Home > PISMO ČITATELJA > Poziv hrvatskih znanstvenika/ica na toleranciju, solidarnost i humanost prema izbjeglicama
imigranti1

Poziv hrvatskih znanstvenika/ica na toleranciju, solidarnost i humanost prema izbjeglicama

Hrvatski znanstvenici i znanstvenice iz domovine i iseljeništva uputili su otvoreno pismo hrvatskoj javnosti u kojem pozivaju na toleranciju, solidarnost i humanost prema izbjeglicama.

Pismo objavljujemo u cvjelosti. Ispod donosimo i potpise 454 hrvatska znanastvenika i znanstvenice koji su potpisali otvoreno pismo 

Svakodnevno svjedočimo medijskim izvještajima o stradanjima ljudi koji u izbjegličkim kolonama u našemu bliskom susjedstvu pokušavaju pronaći priliku za siguran i bolji život za sebe i svoju djecu. Osim osnovnog problema zadovoljavanja primarnih životnih potreba, na tom svom putu ugroženi su brojnim preprekama i otežavajućim okolnostima kojima se nastoji spriječiti njihov ulazak u (ili prolazak kroz) europske zemlje. Sve to zapravo dodatno pojačava patnju i stradanja tih ljudi koji su morali napustiti svoje domove u potrazi za sigurnošću. S obzirom na medijski diskurs u kojemu se uglavnom govori o migrantima, upozorili bismo da je riječ o prisilnim migrantima. Svi su oni bili natjerani bježati iz svojih domova zbog spleta okolnosti i razloga koji se tiču političke, ratne i vojne ugroženosti, borbe za goli život te ekonomske depriviranosti koja je uzrokovana tim faktorima, kao i sve razornijim posljedicama klimatskih promjena. Stoga oni de facto jesu izbjeglice, a ne “avanturisti”, “dezerteri”, “lažne izbjeglice”, “kriminalci” i “teroristi”, kako se ponekad može čuti u iskrivljenim prikazima medijâ i nekih političara.

Nažalost, sve se više, ne samo u hrvatskome nego i u ostalim europskim društvima, mogu čuti i pročitati izjave koje su usmjerene protiv migranata i izbjeglica, a kojima se dodatno potpiruje atmosfera straha, netolerancije, ksenofobije i isključivanja. Takvi prikazi i diskursi dodatno stvaraju prakse neprijateljstva, govora mržnje i diskriminacije prema izbjeglicama, njihovu dolasku te u krajnjoj posljedici mogu voditi i do otvorenog nasilja prema tim ljudima u nevolji, unutar zajednica kroz koje tranzitiraju ili u kojima bivaju smješteni. Kako u posljednje vrijeme možemo čuti o potencijalnome masovnom dolasku izbjeglica i na hrvatske granice, ovim pismom želimo raščlaniti neke od predrasuda i mitova koji se tiču izbjeglica i migranata te kao građani i kao članovi znanstvene zajednice pozivamo na toleranciju, solidarnost i humanost prema njima.

Svrha ovog pisma jest upozoriti na rizike koji mogu nastati od iskrivljenih predodžbi u vezi s dolaskom izbjeglica u zemlju primitka. Iako istraživanja pokazuju da hrvatsko društvo ne iskazuje ekstremne oblike ksenofobije po tom pitanju, ipak se na forumima internetskih portala može naći mnoštvo komentara koji potiču na etničku i religijsku netoleranciju, pa čak i na otvoreno nasilje prema izbjeglicama. U trenutačnoj situaciji to može samo voditi do daljnjega radikaliziranja javnoga mnijenja. Stoga smatramo da je, između ostaloga, nužno i službeno očitovanje nadležnih državnih tijela koje bi informiralo građane o novonastaloj situaciji, o uzrocima dolaska, potrebama i pravima izbjeglica te pridonijelo atmosferi solidarnosti prema njima u hrvatskom društvu. Nažalost, u posljednje se vrijeme od pojedinih domaćih političara mogu čuti uskogrudni, ksenofobični i islamofobični stavovi prema pitanjima aktualne tzv. ‘izbjegličke krize’. Podsjećamo navedene aktere da je njihovo djelovanje ključno u formiranju javnoga mnijenja te da stoga imaju posebnu moralnu i političku odgovornost u odnosu prema ovim pitanjima.

Želimo upozoriti da pojedini vrlo tendenciozni i populistički medijski prikazi odašilju pogrešnu i lažnu sliku koja može poticati moralnu paniku među stanovništvom i voditi dehumanizaciji samih izbjeglica i njihovoj kriminalizaciji. Važno je da se više čuju glasovi koji pozivaju na razumnost, odgovornost, humanost i objektivnost. Stoga je potrebno više medijskih priča, izvještaja i reportaža u kojima su zastupljeni i glasovi onih koji rade izravno s izbjeglicama (humanitarne i vjerske organizacije, organizacije civilnog društva, lokalne vlasti i zajednice u kojima su smještena prihvatilišta za tražitelje azila) kao i glasovi samih izbjeglica, koji su već prije ostvarili pravo na zaštitu i svoju sigurnost pronašli u hrvatskome društvu. Podsjećamo kako su tijekom prošlogodišnjih stradanja uslijed katastrofalnih poplava same izbjeglice i tražitelji azila bili ti koji su nesebično svojim radom i volontiranjem pomagali zajedno s hrvatskim građanima u pakiranju i slanju humanitarne pomoći, pa čak i izravnim akcijama spašavanja postradaloga stanovništva.

