Home > VIJESTI > SVIJET > NJEMAČKA > MOSTAR: Ljetna škola hrvatskog jezika u zemlji Kraljice Katarine -uz igru, zabavu i putovanja, djeca hrvatskih iseljenika uče jezik i povijest svoga naroda
Ita Pandža,Tomislav Vučić i Franjo Zadro
Ita Pandža,Tomislav Vučić i Franjo Zadro

MOSTAR: Ljetna škola hrvatskog jezika u zemlji Kraljice Katarine -uz igru, zabavu i putovanja, djeca hrvatskih iseljenika uče jezik i povijest svoga naroda

U srpnju ove godine s radom kreće Ljetna škola – Stopama kraljice Katarine. Za pokretanje ljetne škole zaslužno je troje Hr­vata iz Mostara koji su članovi Odjela za iseljeništvo Hrvatskog narodnog sabora BiH. Strategija Odjela i dugogodišnja znanja i iskustva u radu s djecom pomogla su im da osmisle plan i program rada škole. O Ljetnoj školi – Stopama kraljice Ka­tarine razgovarali smo s Itom Pandža,Tomislavom Vučićem i Franjom Zadrom.

FM: Vaša škola nosi naziv Stopama kraljice Katarine. Kako ste se odlučili za taj naziv, kome je škola namijenjena i koji je osnovni cilj osnivanja ljetne škole?

Ita: Osnovni cilj Ljetne škole „Stopama Kraljice Katarine“ jeste davanje mogućnosti djeci iz iseljeništva da u centrima hrvatske duhovnosti i kultu­re provedu prekrasan godišnji odmor uz igru i zabavu, učeći hrvatski jezik i pismo, upoznaju­ći običaje, kulturu i povijest svog naroda družeći se sa vršnjaci­ma iz Hrvatske i BiH. Učenjem materinskog jezika, kulture i povijesti, djeca će biti na putu očuvanja nacionalnog identite­ta. Također, cilj nam je da djeca ostvare kontakte sa svojim vršnjacima iz raznih zemalja i razmjene iskustva i saznanja o različitim kulturama.

Grb ljetne škole je grb kraljevske obitelji Kotromanić

stopama kraljice katarine (2)Hrvati od 7. stoljeća žive na pro­storu Bosne i Hercegovine. Kroz povijest, pod pritiskom različi­tih osvajača, bili su prinuđeni napuštati svoje domove. Tako danas naseljavaju sve svjetske kontinente. I kraljica Katarina je dolaskom Turaka morala napu­sti svoju rodnu grudu i utočište potražiti u tada slobodnom Du­brovniku a zatim u Rimu. Uspje­la je sačuvati kraljevska obilježja i ostala je vjerna katoličkoj vjeri. Grb ljetne škole je isti grbu naše kraljevske obitelji Kotromanić. U napadu Turaka kraljičin muž je poginuo, a djeca poturčena i odvedena u zarobljeništvo. Ona je ipak ostala dostojanstvena do kraja i svoje bosansko kraljev­stvo oporučno ostavila Vatikanu i katoličkoj Crkvi. Složili smo se da je kraljica Katarina jedna od najznačajnijih povijesnih osoba našeg naroda i odlučili da se rad naše škole treba odvijati stopa­ma kraljice Katarine.

Dok smo osmišljavali plan i pro­gram rada, ciljana skupina bili su dječaci i djevojčice uzrasta od 8 do 12 godina. Naravno, ta dobna granica nije fiksna pa se mogu upisati i stariji polaznici, osobito ako su u pitanju braća i sestre ili prijatelji koji žele zajedno pohađati našu ško­lu. Namijenjena je djeci naših iseljenika širom svijeta, ali i djeci iz Hrvatske i Bosne i Herce­govine. Dakle, mogu se prija­viti svi zainteresirani dječaci i djevojčice koji žele jedan ljetni  tjedan provesti s vršnjacima iz različitih gradova i zemalja, te na taj način ostvariti kontakte i, ako Bog da, prijateljstva za cijeli život. Kako nam je ovo prva godina rada planiran je samo jedan ciklus Ljetne škole, te je zbog tog razloga broj polaznika ograničen.

Ljetna_SkolaFM: Koji su razlozi pokretanja Ljetne škole?

