Doc. Dr. sc. Ivan Bulić/Foto: Fenix/Arhiv

DONOSIMO: Reakcija generalnog konzula u Düsseldorfu na intervju objavljen na portalu “katholisch.de”

Donosimo reakciju generalnog konzula doc. dr. sc. Ivana Bulića na intervju gospođe Calic objavljen na portalu katholisch.de dana 8. prosinca.

 

“Poštovani urednici Katholische Nachrichten-Agentur, 

Poštovani urednici Katholisch. de, 

Poštovana gospođo Calic,

Razlog obraćanja sadržaj je Vašeg intervju naslova „Hassfigur”: Historikerin warnt vor Heiligsprechung Kardinal Stepinacs novinara Joachima Heinza (KNA) s povjesničarkom Marie-Janine Calic, objavljenom na portalu Katholisch.de dne 8. 12. 2020.

Politička dimenzija

Ovim dopisom Vam se obraćam i kao Generalni konzul Republike Hrvatske u Saveznoj zemlji Sjevernoj Rajni Vestfaliji jer u razdoblju u kojem živimo iznova problematiziranje uloge Alojzija Stepinca ne posjeduje samo vjersku, nego i političku-diplomatsku dimenziju koja se u konačnici odražava i na percepciju, ugled i istinitost o Republici Hrvatskoj u svijetu, a u konkretnom slučaju na javno mnijenje u SR Njemačkoj.

Kako ističe povjesničarka, preživjela žrtva holokausta, Mirjana Gross svaki će se povjesničar susresti sa zahtjevima publike koja traži lijepe priče, mitove o slavnoj prošlosti, a nema strpljenja primijeniti temeljni postulat historiografske znanosti koji se očituje u egzaktnosti historiografije, a temelji na arhivskim izvorima – dokumentima, koji su tvorni, egzaktni s datumom, imenima, izvještajima, brojkama, pečatima; dakle slušati činjenice i pronicati u povijesnu zbilju.

Posljednjih 30 godina strpljenja je imao i trud uložio čitav niz hrvatskih i inozemnih povjesničara. Jasno je da se postavlja pitanje poradi zbog čega toliki trud u svezi rasvjetljavanja uloge i djelovanja zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Alojzija Stepinca? Razlog se očituje u činjenici da su život i djelovanje Alojzija Stepinca postali prizma kroz koju su prolazile razne nijanse odnosa prema hrvatskim vjernicima, prema hrvatskom narodu i njegovoj želji za slobodom i državom. S druge strane, iščitavajući odgovore povjesničarke Calic, začuđujuće je u kolikoj mjeri školovana povjesničarka nije uzela u obzir temeljne postulate historiografske znanosti. Nije imala strpljenja istraživati i koristiti arhivsku građu poput mnogih hrvatskih i inozemnih povjesničara: poput američke povjesničarke, također preživjele žrtve holokausta Esther Gitman, britanskog povjesničara i publicista Robina Harrisa kao i njemačke pravnice Claudie Stahl. Sukladno navedenom i rezultat je takav kakav je, a u potpunoj je suprotnosti s onim što nazivamo „bit historiografije“.

Na postavljena pitanja ne odgovara imanentno znanstvenici. Čak i uredništvo portala naslovom, štoviše u prvoj riječi naslova, unaprijed određuje negativnu konotaciju teksta upotrebom termina „Hassfigur“ , a koju dovodi u vezu s blaženikom Svete Rimske Crkve. Na isti način kao i uredništvo portala postupa i gospođa Calic. Cijele procese objašnjava tek jednom do dvije rečenice s vrlo strogim prosudbama. Na taj način izrečene prosudbe čitatelja upućuju na historiografski pristup režimske komunističke historiografije.

Dakle, one historiografije koja je nakon presude zagrebačkom nadbiskupu Stepincu i cjelovitoj Katoličkoj crkvi u Republici Hrvatskoj imala za cilj biti permanentni podsjetnik na optužbe s montiranog komunističkog suda. Stoga su odgovori gospođe Calic u suprotnosti s mnoštvom činjenica, a u određenoj mjeri i prihvatljivim logičnim prosudbama.