U okolnostima ljudskoga stradanja djelatnici Crkve i drugih vjerskih organizacija koji rade s izbjeglicama odašilju vrlo pozitivne poruke koje pozivaju na solidarnost, toleranciju, pomoć i brigu za izbjeglice. Vrijedan je i primjer pozitivnoga odnosa lokalne vlasti i zajednice grada Kutine, u kojem je smješteno jedno od dva postojeća prihvatilišta za tražitelje azila u Hrvatskoj, koji potvrđuje prakse dobrog suživota s tražiteljima u tom gradu, razbijajući mitove kako je prisutnost tražitelja azila vodila većim stopama kriminala, porastu broja bolesti i slično. Kutina je primjer dobre prakse – tolerancije i humanosti, koju može slijediti i ostatak Hrvatske. Različiti akteri uključeni u sustav pomaganja izbjeglicama i rada s njima trebaju imati odgovornost informiranja javnosti, no i nadležna ministarstva trebaju se aktivnije uključiti u dodatno informiranje i senzibiliziranje javnosti u vezi s ovom problematikom.

Istraživanja su pokazala da su za promjenu stavova stanovništva bitni načini na koje državni kreatori javnoga mnijenja formiraju državne i javne politike prema izbjeglicama. Jednako bitan faktor jest i osobno iskustvo raseljenosti, kao i osobna upoznatost s tražiteljima azila i izbjeglicama. Stoga su bolja informiranost, kritičko promišljanje i upoznatost s izbjeglicama osobno ili njihovim sudbinama najbolja prevencija ksenofobnih stavova i ponašanja. Kao znanstvenici, istraživači, akademici, znanstveni djelatnici i studenti nastojimo razvijati i njegovati kritičko mišljenje utemeljeno na znanstvenim činjenicama i dokazima. U okolnostima ove izbjegličke krize, koja je ujedno zbog mjera dizanja zidova i slanja vojske na ljude i kriza humanosti te kriza proklamiranih europskih vrijednosti, jačaju ekstremistički stavovi te atmosfera straha, panike i opasnosti. Sva migrantska i izbjeglička tematika kao i postraseljenički i postimigracijski fenomeni moraju biti odstrašćeni od visokih tenzija i programatskih diskursa bilo koje vrste. U tome je politička i šira društvena odgovornost i nas znanstvenika, da se, utemeljeno na činjenicama, pokrene javna i stručna rasprava o ovoj problematici kojoj svjedočimo i koja će, po svemu sudeći, nastaviti biti permanentno stanje i obilježje našega društva i društava u našemu okruženju.

Stoga kao znanstvenici pozivamo na umjerenu i odmjerenu retoriku svih uključenih u raspravu o ovoj temi, na objektivan i netendenciozan način, bez širenja straha i panike, već kroz jačanje tolerancije i solidarnosti. Pozivamo također na proaktivan i pozitivan stav svih aktera koji rade s izbjeglim ljudima u nevolji i prezentiranje pozitivnih primjera u praksi te na kritičko promišljanje, empatiju, razumijevanje i podršku šire javnosti. Smatramo da Hrvatska ima moralni imperativ djelovati asertivno prema izbjeglicama koje danas pokušavaju pronaći zaštitu, ne samo zbog europskog i međunarodnog prava koje je preuzela, nego i s obzirom na naše donedavno iskustvo prognaništva i izbjeglištva kada su naši građani jednako dobivali zaštitu i nailazili na otvorena vrata u drugim europskim i izvaneuropskim zemljama. Također, potrebno je ojačati sustav pružanja izbjegličke zaštite (sustav azila) u Republici Hrvatskoj jer još uvijek postoje brojni propusti i nedorečenosti, posebice u smislu omogućivanja funkcionalnih preduvjeta za integraciju i samostalan život od trenutka kada im je odobrena zaštita ili kada putem sustava kvota bude omogućen njihov prihvat, za što smatramo da Hrvatska ima dovoljno kapaciteta, iskustva i volje.

I na kraju, usprkos brojnim socioekonomskim problemima u Hrvatskoj koji za posljedicu imaju iseljavanje hrvatskih građana ne smijemo zaboraviti ni na potrebe izbjeglica koje sada dolaze i traže našu pomoć jer ta dva fenomena nisu u uzročno-posljedičnoj vezi. Poučeni iskustvima humanosti i nesebičnosti kakve su iskazane izbjeglicama devedesetih godina 20. stoljeća, kao i primjerima zajedništva, pomaganja i solidarnosti u raznim kriznim situacijama poput prošlogodišnjih poplava, pružimo pomoć i podršku osobama koje svoju priliku za novi život traže prelazeći preko hrvatskoga teritorija ili ostajući na njemu. Potrebe izbjeglica jesu velike, posebice u aspektu pružanja psihosocijalne pomoći i podrške. Osim pružanja stručnih i institucionaliziranih oblika pomoći i građani mogu učiniti puno i najobičnijom ljudskom gestom podrške izbjeglicama. Izazovi koji slijede pred nama su brojni, ali čvrsto vjerujemo rješivi te pozivamo građane i članove znanstvene zajednice na veći angažman oko upoznavanja izbjeglica i izbjegličke problematika.

