstruktivem Ansatz einer professionellen Bewertung der politischen wie sozialen Lage in Bosnien und Herzegowina galt.

Herr Prof. Schwarz-Schilling nahm nicht die Veröffentlichung seines Buches, sondern den 25. Jahrestag der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Dayton als Gesprächsgegenstand.[2] Die Republik Kroatien als einer der Unterzeichner des Daytoner Vertrags – nach der Unterzeichnung wurden die Kampfhandlungen eingestellt – hat sehr wohl eine Verpflichtung über das Vertragswerk zu wachen und ein Interesse an einem stabilen Bosnien und Herzegowina. Es wird ein funktionierender Rechtsstaat erwartet, was bis heute nicht der Fall ist.[3] Seit dem Beitritt Kroatiens in die EU wurde eine wachsende Auswanderungen aus Bosnien und Herzegowina nach Kroatien und in einige EU-Länder festgestellt. Ganze Landstriche in Bosnien und Herzegowina wurden durch Abwanderungen teils entvölkert. Von vielen Befragten wird das subjektive Empfinden des bereits  fehlenden Rechtsgefühls als Abwanderungsgrund benannt. Viele junge und auch gut gebildete Familien wie Alleinstehende wünschen sich Stabilität, um eine gesunde Zukunftsperspektive aufzubauen.

Es besteht ein expliziter sich ständig wiederholender Wunsch, dass Bosnien und Herzegowina Mitglied der EU wird, sodass dies als Garant der Rechtsstaatlichkeit und einer funktionierenden Demokratie dient. Ein Aufblühen und eine Stabilität in der Region dient einem stabilen Europa.

Die fehlende Rechtsstaatlichkeit ist der Aspekt, den wir beim einseitigen Interview mit Prof. Schwarz-Schilling zudem schmerzlich vermissen. In diesem Punkt hat die Politik im Land, wie die begleitende Europapolitik noch ein einen dringenden Handlungsbedarf.

Als Beispiel die anstehenden Wahlen in Bosien und Herzegowina:

Das aktuelle Abkommen über das Wahlgesetz stellt einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung dar, damit die bestehende Ungleichheit und Diskriminierung in Bosnien und Herzegowina angegangen werden.[4] Eine Umsetzung würde den Weg zu einem funktionierenden Bosnien und Herzegowina ebnen und zur politischen Stabilität beitragen. Es bestehen Urteile, die nicht umgesetzt werden und die dann verständlicherweise Unmut wie Möglichkeiten für einen rechtsfreien Raum (z.B. Korruption, usw.) hervorrufen.

Prof. Christian Schwarz-Schilling erwähnt jedoch nicht die fehlende Umsetzung. Eine beschiedene Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte widerspricht, dass Roma und Juden sowie Kinder aus sogenannten „Mischehen“ vom passiven Wahlrecht für die Zweite Kammer des bosnischen herzegowinischen Parlaments und für das kollektive Präsidentenamt ausgeschlossen werden. Die Behörden sind bis heute dieser Verpflichtung nicht nachgekommen sowie bei anderen Umsetzungen von Urteilen nationaler und internationaler Gerichte. Da der Dayton-Vertrag primär das Ziel hatte die kriegerischen Auseinandersetzungen zu beenden, ist jetzt nach 25 Jahren eine längst überfällige Notwendigkeit gegeben eine gründliche Reform des Wahlrechtsrahmens durchzuführen, wie es der Rat der EU in seinen verschiedenen Schlussfolgerungen in den letzten Jahren betont hat.

Die langjähriger Blockade anstehenden Lokalwahlen in der Stadt Mostar nach sind ein Beispiel dafür, dass sich die Volksvertreter durch Kompromisse und konstruktive Kommunikation einigen können.

Die Mehrheit der drei Ethnien ist nicht nationalistisch oder separatistisch. Solche Aussagen verdecken nur den fehlenden politischen Willen den Staat vernünftig zu einem funktionierenden Rechtsstaat aufzubauen und die Schuld der dortigen Bevölkerung aufzuerlegen.

Wir bitten mit Nachdruck von denunzierenden Äußerungen gegen bestimmte ethnien Abstand zu nehmen.

Wir fordern konstruktiv und stabilisierend auf die Entwicklungen einzugehen. Gerne stehen wir als kompetenter beratender Partner zu Verfügung und würden uns freuen Gesprächsgelegenheiten herzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Franjo Akmadža, Vorsitzender

[1]  https://avalon.law.yale.edu/subject_menus/daymenu.asp

2 https://ba.boell.org/de/2020/11/09/angriffe-auf-bosnien-und-herzegowina-kroatien-und-serbien-bringen-den-frieden-gefahr:

3 https://www.derstandard.de/story/2000100393264/rechtsstaatskommission-nimmt-bosnien-herzegowina-unter-die-lupe

4https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/bosnien-und-herzegowina-priebe-bericht-erschienen

https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/bosnien-herzegowinas-un-mogliche-wahl-eine-rechtspolitische-analyse

Fenix-magazin/MD

Pogledajte drugo

LJETO U NJEMAČKOJ NE ŽELI ZAVRŠITI: Meteorolozi najavili toplinski val u listopadu – Ovdje će biti izmjereno 30 stupnjeva

Meteorolozi u Njemačkoj prognoziraju toplinski val u listopadu. Kako navode meteorolozi u listopadu će biti …