U tom smislu kontinuitetom, ali ovaj put historiografskim, gospođa je Calic potpuno nekritički odabrala promišljanja temeljena na arhivskoj građi s montiranog komunističkog suda te aktualnih stavova Srpske pravoslavne crkve i vodstva srbijanske politike te istodobno zanemarila najnovija istraživanja te iz njih proizlazeće interpretacije. Minimum historiografske korektnosti bio bi da ih je komparirala. Međutim, ni tome nismo posvjedočili.

Činjenice

Znanstveni pristup i iskustvo nas uči kako su povjesničari osobito senzibilni da ih se ne instrumentalizira na aktualnoj ideološko-političkoj sastavnici što dakako utječe na razinu objektivnosti. Stoga povjesničari osobito vode računa da prošle događaje ne dovode u vezu s aktualnim zbivanjima, a osobito percepcijama i očekivanjima određenih društvenih grupa. Gospođi Calic je i navedeni postulat neprihvatljiv što je potvrdila odgovorom „…Crkva se u Hrvatskoj nikada nije stvarno pomirila s prošlošću niti se ikada ispričala zbog svog nedoličnog ponašanja. Umjesto toga, održava opasnu vezu s ekstremnom desnicom i etničkim nacionalizmom do danas“.

Za povjesničara previše. Promislite na kojoj arhivskoj građi kao dokazom gospođa Calic temelji „nedolično ponašanje u prošlosti“ ili gdje je u sadašnjoj Republici Hrvatskoj uspjela uočiti ekstremnu desnicu i etnički nacionalizam te štoviše blisku vezu navodne društvene grupe s vrhom Katoličke crkve. 

Stoga ću nastojat o čitavom nizu neobjektivnih prosudbi iznijet činjenice utemeljene na dokumentaciji koje objašnjavaju postupke zagrebačkog nadbiskupa Stepinca.

Potrebno je analizirati ishodišta, a jedan od ishodišnih dokumenata je crkvena konstitucija Solicitude Ecclesiarum, koju je 1831 izdao papa Grgur XVI. Taj je dokument bio sukladan odredbama Haških konvencija (1907.) i Ženevskih konvencija (1929.) koji potvrđuju da tijekom ratnog stanja sva pravna moć prelazi na okupatora, koji je ovlašten održavati javni red i javni život. Konvencija je od predstavnika Crkve zahtijevala uspostavu odnosa s osobama koje realno kontroliraju zemlju s ciljem da vjernicima osiguraju duševnu dobrobit i prava.

U skladu sa spomenutom crkvenom konstitucijom crkveni velikodostojnici diljem Europe postupali su identično. Tako je i Stepinac, a u skladu s navedenom konstitucijom, pa i usprkos antikatoličkom i antihrvatskom postupanju u Kraljevini Jugoslaviji posjetio kralja Aleksandra Karađorđevića te sudjelovao na komemoraciji nakon njegova ubojstva. U skladu sa spomenutom konstitucijom Stepinac se susretao i s Antom Pavelićem.

Međutim, nije sudjelovao u dobrodošlici Paveliću na zagrebačkom željezničkom kolodvoru 13. travnja 1941. Stepinac je također odbio biti dijelom delegacije Papi Piu XII kojom je Pavelić nastojao ishodit priznanje Svete Stolice. Papa je Pavelića odbio primiti kao čelnika države nego isključivo kao pojedinca čime mu je raspršio nadu da će sebi i ustašama osigurati legitimitet.

Stepinac se susretao i s Josipom Brozom Titom, pa i unatoč antikatoličkom opredjeljenju Titovog jugoslavenskog komunističkog režima te iz njega proizlazećih nedjela partizanskih postrojbi, a koji su se potvrdili činjenicom da su partizanske postrojbe ubile više od 600 rimokatoličkih svećenika na prostoru današnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Selektivni pristup

Povjesničari selektivnog pristupa, poput gospođe Calic, rijetko spominju navedene činjenice kao i činjenicu da se Stepinac distancirao od ustaša još u svibnju 1941. kada se javno suprotstavio nürnberškim zakonima, nacističkim rasnim zakonima, kritizirao obvezu da preobraćeni Židovi nose žutu Davidovu zvijezdu. Dakle, sve u suprotnosti s tvrdnjama gospođe Calic kako se Stepinac „…nikada nije javno distancirao od ustaškog režima“.