Poštovane i poštovani!
Hvala Vam što ste svojim potpisom podržali Otvoreno pismo – poziv znanstvenika/ica na toleranciju, solidarnost i humanost. Kao dio znanstvene zajednice i kao građani, iskazali smo svoj stav solidarnosti prema izbjeglicama i pridonijeli smo stvaranju tolerantnije atmosfere dobrodošlice za one tražitelje zaštite koji u ovim trenucima dolaze u našu zemlju. Ukoliko želite sudjelovati u daljnjoj pomoći izbjeglicama, molimo javite se putem maila:

otvorenopismo2015@gmail.com

 

Potpisnici:
# Ime Prezime Titula Institucija
1 Drago Župarić-Iljić dr. sc. Institut za migracije i narodnosti
2 Viktorija Kudra Beroš Institut za migracije i narodnosti
3 Dubravka Mlinaric Dr.sc. Institut za migracije I narodnosti
4 Goranka Lalić Novak Doc.dr.sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5 Biljana Kašić prof.dr.sc. Sveučilište u zadru, Odjel za sociologiju
6 Marko Kovacic Institut za drustvena istrazivanja u Zagrebu
7 Irena Martinović Klarić Dr. sc. IDIZ
8 Marijeta Rajković Iveta doc. dr. sc. FIlozofski fakultet Zagreb, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
9 Zrinka Ristić Dedić dr.sc. IDIZ (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
10 Nikola Petrović dr.sc. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu  11 Dubravka Bogutovac Filozofski fakultet
12 Branko Ančić Dr.sc. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu – Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti
13 Duško Petrović dr.sc. Filozofski fakultet u Zagrebu
14 Ana Maskalan dr. sc. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
15 Jelena Matić Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ)
16 Sonja Podgorelec dr. sc. Institut za migracije i narodnosti
17 Simona Kuti Dr. sc. Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
18 Margareta Gregurovic Dr. sc. Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
19 Vedrana Baričević dr.sc. Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija, Fakultet političkih znanosti
20 Anđelko Akrap Prof. dr. sc. Ekonomski fakultet
21 Jadranka Čačić-Kumpes izv. prof. dr. sc. Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju
22 Josip Kumpes dr. sc. Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
23 Lana Peternel Dr. sc. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
24 Filip Škiljan dr. sc Institut za migracije i narodnosti
25 Petra Kelemen dr. sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
26 Ivan Landripet dr. sc. Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
27 Nevena Skrbic Alempijevic izv. prof. dr. sc. Filozofski fakultet Sveucilista u Zagrebu
28 Tamara Ćapeta Prof. dr. sc. Pravni fakultet u Zagrebu
29 Tanja Bukovčan doc.dr.sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
30 Sanja Potkonjak doc. dr. sc. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
31 Tihana Rubic dr. sc. Filozofski fakultet Sveucilista u Zagrebu
32 Leonida Kovač Izv. prof. dr.sc. Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti
33 Hrvoje Jurić Izv. prof. dr. sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
34 Nataša Lah dr.sc. Filozofski fakultet u Rijeci
35 josip zanki izv.prof. sveuciliste u zadru
36 Renato Matić dr. sc. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
37 Ružica Čičak-Chand dr.sc.
38 Andreja Kulunčić Doc.art. Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
39 Ivana Sajko Magistar znanosti
40 Emil Heršak dr. sc. FFZG
41 Iris Goldner Lang Prof.dr.sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
42 Ivan Lajić dr. sc. znanstveni savjetnik IMIN
43 Suzana Marjanić doc. dr. sc. Institut za etnologiju i folkloristiku
44 Andrea Matošević doc.dr.sc. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
45 Marijana Belaj Dr. sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
46 Ivana Škevin docent Sveučilište u Zadru
47 Anđelina Svirčić Gotovac dr. sc. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
48 Nika Bačić Selanec LL.M. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
49 Vjeran Katunarić
50 Vera Ćubela Adorić izv. prof. dr. sc. Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju
51 Juraj Belaj dr. sc. Institut za arheologiju
52 Sanja Klempić Bogadi dr.sc. Institut za migracije i narodnosti
53 Petar Barišić Red. prof.- akad. kipar Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti
54 Sandra Vitaljić Izv.prof. dr.sc Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti
55 Suzana Kovačević Institut za migracije i narodnosti
56 Aleksej Gotthardi – Pavlovsky dr. sc.
57 Tamara Perišin Prof. dr. Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet
58 Tomislav Oroz Dr. sc. Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru
59 Tena Perišin Izv.prof.dr.sc. Fakultet političkih znanosti
