Home > Razne vijesti > Život djece s poteškoćama u razvoju u Vukovaru – Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Vukovarski leptirići”
Vukovarski leptirići

Život djece s poteškoćama u razvoju u Vukovaru – Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Vukovarski leptirići”

http://www.youtube.com/watch?v=UC6Bekf4hHA

Vukovarski leptirićiZadnje vrijeme se kroz medije sve češće i glasnije može čuti vapaj roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom za normalan i dostojanstven život.

Isto tako, već dugo vremena svi znamo da život u Vukovaru nije lak, da svi žive teško, mnogi na rubu egzistencije. Sada zamislite kako je kad te dvije teme spojimo u jednu?  Ne možemo ni zamisliti koliko je loše stanje i težak život djeci s teškoćama u razvoju u Vukovaru i njegovoj okolici.

Djesi s teškoćama u razvoju uskraćeno je pravo na medicinsku habilitaciju koje im je zagarantirano Ustavom Republike Hrvatske i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. U izvješću OB Vukovar navodi se da bolnica pruža potrebnu fizikalnu terapiju, iako se radi samo Vojta terapija, koju većina djece ne provodi te su roditelji prinuđeni voziti ih po cijeloj  Slavoniji  i to uglavnom jednom u tjednu, što je nedostatno za bilo kakav pozitivan pomak. Druge struke koje su također neophodne za rad nema, nisu niti spomenute.

Unatoč tako katastrofalnom stanju ministar zdravlja Rajko Ostojić  zaključio je da je stanje zadovoljavajuće i time vukovarskim majkama ubio sve nade da bi se neki pomaci na bolje,  u dogledno vrijeme, mogli dogoditi. Dakle, majke u Vukovaru ne mogu očekivati da će rehabilitaciju koja je neophodna njihovoj djeci u skoroj budućnosti biti sustavno riješena jer na ovaj problem oglušilo se i Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Stoga su vukovarske majke sa svojom djecom primorane tražiti rehabilitaciju na drugim mjestima, a osim privatnih, ujedno i preskupih načina pomoći, jedino što im ostaje su udruge za djecu s teškoćama u razvoju.

U gradu Vukovaru djeluje udruga Vukovarski leptirići koja se skrbi o rehabilitaciji   pedesetak  djece s najtežim oblicima invaliditeta. Udrugu vode dvije majke koje su i same  roditelji djece s najtežim oštećenjem mozga.

Međutim, kako to u našem iskvarenom društvu obično biva, njihov najveći dio energije odlazi na borbu sa moćnicima, sustavom, nemarom nadležnih i na slične, krajnje iscrpljujuće stvari.

Ove majke su se potrudile, bez obzira što same imaju djecu s najtežim invaliditetom, te  su  u kratkom vremenu ostvarile respektabilne rezultate. Tako sada, zahvaljujući osobnom angažmanu, vukovarska djeca imaju moderne, suvremene terapije, radionice, rehabilitaciju  i socijalizaciju kroz organiziranu igraonicu u trajanju od tri sata dnevno itd.

Nažalost, udruga kao takva i njena funkcionalnost, nekima su trn u oku i pojedinci vođeni svojim privatnim interesima trude se svim silama ubiti majkama volju za borbom te udrugu dovesti do gašenja.

U Vukovaru se od strane kako lokalne tako i državne vlasti provodi konstantna diskriminacija i marginalizacija djece s teškoćama u razvoju, oduzima im se pravo na normalan život svaki dan.

Ova tema se u gradu u potpunosti ignorira, a i ono malo traženja koja pak čuju uspiju zanemariti.

Vukovar između ostalog nema ni uvjete za primanje djece s teškoćama u vrtiće i škole  pa  su tako djeca zakinuta i za njihovo zakonsko pravo na školovanje.

Grad Vukovar nema izrađenu Socijalnu  strategiju i Strategiju za osobe s invaliditetom, niti poštuje Nacionalnu strategiju  za izjednačavanje osoba s invaliditetom niti imaju ikakav konkretan plan pomoći čime direktno ukazuju na činjenicu kako im ne smeta diskriminacija ove populacije te kako s tom politikom misle i nastaviti.