Stoga zbunjuje kada povjesničari poput gospođe Calic kritiziraju Stepinčeve posjete jednim, a prešućuju posjete drugim vlastima, poput posjeta Beogradu 1934. i posjeta Titu 1945. Za sve nedaće Drugog svjetskog rata i nedjela ustaškog režima optužiti zagrebačkog nadbiskupa jer je s radošću prihvatio osnivanje hrvatske države, a zanemariti skepsu prema pokroviteljima njezina nastanka, suprotno je i logičnom promišljanju. Svi mi, manje-više, volimo i danas države u kojima živimo. To ne znači da volimo i podržavamo vlast koja u njima u određenom trenutku vlada. U tom smislu je za povijesne kritičare djelovanja nadbiskupa Stepinca problem što ne žele razdvojiti odnos prema državi i odnos prema režimu. 

Stepinčevo otvoreno protivljenje Pavelićevoj politici, ali i opći odnos prema svijetu u kojem je živio najbolje je objasnio sam Stepinac u svojoj propovijedi na svetkovinu Krista Kralja 25. listopada 1942., u kojoj je rekao: „Zato je Katolička Crkva osuđivala, a i danas osuđuje, svaku nepravdu i nasilje, koje se počinja u ime klasnih, rasnih ili narodnosnih teorija (…) Crkva je katolička imala odvažnost (…) da kaže mušku riječ u obrani naših nacionalnih prava, pa čak i okrunjenim glavama. Ali ona bi se iznevjerila svojoj zadaći, kad ne bi s istom dosljednošću dizala i danas glas na obranu sviju, koji se žale na nepravde, bez obzira kojoj rasi ili narodu pripadaju. Nitko nema prava da na svoju ruku ubija ili na koji mu drugi način oštećuje pripadnike druge rase ili narodnosti…“

Gospođa Calic se u cijelom nizu odgovora pridružila nekim hrvatskim povjesničarima, ali i predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i srbijanske političke scene, a u nedostatku argumenata pitanjem: Je li Stepinac mogao učiniti više? No, nije li to pitanje koje se može postaviti svima nama, običnim ljudima, ali i svakom dosad proglašenom svecu! To je apsurdno pitanje na koje nitko ne može odgovoriti. Moguće je procijeniti i odgovoriti da li su uredništvo portala Katholisch. de i gospođa Calic učinili manje. Mišljenja sam kako je je katolički portal Katolisch.de intervjuom s povjesničarkom Calic za povijesnu znanost i istinito informiranje o zagrebačkom nadbiskupu Stepincu te istinitosti o Republici Hrvatskoj učinio manje od spoznaja do kojih je došla povijesna znanost. Učinili su manje i u odnosu na vrijednosti koje promiče Vlada Republike Hrvatske te sam uvjerenja kako je i ovaj dopis doprinos promicanju spomenutih europskih vrijednosti..”. 
S poštovanjem,

Doc. Dr. sc. Ivan Bulić
Generalni konzul

Reakciju prenosimo i na njemačkom jeziku: 

“Verehrte Redaktion der Katholischen Nachrichten-Agentur, 

verehrte Redakteure von Katholisch. de,
Sehr geehrte Frau Calic,

das Interview von Joachim Heinz (KNA) mit der Historikerin Marie-Janine Calic, veröffentlicht am 08.12.2020 auf den Internetseiten Katholisch.de unter der Überschrift „Hassfigur“: Historikerin warnt vor Heiligsprechung Kardinal Stepinacs, veranlasste mich zur nachstehenden Gegendarstellung.

Als Historiker und Generalkonsul der Republik Kroatien in Nordrhein Westfalen fühle ich mich verpflichtet dagegenzuhalten, da das erneute Problematisieren der Rolle des Alojzije Stepinac in der heutigen Zeit, nicht nur eine religiöse Dimension besitzt, sondern auch eine politisch-diplomatische, welche sich letzten Endes auch auf die Wahrnehmung, das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Republik Kroatien in der Welt reflektiert; und hier im konkreten Falle auf die öffentliche Meinung in Deutschland.

