Četvrtak, 01/06/2023

Josip Špoljarić, generalni konzul RH u posjetu Wiesbadenu

Potrebna intenzivnija suradnja hrvatskih udruga s AGAH-om

Radna zajednica AGAH je udruženje lokalnih vijeća stranaca u Hessenu, koja su interesni zastupnici u općinama ili kotarevima, a biraju se svakih pet godina

Generalni konzul RH u Frankfurtu Josip Špoljarić nedavno je razgovarao s članovima Upravnog odbora Radne zajednice Vijeća stranaca Hessena (AGAH) u Wiesbadenu  o mogućnostima intenziviranja suradnje s hrvatskim udrugama. Radna zajednica AGAH je udruženje lokalnih vijeća stranaca u Hessenu, koja su interesni zastupnici u općinama ili kotarevima, a biraju se svakih pet godina. Do sada se agah-u priključilo preko 90 vijeća stranaca. Predložena je intenzivnija suradnja AGAH-a i hrvatskih udruga, osobito na području informiranja (radna prava stranaca, dvojno državljanstvo, socijalno –zdravstveno osiguranje…). Hrvatske udruge su pozvane na uključenje i u „Mrežu protiv diskriminacije“, koja je važna za informiranje njemačke javnosti. Kao važna tema suradnje istaknuta je potreba uključenja hrvatskih tvrtki i poslovnih ljudi u zajedničko djelovanje s ciljem jačanja položaja stranaca u Hessenu.

(md)

Pogledajte drugo

NJEMAČKA: Evo kada se očekuje rast dječjeg doplatka i za koliko

Dječji doplatak u Njemačkoj od 1. siječnja 2023. godine iznosi 250 eura za svako dijete. …