60 Gordana Vilovic Fakultet politickih znanosti
61 Zrinjka Peruško Prof.dr.sc. Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
62 Nevenka Božičević
63 Stjepan Malović Redovni profesor u trajnom zvanju Umirovljenik
64 Višnja Kabalin Borenić Dr. sc. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
65 Tomislav Pletenac dr.sc.
66 Senka Božić-Vrbančić izv.prof.dr.sc Sveučilište u Zadru
67 Mario Vrbančić Izv.prof.dr.sc Sveučilište u Zadru
68 Dina Vozab Fakultet političkih znanosti
69 Zlatan Krajina Docent Fakultet političkih znanosti
70 Kosta Bovan Fakultetu Političkih znanosti u Zagrebu
71 Vera Krnajski Hršak M.A. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
72 Enes Kulenović Dr.sc. Fakultet političkih znanosti
73 Viktorija Car doc. dr. sc. Fakultet političkih znanosti
74 Dražen Lalić Redovni profesor Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
75 Bojan Kanižaj mag. ing. Grafički fakultet Sveučilište u Zagrebu
76 Danijela Dolenec doc.dr.sc Fakultet politickih znanosti
77 Divna Mrdeža Antonina prof.dr.sc. Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku
78 Gabrijela Vidić M.A. Sveučilište u Zadru
79 Ivana Jugović dr.sc. IDIZ (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu )
80 Boglarka Kiss Kulenović Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski Fakultet
81 Nebojša Blanuša Doc. dr. sc. Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
82 Snježana Gregurović dr.sc. Institut za migracije i narodnosti (IMIN)
83 Tanja Habrle dr.sc. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
84 Dejan Jović Prof. dr. sc. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
85 Dragutin Babić dr. sc. Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
86 Nikola Biliškov dr. sc. Institut Ruđer Bošković
87 Helena Popović Doc.dr.sc. Fakultet političkih znanosti
88 Boris Koroman dr. sc. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
89 Senada Šelo Šabić dr.sc. Institut za razvoj i međunarodne odnose
90 Sven Cvek dr. sc. Filozofski fakultet u Zagrebu
91 Sanja Marinov mr.sc. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
92 Jasna Žmak Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
93 Jelena Kupsjak mr.sc. Centar za kulturu Trešnjevka
94 Milan Mesić prof.dr.sc Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu
95 Gabriela Banić odvjetnica
96 Ružica Jakešević Doc.dr.sc. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
97 Chiara Bonfiglioli dr. sc. (post-doc) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
98 Mirjana Adamović dr.sc. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
99 Mladen Domazet Dr Institut za političku ekologiju
100 Lana Pavić Doktorska kandidatkinja Fakultet političkih znanosti
101 Davorka Vidović dr. sc. Fakultet političkih znanosti
102 Filip Kuhta Pravni fakultet u Zagrebu
103 Ana Malnar dr.sci. IMIN
104 Velimir Cindrić slobodni novinar
105 Anita Buhin European University Institute
106 Toni Prug Dr School of Business and Management, Queen Mary, University of London
107 Maja Mise Dr. sc. Université de Fribourg, Faculté des Sciences, Département des Géosciences
108 Igor Štiks Dr.sc. Sveučilište u Edinburgu
109 Srećko Horvat
110 Selma Dizdarevic Dr. Karlov Univerzitet u Prague
111 Dražen Šimleša dr.sc. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
112 Dijana Ćurković dr. sc. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
113 Ivana Radačić doc.dr. sc. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
114 Goran Pavlić dr. sc. Akademija dramske umjetnosti, Zagreb
115 Dubravka Zima dr. sc. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
116 Damir Hršak prof. dr. sc. Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu
117 Ivana Keser znanstveni novak Institut za razvoj i međunarodne odnose
118 Martina Kramarić dr. sc. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
119 Josip Šipić M.A. Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija, Fakultet političkih znanosti
120 Mate Kapović izv, prof. dr. sc. Filozofski fakultet u Zagrebu
121 Valerija Barada Doc. dr. sc. Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru
122 Ana Pažanin doc.dr.sc. Fakultet političkih znanosti, Zagreb
123 Magdalena Nigoević doc.dr.sc. Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu
124 Josipa Lulić dr. sc. Filozoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
125 Marina Matešić dr. sc.
126 Damir Stanić Hrvatski državni arhiv
127 Ivana Fabrio Arhitektonski fakultet Studij dizajna
128 Barbara Štebih Golub dr. sc. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
129 Ana Miškovska Kajevska dr. sc.
130 Ankica Čilaš Šimpraga dr. sc. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