Mirjana Gross, Historikerin und Doyenne der kroatischen Geschichtswissenschat betont, dass sich jeder Historiker mit der Forderung des Publikums nach schönen Geschichten, Mythen der glorreichen Vergangenheit konfrontieren wird, während er keine Geduld aufbringt die grundlegenden Postulate der Geschichtswissenschaften anzuwenden, die da wären die Exaktheit der Historiographie, basierend auf archivierten Quellen und Dokumenten, welche erstellt wurden mit genauem Datum, Namen, Berichten, Zahlen – anders gesagt Fakten berücksichtigen und diese in historische Realität wandeln wird.

In den vergangenen 30 Jahren haben zahlreiche kroatische und internationale Historiker Geduld und Mühe aufgebracht. Die Frage danach, warum so viel Mühe hinsichtlich der Rolle und des Wirkens des Erzbischofs und Kardinals von Zagreb Alojzije Stepinac aufwenden, ist offensichtlich. Der Grund liegt in der Tatsache, dass das Leben und Handeln des Alojzije Stepinac zur Matrix geworden sind, auf deren Grundlage die verschiedenen Nuancen des Verhältnisses zu den kroatischen Gläubigen, zur kroatischen Nation und ihrem Wunsch nach Freiheit und einem eigenen Staat bewertet werden. Andererseits ist es während des Lesens der Antworten der Historikerin Calic erstaunlich, inwieweit eine ausgebildete Historikerin die grundlegenden Anforderungen der Geschichtswissenschaft ignoriert. Sie hatte nicht die Geduld, Archivmaterial zu durchforschen und zu verwenden, anders als zahlreiche kroatische und internationale Historiker, anders als die US-amerikanische Historikerin Esther Gitman, anders als der britische Historiker und Publizist Robin Harris, anders als die deutsche Juristin Claudia Stahl.

Dementsprechend ist auch das Ergebnis der Ausführungen von Frau Calic so wie es ist und steht im starken Kontrast zu dem was wir das „Wesen der Historiographie“ bezeichnen. Auf die gestellten Fragen antwortet sie nicht einer Historikerin entsprechend. Selbst die Redaktion von Katholisch.de legt in der Überschrift des Interviews bereits von vornherein den negativen Beiklang des Textes mit dem Gebrauch des Begriffes „Hassfigur“ fest, den es mit dem Seligen der Heiligen Römischen Kirche assoziiert. In gleicher Weise wie die Redaktion des Internetportals, verfährt auch Frau Calic.

Sämtliche Zusammenhänge erklärt sie in nur ein oder zwei Sätzen. Die so angeführten Einschätzungen tragen den Leser an den historiografischen Ansatz einer kommunistischen Regimehistoriografie heran. Jener Historiografie, welche nach dem Gerichtsurteil gegen den Zagreber Erzbischof Stepinac und die gesamte Katholische Kirche in Kroatien das Ziel verfolgte eine ständige Gedächtnishilfe hinsichtlich der Anschuldigungen eines kommunistischen Schauprozesses zu sein. Daher widersprechen die Antworten von Frau Calic zahlreichen Tatsachen und stehen gewissermaßen konträr zu logischen Beurteilungen. In diesem Sinne hat sich Frau Calic völlig unkritisch für eine Kontinuität, in diesem Falle eine historiografische Kontinuität entschieden, welche auf Archivmaterial des kommunistischen Schauprozesses basiert sowie den aktuellen Positionen der Serbisch-Orthodoxen Kirche und der politischen Führung Serbiens entspricht, während sie gleichzeitig die neueste Forschung und ihre Interpretationen vernachlässigt. Das Mindestmaß einer historiografischen Korrektheit wäre zumindest eine vergleichende Betrachtungsweise. Selbst dies war nicht erkennbar.