Udruga Vukovarski leptirići za sada radi, no budući da za udrugu nema nikakve sustavne podrške od strane institucija, teško je moguće da će još dugo uspijevati funkcionirati s obzirom da ovise o donacijama, humanitarnim akcijama i sposobnosti majki da same  napišu i guraju projekte, a i broj djece konstantno raste. Unatoč svemu udruga je ustrajna u radu i svjesna važnosti pokrenutih projekata za poboljšanje života djece s teškoćama u razvoju. Udruga postoji kako bi podigla nivo socijalnih usluga i spremna je participirati u izradi potrebnih strategija te širiti opseg potrebnih usluga koje su nužno neophodne u gradu Vukovaru.

S Gradom Vukovarom se dugo vremena pokušavala ostvariti suradnja kako pedesetak  djece ne bi završilo na ulici bez ikakve rehabilitacije, no odgovorni odbijaju sve načine suradnje i bilo kakve pomoći udruzi. Zbog politike koju ova gradska vlast provodi i ponašanja kojima pogoduju svojim poznanicima po principu podobnosti lako je moguće da se Vukovarski leptirići u dogledno vrijemezatvore. Time bi djeca ostala bez jedine konkretne pomoći, a njihovi roditelji očajni i u potpunosti zakinuti za pravo da traže svojoj djeci terapije koje bi im omogućile kvalitetniji život i dostizanje njihovih punih potencijala.

Utjecajem politike koja se kao korov uvlači u sve pore i segmente društva, udruga doživljava nevjerojatnu medijsku blokadu, bilo da pokušava apelirati na loše stanje ili pak onda kada učine nešto dobro i hvale vrijedno, mediji jednostavno ne žele priznati njihovo postojanje.

Ovim putem apeliramo i zadnjim atomima snage molimo za pomoć da se naš glas napokon čuje.

Molimo da nam se pomogne da se napokon dozna pravo stanje o iznimno lošoj situaciji vukovarske djece s poteškoćama. O satnju u Vukovaru  obavješten je predsjednik Vlade Zoran Milanović, svi saborski zastupnici, sva ministarstva, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom koja je i sve ove navode potvrdila u svom izvješću nakon posjeta Vukovaru, no nitko se još nije oglasio niti ponudio ikakvu pomoć ili sustavno rješenje.

Duže vrijeme pišemo raznim medijima no zid šutnje i ignoriranja je iznimno jak i bojimo se da oni koji lobiraju da nas se ušutka polako dobivaju bitku jer mi smo na izmaku snage.

Stoga tražimo Vašu pomoć, molimo još jednom da nam pomognete podići glas za one koji govoriti ne mogu, da nam pružite ruku i da napokon ne budemo sami u ovoj borbi sa bešćutnošću institucija, lokalne vlasti i moćnika.

POTEŠKOĆAMA SE MOŽEMO NOSITI S NEPRAVDOM NE!!!

Udruga Vukovarski Leptirići osnovana je u svrhu uspostavljanja i održavanja suradnje sa roditeljima djece s poteškoćama u razvoju, stručnim osobama, institucijama i drugim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Ciljevi udruge su poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom, organiziranje stručnih skupova, savjetovanja i seminara, poticanje razvoja ustanova (vrtića, integracijskih i zdravstvenih ustanova), organiziranje programa za djecu sa teškoćama u razvoju u suradnji sa stručnjacima (kulturne i sportske radionice, igraonice…), prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći a sve u svrhu poboljšanja kvalitete rehabilitacije i življenja djece sa teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Udruga trenutno broji 71 člana od čega je 45 nominalnih, odnosno redovitih korisnika u tretmanu Udruge. Područje djelovanja Udruge je Grad Vukovar i okolica.

BROJ RAČUNA: 2500009-1101363619 IBAN: HR62 2500 0091 1013 6361 9

http://www.youtube.com/watch?v=UC6Bekf4hHA

 

Pogledajte drugo

Promet je srednje gust do pojačan u smjeru mora. Foto: Hina

HAK poziva na pojačan oprez: Veći broj hodočasnika na prilaznim cestama marijanskih svetišta

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče kod kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, promet je srednje gust ...