131 Neven Jovanović Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
132 Maša Kolanović doc. dr. sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
133 Saša Blagus Dr.sc.
134 Sanjin Dragojević Doc.dr.sc Fakultet političkih znanosti
135 Renata Jambrešić Kirin Dr.sc. Institut za etnologiju i folkloristiku
136 Nikolina Jožanc Fakultet političkih znanosti
137 Tea Škokić dr.sc. Institut za etnologiju i folkloristiku
138 Marijana Hameršak dr. sc. Institut za etnologiju i folkloristiku
139 Katarina Peović Vuković doc. dr. sc. FIlozofski fakultet u Rijeci
140 Tanja Jurin Dr.sc. Filozofski fakultet u Zagrebu
141 Selma Porobic Dr. Centar za studije o izbjeglim i raseljenim osobama, univerzitet u Sarajevu
142 Maja Bratanic Prof. dr. sc. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
143 Viktor Koska MSc Centrar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
144 Kristina Perišić
145 Antonio Ivičević Student Filozofski Fakultet u Zagrebu
146 Tamara Marjanović Gđica
147 Morana Marušić
148 Goran Bandov prof.dr.sc. Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
149 Mitre Georgiev
150 Antonija Petricusic Dr.scn Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za sociologiju
151 Marko Turk Dr. sc. Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci
152 Adrijana Vidić doc. dr. sc. Sveučilište u Zadru
153 Bojana Ćulum doc.dr.sc. Filozofski fakultet u Rijeci
154 Franka Perkovic Izv.prof. Akademija dramske umjetnosti
155 Saša Vejzagić European University Institute
156 Marko Gregović
157 GORDANA ŠKALJAC NARANČIĆ
158 Ines Prica dr.sc Institut za etnologiju i folkloristiku
159 Paul Stubbs dr sc ekonomski institut, Zagreb
160 Siniša Malešević prof.dr.sc. University College, Dublin
161 Marija Prša dipl.ing. Grafički fakultet, Zagreb
162 Stevo Đurašković dr.sc. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
163 Jelena Marković dr.sc. Institut za etnologiju i folkloristiku
164 Sunčana Kukolja Taradi prof.dr.sc. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
165 Darijo Čerepinko doc.dr.sc Sveučilište Sjever
166 Izvor Rukavina Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
167 Ivana Carev prof. biol. i kem./ znanstvena novakinja Kemijsko tehnološki fakultet, Split
168 Marko Valenta Prof.dr,soc. NTNU, dep. social work and health science
169 Azra Đulović Magistra
170 Dragan Jusupović mr. sc. Društvo za psihološku pomoć
171 Mihovil Škarica dr. sc. Pravni fakultet u Zagrebu
172 Snježana Vasiljević Docentica Pravni fakultet u Zagrebu
173 Lucija Dumančić magistra politologije
174 Kristina Pavlović magistra etnologije i kulturne antropologije, magistra sociologije freelancer
175 Zoran Beroš
176 Miroslav Gašparović ravnatelj Muzej za umjetnost i obrt
177 JADRANKA KLEKAR SAMOSTALNI SINDIKAT USLUŽNIH DJELATNOSTI HRVATSKE
178 Pero Mrnarević Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
179 Ana Matan doc. dr. sc. Fakultet političkih znanosti
180 Ivan Lozica dr. sc.
181 Romea Manojlovic Dr.sc. Pravni fakultet u Zagrebu
182 Zrinka Božić Blanuša doc.dr.sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
183 Vedran Horvat M.A. IPE
184 Goran Krnić Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
185 Marina Covic Dipl.ing.elektrotehnike –
186 Gordana Crnković Prof. dr. sc. University of Washington, USA
187 Mirela Krešić doc. dr. sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
188 Manuel Manzin Student Filozofski fakultet u Zagrebu
189 Snježana Lehman
190 Ljubica Matek doc. dr. sc. Filozofski fakultet u Osijeku
191 Sanda Flegar Médecins sans frontières
192 Sonja Novak dr. sc. Filozofski fakultet u Osijeku
193 Leo Rafolt prof.dr.sc. Filozofski fakultet Sveucilista u Zagrebu
194 Marina Perić Kaselj dr. sc. Institut za migracije i narodnosti
195 Petra Rodik doc. dr. sc. Filozofski fakultet u Zagrebu
196 Sniježana Matejčić
197 Ivana Nardelli Debač profesor opće lingvistike i engleskog jezika i književnosti Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
198 Anera Ryznar dr. sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
199 Milka Car izv. prof. Filozofski fakultet
200 Zvonimir Glavaš Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
201 Ivana Milas Nansen dijalog centar Osijek
202 Antonija Čuvalo Dr.sc.
203 Tijana Vukojičić Tomić pred. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
204 Olivera Međugorac članica Uprave Privatni sektor, prehrambena industrija, multinacionalna kompanija
205 Nikola Petković Prof. dr. sc. Filozofski fakultet u Rijeci, Hrvatsko društvo pisaca
206 Kristinka Šćavina Dipl. novinarka UPH
207 Ivana Grgurev Izv. prof. dr. sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
208 Ružica Šimić Banović Doc. dr. sc. Pravni fakultet u Zagrebu
209 Hrvoje Tutek Filozofski fakultet u Zagrebu