Sowohl der wissenschaftliche Zugang, als auch die Erfahrung lehren uns, dass Historiker besonders empfindsam darauf reagieren, sich nicht von aktuell ideologisch-politischer Konstellationen instrumentalisieren zu lassen, was sicherlich den Grad ihrer Objektivität beeinflusst. Daher achten Historiker insbesondere darauf, vergangene Ereignisse nicht in einen Zusammenhang mit aktuellen Vorgängen zu bringen, vor allem nicht mit den Wahrnehmungen und Erwartungen bestimmter gesellschaftlicher Gruppierungen. Frau Calic ist selbst dieser Anspruch nicht annehmbar, was sie mit folgender Antwort bestätigt: „… Die Kirche in Kroatien hat ihre Vergangenheit nie richtig aufgearbeitet oder sich gar für ihre Verfehlungen entschuldigt. Stattdessen pflegt sie bis heute eine gefährliche Verbindung zur äußersten Rechten und zum völkischen Nationalismus…“. Zu viel für einen Historiker. Überlebgen Sie, auf welchem Archivmaterial basiert Frau Calics eine solche Einschätzung, oder aber, wo erkennt sie in der heutigen Republik Kroatien eine extreme Rechte und völkischen Nationalismus, welcher sogar engen Kontakt mit der Führung der Katholischen Kirche pflegt?!

Daher werde ich mich bemühen, bezüglich der zahlreichen unsachlichen Beurteilungen im Interview, historisch dokumentierte Fakten darzulegen, die die Handlungsweisen des Zagreber Erzbischofs Stepinac erläutern werden. Zunächst ist es wichtig den Ausgangspunkt zu analysieren, dabei ist eines der zentralen Dokumente die Enzyklika Solicitude Ecclesiarum (1831) von Papst Gregor XVI. Dieses vatikanische Dokument entsprach den Bestimmungen des Haager Abkommen (1907) sowie der Genfer Konvention (1929), welche darlegen, dass während eines Kriegszustandes alle juristischen Befugnisse an den Besatzer übergehen, der zur Aufrechterhaltung der öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben befugt ist. Die päpstliche Enzyklika verlangte von den Kirchenvertretern Beziehungen zu den Kräften aufzubauen, die das Land tatsächlich kontrollieren, um das geistige Wohlergehen und die Rechte der Gläubigen zu gewährleisten.

 

In Übereinstimmung mit der oben genannten Enzyklika handelten kirchliche Würdenträger in ganz Europa identisch. Gemäß dem päpstlichen Dokument hat somit auch Stepinac, trotz des antikatholischen und antikroatischen Vorgehens im Königreich Jugoslawien, König Alexander Karađorđević besucht und nach seinem Attentat an dessen Trauerfeier teilgenommen. So traf er sich, auch entsprechend der erwähnten Enzyklika, mit Ante Pavelić. Jedoch nahm er nicht an seiner Begrüßung am 13. April 1941 am Bahnhof von Zagreb teil. Des Weiteren lehnte er es ab sich Pavelićs Delegationsreise nach Rom anzuschließen, mit der dieser hoffte eine Anerkennung des Heiligen Stuhls zu erwirken. Papst Pius XII weigerte sich Pavelić als Staatsoberhaupt, nicht aber als Einzelperson zu empfangen, wodurch die Hoffnung des Ustaschaführers zerstört wurde, sich und seiner Gefolgschaft der Legitimität des Papstes zu versichern. Stepinac traf sich auch mit Josip Broz Tito, trotz der antikatholischen Ausrichtung seines jugoslawischen kommunistischen Regimes und der daraus resultierenden Untaten der Tito-Partisanen, bestätigt durch die Tatsache, dass diese mehr als 600 römisch-katholische Priester auf dem Gebiet der heutigen Republik Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina töteten.

 

Historiker, wie Frau Calic, mit einem selektiven Zugang zu der Materie erwähnen diese Tatsachen selten sowie die Tatsache, dass Stepinac sich im Mai 1941 von den Ustaschas distanzierte, als er sich öffentlich gegen die Nürnberger Gesetze, die nationalsozialistischen Rassengesetze, aussprach und die Verordnung kritisierte, welche Juden zum Tragen der gelben Binde mit Davidstern verpflichtete. Alles widerspricht also Frau Calics Behauptungen, dass Stepinac sich nie vom Ustascha-Regime distanziert hätte.

