Četvrtak, 30/11/2023

Bosanski političari pretvaraju državu BiH u zemlju slučaj

josip juratovicJosip Juratović (SPD), potpredsjednik njemačke parlamentarne skupine za suradnju sa BIH nakon posjeta toj državi

Da bi se u Bosni i Hercegovini pokrenula nacionalna i međunarodna pitanja, neophodno je što prije provesti reformu Ustava BiH. Cilj pri tome mora biti rješavanje konflikta između nacionalnih pitanja s jedne strane i građanskih prava svakog pojedinca s druge strane. Stvaranje takvog Ustava stvara preduvjete za formiranje istinske pravne države. A pravna država nije samo osnovni preduvjet za ulaz u EU nego je i neophodna za suzbijanje korupcije. A ona je trenutačno najveća smetnja za ekonomsko-socijalni prosperitet Bosne i Hercegovine – riječi su Josipa Juratović (SPD) zastupnik njemačkog Parlamenta (Bundestaga) nakon nedavnog posjeta njemačkog izaslanstava BiH. Po Juratovićevu mišljenju, BiH se nalazi korak od bankrota. U njoj političari ne mogu pronaći zajednički dogovor jer stavljaju u prvi plan nacionalne prefikse tamo gdje ih nikada u povijesti nije bilo. To sve rezultira osjećajem da se političkim elitama ne žuri sa reformom Ustava, jer te elite spadaju u najveće profitere nepostojeće pravne države i harajuće korupcije. – Iz toga razloga pozdravljam inicijativu američkog veleposlanika Patricka Moona, da sazove ekspertnu komisiju koja priprema prijedlog za reformu Ustava za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ja se nadam sličnoj inicijativi i za prostor cijele BiH – kazao je Juratović dodajući da BiH političarima upravo konfuzno stanje ide na ruku jer pretvara BIH u zemlju slučaj

Izgubljena godina

– Iako Europa već neko vremena stavlja Zapadni Balkan po strani, ovogodišnje pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji pokrenut će iznova neka od važnih pitanja. Razmatrati će se zašto su u prošloj godini sve zemlje zapadnog Balkana, osim BiH, imale pozitivne pomake u gospodarskom razvoju. Europska izvješća pokazuju kako je 2012., za BiH bila izgubljena godina. Neriješeni problem izvoza BiH, ulaskom Hrvatske u EU, mogao bi na BIH ostaviti posljedice većih katastrofalnih razmjera od trenutačne krize.

Gdje završava logika, počinje BiH

– Gledajući cjelokupnu situaciju u toj zemlji, čini se, kako poznata uzrečica „Tamo gdje završava logika, počinje BIH“, postaje gotovo nepisano pravilo u BiH. Zanimanje vanjskih političkih stručnjaka prema BiH opadaju iz jedinstvenog razloga što su to sve pitanja koja su unutardržavnog karaktera, a bosanskohercegovački političari rješenje za njih očito ne nalaze. Postavlja se pitanje je li moguće BIH usmjeriti ka europskim integracijama i osigurati život u okvirima građanskih sloboda? Slučaj Kanton Sarajevo je odlučio u cijelosti provesti odluku Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci protiv BiH. Podsjetimo, Dervo Sejdić i Jakob Finci su se žalili da im je onemogućeno kandidiranje na izborima za Dom naroda i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zbog njihovog romskog i židovskog porijekla. Sud je 2009. osudio BiH zbog diskriminacije jer im je uskraćeno pravo da sudjeluju u izborima uključujući mogućnost da budu birani na najviše funkcije. Smatra se da to krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima. Juratović kaže da će njegov angažman na razini Njemačke i Europske Unije biti pojačan u pravcu reformi i stvaranju pravne države u BiH. – Svjestan sam da je to najvažniji korak u okviru europske integracije. To se vidi i na činjenici da je dosad obrada poglavlja 23 (pravosuđe i temeljna ljudska prava) i 24 (pravda, sloboda i sigurnost) pregovora sa Europskom unijom za sve zemlje kandidate bio najteži korak pri integraciji. Pri tome se ne smije zaboraviti – bez volje i angažmana svih građana BiH će svaki trud izvana biti uzaludan – poručuje Juratović.

Piše: Katarina Pejić

Pogledajte drugo

VLAČIĆU U ČAST: Svečano otkrivanje spomen-ploče hrvatskom velikanu u Regensburgu

U ponedjeljak, 11. prosinca 2023., u Regensburgu se svečano otkriva spomen-ploča hrvatskom protestantskom teologu, crkvenom …