210 vesna jankovic Fakultet strojarstva i brodogradnje
211 Sarah Czerny doc. dr. sc. Filozofski fakultet u Rijeci
212 Brigita Miloš dr.sc. Filozofski fakultet u Rijeci
213 Rutvica Rusan Novokmet Pravni fakultet u Zagrebu
214 Ivana Jaramaz Reskušić red. prof. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
215 Renato Stanković mag.cult. Filozofski fakultet u Rijeci
216 Andrea Grgić LL.M.
217 Jasmina Džinić dr.sc. Pravni fakultet u Zagrebu
218 Josip Kregar prof.dr. Pravni fakultet
219 Lana Tučkorić
220 Zoran Burić Dr. sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
221 Branka Peurača MALD — polaznica doktorskog studija Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
222 Marko Grdesic Mr Fakultet političkih znanosti
223 Iva Lopižić mag.iur. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
224 Ana Horvat Vuković doc.dr.sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
225 Nina Kudiš prof. dr. sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
226 Tanja Vučković Juroš Dr.sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
227 Marina Milić Babić Dr.sc. Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultetu u Zagrebu
228 Lana Ofak doc. dr. sc. Pravni fakultet u Zagrebu
229 Dejan Durić doc. dr. sc. Filozofski fakultet u Rijeci
230 Antonia Barisic                                                                                        231 Damir Tulić doc. dr. sc. Filozofski fakultet Rijeka232 Boris Dudaš izv. prof. dr. sc. Filozofski fakultet u Rijeci
233 Romana Čačija Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
234 vatroslav martinčević čovjek planet Earth
235 Sanja Zubčić dr. sc. Filozofski fakultet u Rijeci
236 Jasenka Kolarić Barač
237 Julija Sardelic dr. sc. European University Institute
238 Mirjana Mišković
239 Dario Čepo Dr. sc. Pravni fakultet u Zagrebu
240 Maja Munivrana Vajda doc.dr.sc. Pravni fakultet u Zagrebu
241 Mila Orlic doc.dr.sc. Filozofski fakultet u Rijeci
242 Darja Šupljika mag. educ. philol. croat.
243 Suncana Roksandic Vidlicka Dr.sc.
244 Vedran Đulabić Doc. dr. sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
245 Luca Malatesti Doc.dr.sc. Filozofski fakultet u Rijeci
246 Jelena Heštera Mag. psych
247 Suzana Režić Miler
248 Adriana Car-Mihec red.prof. Filozofski fakultet u Rijeci
249 Snjezana Banovic dr.sc.red.prof.art. Akademija dramske umjetnosti Sveucilista u Zagrebu
250 Željka Macan dr. sc. Filozofski fakultet u Rijeci
251 Nela Malatesti Doc.dr.sc. Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
252 Ranka Vrdoljak-Radić profesorica filozofije i sociologije Tehnička škola Zagreb
253 Yasmin Baroni Čovjek –
254 Ivan Čipin doc.dr.sc. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
255 Vitomira Lončar Dr.sc.doc.art. TV Akademija
256 Iva Krtalic-Muiesan WDR
257 Ana Kršinić Lozica Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
258 Antonija Parlov
259 Vesna Turniški-Grubić prof
260 Dario Grubić prof
261 Djurdjica Dehzad
262 Marin Strmota Dr.sc. Ekonomski fakultet Zagreb
263 Tihomir Franov
264 Zlata Đurđević prof.dr.sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
265 Mladen Bočev Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
266 Ivana Dobrotić doc. dr. sc. Pravni fakultet u Zagrebu
267 Kornelija Čović
268 Tina Oršolić Dalessio dr.sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
269 Marina Biti dr. sc. Filozofski fakultet u Rijeci
270 Veda Marija Varnai Dr. Sc.
271 Stipica Mudrazija dr. sc. Urban Institute
272 Dorjana Širola dr.sc. Filozofski fakultet u Rijeci
273 Enes Midžić Prof. dr. art. Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti
274 Lucija Rogić Dr.sc. Ekonomski fakultet Zagreb
275 Saša Božić prof. dr. sc. Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju
276 Željko Bogdan docent Ekonomski fakultet, Zagreb
277 Sergije Mihić akademski slikar Udruga “Otvoreni atelier”
278 Maruška Vizek Dr.sc. Ekonomski institut Zagreb
279 Dino Krupić
280 Petra Međimurec Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
281 Agata Juniku Akademija dramske umjetnosti Zagreb
282 Tatjana Kellett
283 Lelija Sočanac izv. prof.dr.sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
284 Krešimir Ivanda Ekonomski fakultet Zagreb
285 Iva Tomić dr. sc. EIZ
286 Šime Smolić Dr.sc. Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet
287 Krešimir Galović povjesničar umjetnosti Ministarstvo kulture RH
288 Igor Despot dr.sc.
289 Dino Mujadzević Dr.sc. Historisches Institut, Ruhr Universität Bochum
290 Darjan Godić profesor povijesti Hrvatski institut za povijest
291 Nenad Jakšić
292 Goran Georgievski Dr. Max Planck Institute for Meteorology
293 Irena Meštrović Štajduhar Filozofski fakultet u Rijeci