Es ist daher unverständlich, wenn Historiker wie Frau Calic den Besuch von Stepinac bei dem einen Staatoberhaupt kritisieren und die anderen aber ignorieren, wie beispielsweise seinen Besuch in Belgrad 1934 und seinen Besuch bei Tito 1945. Den Erzbischof von Zagreb allen Unheils des Zweiten Weltkriegs und der Verbrechen des Ustascha-Regimes zu beschuldigen, weil er die Gründung eines kroatischen Staates befürwortete, gleichzeitig aber seine Skepsis gegenüber den Schirmherren der Staatsgründung zu ignorieren, widerspricht jeglicher logischer Auseinandersetzung. Wir alle lieben mehr oder weniger immer noch die Länder in denen wir heute leben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir die Regierung lieben und unterstützen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem oder jenem Land regiert. Das Problem der historischen Kritiker am Wirken des Erzbischofs Stepinac, liegt darin, dass sie seine Haltung gegenüber dem Staat und seine Haltung gegenüber dem Regime nicht differenziert betrachten wollen.

Stepinacs offener Widerstand gegen Pavelićs Politik, aber auch seine allgemeine Haltung gegenüber der Welt, in der er lebte, wurde am besten von ihm selbst in seiner Predigt am Christkönigsfest (25.10.1942) erklärt, in der er sagte: „Daher hat die katholische Kirche jedwede Ungerechtigkeit und Gewalt verurteilt, und verurteilt sie auch heute, welche im Namen von Klassen-, Rassen- oder ethnischen Theorien begangen werden (…) Die Katholische Kirche hatte den Mut (…) ein deutliches Wort zur Verteidigung unserer nationalen Rechte zu sagen, selbst gegenüber gekrönten Häuptern. Aber sie hätte ihren Auftrag verraten, würde sie nicht auch heute mit gleicher Entschlossenheit ihre Stimme erheben, um all jene zu verteidigen, die sich über Diskriminierungen beklagen, ungeachtet dessen welcher Rasse oder welchem Volke sie angehören. Niemand hat das Recht Angehörige anderer Rassen oder Ethnien willkürlich zu töten oder ihnen auf andere Weise Leid zuzufügen…“.

In Ermangelung von Argumenten schloss sich Frau Calic in einer ganzen Reihe ihrer Antworten einigen kroatischen Historikern, aber auch Vertretern der Serbisch-Orthodoxen Kirche sowie der serbischen politischen Szene, in der Frage an: Hätte Stepinac mehr tun können? Jedoch – ist dies nicht eine Frage, die jedem Menschen, ebenso wie jedem bisher verkündeten Heiligen gestellte werden könnte?! Dies ist eine absurde Frage, die niemand beantworten kann. Hingegen ist es aber möglich zu beurteilen und zu beantworten, ob die Redaktion von Ktholisch.de sowie Frau Calic zu wenig unternommen haben. Ich bin der Meinung, dass das katholische Internetportal Katholisch.de in seinem Interview mit der Historikerin Calic für die Geschichtswissenschaft und die wahrheitsgemäße Unterrichtung über den Erzbischof von Zagreb und die Wahrheit über die Republik Kroatien, in Bezug auf die Erkenntnisse über welche die Geschichtswissenschaft derzeit verfügt, zu wenig getan haben. Auch haben sie weniger hinsichtlich der Werte, welche die Republik Kroatien vertritt, getan, somit bin ich der Überzeugung, dass dieses Schreiben einen Beitrag zur Förderung der genannten europäischen Werte leisten wird.

In der Hoffnung, dass meine Antwort auf das Interview mit Frau Calic in Form einer Gegendarstellung auf Ihren Seiten veröffentlicht werden kann, verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Doc. Dr. sc. Ivan Bulić

Generalkonsul der Republik Kroatien

Fenix-magazin/SIM/IM

 

Pogledajte drugo

(VIDEO) ZVONIMIR TROSKOT: Nova sila EU je Poljska u geopolitičkom gospodarskom i vojnom smislu!

Mostov zastupnik Zvonimir Troskot kazao je kako Francuzi i Nijemci polako gube primat u geostrateškom …