Tomislav: Ideja o pokretanju Ljetne škole se nije pojavi­la spontano, ona je rezultat dugogodišnjeg rada i planiranja Odjela za iseljeništvo Hrvatskog narodnog sabora BiH, čiji smo članovi. Nas troje smo vidjeli da možemo preuzeti odgovornost te uz pomoć Odjela i drugih institu­cija hrvatskog naroda u Domo­vini i Iseljeništvu, ujediniti naša osnovna zanimanja, jer imamo puno iskustva u radu s djecom, te doprinijeti ostvarivanju ciljeva povezivanja mladih Hrvata diljem svijeta sa Domovinom. Primijetili smo da posljednjih go­dina djeca planiraju svoje ljetne praznike i traže sadržaje koji bi im mogli biti zanimljivi, zabavni, ali i poučni. Naša škola će biti u prirodi i na putovanjima. Održa­vat će se sati hrvatskog jezika i povijesti te radionice i susreti sa znamenitim osobama hrvat­ske kulture, sa književnicima, glumcima, slikarima, sportašima te uglednicima iz društvenog ži­vota. Na satovima i radionicama djeca se neće ocjenjivati, neće im se provjeravati znanje, već će se poticati radoznalost i razvi­jati ljubav prema svom narodu i svojoj Domovini.

kraljeva_sutjeska_visitmycountryFM: Kome je namijenjena Ljetna škola i gdje je planirano njeno odr­žavanje?

Franjo: Kroz program Ljetne škole “Stopama kraljice Katari­ne” želimo na zabavan i eduka­tivan način, kroz izlete i igru,  povezati mlade iz cijelog svijeta i upoznati ih sa zemljom iz koje potječu njihovi korijeni. Osim toga, ovo je ipak ljetovanje i tu smo da se polaznici dobro zaba­ve i odmore od školskih obaveza. Želja nam je da iz zemlje kraljice Katarine, iz Bosne i Hercegovine ponesu lijepe uspomene i sklope prijateljstva za cijeli život.

Bosanskohercego­vačka bajka…

Zamišljeno je da se Ljetna škola održava na različitim lokacija­ma širom Bosne i Hercegovine. Smatramo da će djeca najviše naučiti kroz spoznajna iskustva, te smo tako za ovo ljeto odabrali dvije osnove lokacije, Međugorje i park prirode Blidinje, s kojih ćemo svakodnevno odlaziti na poludnevne i cjelodnevne izlete, od Neuma do Jajca. Prvi dio tjedna bi bili smješteni u Međugorju odakle bi obilazili Hercegovinu, a drugi dio tjedna na Blidinju odakle bi odlazili na

Želimo da polaznici Ljetne škole provedu što više vremena u pri­rodi i kretanju, te smo osmislili i različite športske aktivnosti i igre. Putujući kroz Bosnu i Her­cegovinu želimo im, uz uobiča­jenu kuhinju, ponuditi jela koja se pripremaju na tradicionalan način. Djeca uglavnom žive u ur­banim sredinama i rijetko imaju priliku vidjeti domaće životinje. Zbog toga smo planirali posjet Ekološkim seoskim gospodar­stvima, kako bi imali priliku vidjeti uzgoj domaćih životinja i načine na koje su naše bake spremale tradicionalna jela.

stopama kraljice katarine (1)FM: Na koji se način može prijaviti djecu u Ljetnu školu te na koji način će se vrjednovati ili ocjenjivati pola­znici Ljetne škole?

Ita: Sve zainteresirane roditelje i djecu pozivamo da posjete našu web stranicu: kraljicabih. com Na stranici mogu pronaći sve informacije, naše kontakte i prijaviti se, nakon čega će dobiti detaljnije upute o sudjelovanju.

U Ljetnoj školi – Stopama kraljice Katarine nema ocjena! Jedino što će se vrjednovati je dječje zadovoljstvo i osmijeh na licu koji će nam davati povrat­ne informacije i smjernice za dalji rad. Nadamo se da će nas polaznici ocijeniti kao vrlo kva­litetnu i zabavnu školu, te nam se pridružiti i sljedeće godine – pojasnila nam je Ita.

Fenix-magazin/MD

 

Pogledajte drugo

Foto: Screenshot/Youtube/Ilustracija

Njemačka: Kupio stari kuhinjski ormar i šokirao se kada ga je otvorio, sve otkrio vlastima

Otkriće koje se ne događa svaki dan, a kamoli u kuhinji. Naime, jedan muškarac iz ...