294 Ranka Jeknić Dr. sc. Pravni fakultet u Splitu
295 Ana Peraica dr.sc. –
296 Anja Gvozdanović dr.sc. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
297 Slavica Gostimir Podgornik –
298 Robi Janovski MFA
299 Melita Carević Dr. sc. Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
300 Marina Miladinov Dr. doc. Sveučilište u Zagrebu
301 Marijan Šabić dr. sc. Hrvatski institut za povijest – Podružnica Slavonski Brod
302 Meira Zenzerović Karaman
303 Miranda Levanat-Peričić Docentica Sveučilište u Zadru
304 Neda Kovačić
305 Ivana Macokatic prof. defektolog Mali dom – Zagreb
306 Siniša Kušić doc. dr. sc. Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
307 Gabi Abramac dr.sc.
308 Hrvoje Turković Dr. Sc. Red. Prof. U miru akademija dramske umjetnosti
309 Romana Kajp Arhitektonski fakultet / Studij dizajna
310 Denis Patafta Prof.sociologije
311 Goran Goldberger dr.sc.
312 Kruno Kardov doc. dr. sc. Filozofski fakultet u Zagrebu
313 Davorka Roje
314 Anja Maksić Japundžić umjetnička asistentica Akademija dramske umjetnosti
315 Ljerka Guberina Greta Metehor Pariz, Francuska
316 Boris Bogdanić Socijalistička radnička partija Hrvatske
317 Vesna Nikolić
318 Srđan Dvornik Mr sc. neovisni konzultant
319 Mirko Mlakar Dr. sc.
320 Katarina Sokić mr. sc.
321 Miroslav Čabraja mag.art. HNK u Osijeku
322 Nebojša Zelič dr.sc. Filozofski fakultet u Rijeci
323 Ivana Miočić
324 Monika Marinović
325 Sanda Puljiz Vidović prof.psihologije Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica
326 Tijana Borovac dr.sc. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
327 Melina Sadikovic PhD student University of Brighton, UK
328 Daniel Rukavina Akademik; Profesor emeritus HAZU, Zavod za medicinu u Rijeci
329 Nikola Tutek Profesor Filozofski fakultet u Rijeci
330 Edita Slunjski Prof.dr.sc. Filozofski fakultet u Zagrebu
331 Vlasta Grgec-Petroci mag.act.soc. Na drugi način, udruga
332 Vedran Bartak mag.ing.el.
333 Luka Jakopčić Recider projekt d.o.o.
334 Ana Bratulić mag. educ. Filozofski fakultet u RIjeci
335 Linda Rajhvajn Bulat dr. sc.
336 Hrvoje Bulat Profesor
337 Jasmina Punek
338 Katica Ivankovic Prof. dr. sc. Filozofski fakultet, Zagreb
339 Martina Radosevic dipl.soc.radnica czss zagreb,podruznica dubrava
340 renata SEVER dipl. soc. radnica Czss ČAKOVEC
341 Zorislav Antun Petrović najobičniji aktivist
342 Zdenka Damjanić izv.prof.dr.sc. Ekonomski fakultet – Zagreb
343 Gorana Hitrec
344 Lamia Ruzdic Barbier arhitekt ; predsjednica AMCA, Parizu (drustvo bivsih studenata hrvatskih sveucilista) AMCA Paris – Almae matris Croaticae alumni –
345 Snježana Kordić dr.sc.habil.
346 Petar Vuković izv. prof. dr. sc. Filozofski fakultet, Zagreb
347 Dinka Čorkalo Biruški Prof.dr. Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet Zagreb
348 Daniela Bratković izv.prof.dr.sc. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
349 Lada Radin dr. sc. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
350 Mario Munta MA Odsjek za javne politike, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
351 Janja Savić
352 Meri Tadinac Dr. sc., red. prof. Filozofski fakultet u Zagrebu
353 Marijana Kletečki Radović Doc.dr.sc. Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
354 Sonja Špiranec Izv. prof. dr. sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
355 Dora Dodig Dr.sc. Sveuciliste u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
356 Marijana Grbeša Dr., docent Fakultet političkih znanosti
357 Darko Mekterović doc. dr. sc. Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
358 Mario Rašić mag. iur. Zagrebačka škola ekonomije i managementa
359 Ljiljana Fruk Dr. University of Cambridge
360 Ivana Pepić
361 Jadranka Koršić Prim.dr. Umirovljenica oftalmolog KB”Sestre Milosrdnice” Zagreb
362 Zrinka Sviličić univ. spec.
363 Vanja Salina Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
364 Marija Šerić mr.sc. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
365 SANJA RUNTIĆ Dr. sc. FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
366 Ivana Maurović dr.sc. Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet
367 Tea Tulić
368 Robert Lukenda Dr. phil. Johannes Gutenberg Universität Mainz/Njemacka
369 Mihaela Ivsic dijaspora
370 Antonija Maričić Hrvatski studiji
371 Zrinjka Stančić prof.dr.sc. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
372 Sven Marcelić dr.sc. Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru
373 Teodora Shek Brnardić Dr.sc. Hrvatski institut za povijest
374 Daria Dubajić Gđa Pravni fakultet u Zagrebu
375 Dragana Vučić – Đekić Dr. sc. /
376 Ivana Perica Dr.phil. Karl-Franzens-Universität Graz
377 Edin Haliti
378 Natalija Lisak Dr.sc. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
379 Orlanda Obad dr. sc. Institut za etnologiju i folkloristiku
380 Magda Sindičić dr. sc. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
381 Mirna Grubišić
382 Zoran Zatezalo mag.oec. AZONIZ
383 Marina Štambuk dr. sc. Hrvatski studiji
384 Mladen Pavičić Prof. dr. sc. ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA NAPREDNE MATERIJALE I SENZORE, IRB, Zagreb
385 Dinko Telećan
386 Sanja Šimleša doc.dr.sc. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
387 Jasmina Mehic
388 Dajana Vlaisavljević Moderna galerija, Zagreb
389 Tin Gazivoda dr.sc. Mreža fondacija Otvoreno društvo
390 Zlatko Bukač mag.soc., mag.philo.angl. Odjel za anglistiku, Sveučilište u zadru
391 Saša Zelenika prof. dr. sc. Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
392 Mirna Solic Dr.sc. Sveuciliste u Glasgowu
393 Katarina Penđer
394 Siniša Miličić dr.sc. Fakultet elektrotehnike i računarstva
395 Ekrem Causevic prof. dr. sc. Filozofski fakultet Sveucilista u Zagrebu
396 Krešimir Piršl Dr. sc.
397 Hrvoje Živčić Arhitektonski fakultet Studij dizajna
398 Ivica Puljak Prof. dr. sc. FESB, Split
399 Dinko Mestrovic dipl.ing čovjek
400 Mirela Dumic UK
401 Vlatka Davidović
402 Snežana Andrejev Majcan
403 Daniela Cvitković dr.sc. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
404 Boško Pešić Doc. dr. sc. Filozofski fakultet u Osijeku
405 Ivana Visković doc.dr.sc. Dječi vrtić Biokovsko zvonce, Makarska; FDZMB, Sveučilište Hercegovina
406 Frane Paić dr. sc Zavod za medicinsku biologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
407 Teo Giljevic Visi asistent Pravni fakultet u Zagrebu
408 Berislav Cimerman mag. psych.
409 Jadranka Rebeka Anić dr. sc. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split
410 Nadan Petri Izv. prof. dr. sc. Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu Split
411 Alen Tafra dr. sc.
412 Željko Bošnjak dr.med. Dom Zdravlja Zagrebačke županije
413 Daria Torre
414 Mirna Bačić
415 Gorjana Gjurić Doc.dr.sc.
416 Iva Pleše dr. sc. Institut za etnologiju i folkloristiku
417 ivan strugar prof.dr. ekonomski fakultet zagreb
418 Filip Čeč dr. sc. Filozofski fakultet u Rijeci
419 Tomislav Gomerčić doc. dr. sc. Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
420 Marijana Cmrecnjak Ravnateljica/odgajateljica Djecji vrtic Cekin
421 Eva Anđela Delale Doc.dr.sc. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
422 Irena Kolbas mr.sc. Etnografski muzej
423 Ivana Kostadinović prof.
424 Katarina Krizmanić Hrvatski prirodoslovni muzej
425 Miranda Novak viša asistentica postdoktorandica Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
426 Tihomil Matković Arhitekt
427 Ljiljana Kolešnik dr.sc. Institut za povijest umjetnosti
428 Igor Sinčić
429 Nataša Beširević Dr.sc. Fakultet političkih znanosti
430 Karmen Lončarek Prof. dr. sc. Medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci
431 Mladen Barešić
432 Martina Knežević dr. sc.
433 Lana Pehar magistra psihologije
434 Ivna Svoboda Beusan Dr sc
435 Josip Borošić Dr. sc. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini
436 Daniela Hamidović mr.sc. Hrvatsko biospeleološko društvo
437 Valentina Kranzelic Doc.dr.sc. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveucilista u Zagrebu
438 Dubravka Dulibić-Paljar poslijedok. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
439 Drago Pilsel Mr. sc. Autograf.hr
440 Hajrudin Hromadžić Docent Filozofski fakultet u Rijeci
441 Morgane Dujmovic Doktorantica Université Aix-Marseille – Telemme
442 Igor Čaljkušić doc. Umjetnička akademija u Splitu
443 Danijela Birt Katić dr. sc. Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru
444 Mladen Hedjever prof. dr. sc. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb
445 Vedrana Spajić-Vrkaš Prof. dr. sc. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
446 Stjepan Malović Prof.dr.sc. Veleučilište VERN
447 Nataša Štefanec prof.dr.sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
448 Dario Hrupec dr. sc. Institut Ruđer Bošković, Zagreb
449 Slobodan Danko Bosanac Prof. dr. Ruđer Bošković Institute, Zagreb
450 Marica Marinović Golubić dr. sc. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
451 Mario Bara doc. dr. sc. Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
452 Silva Mežnarić dr. sc. Znanstvena savjetnica u miru
453 Nenad Starc prof. dr. emeritus Ekonomski institut Zagreb
454 Snježana Sekušak-Galešev izv.prof. dr.sc. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb
…..

 

 

.

Pogledajte drugo

Screenschoot

OTVORENO PISMO PREDSJEDNICI RH: Tražim da se očitujete o pismu koje je potreslo Hrvatsku

Ante Glibota, potpredsjednik Europske akademije znanosti, umjetnosti i književnosti u Parizu i član Hrvatskog nacionalno etičkog ...