Home > VIJESTI > POLITIKA > IZVORAN TEKST Justitia et pax Biskupske konferencije Njemačke: Rodna pravednost i djelovanje Crkve po svem svijetu
Foto Hina
Foto Hina

IZVORAN TEKST Justitia et pax Biskupske konferencije Njemačke: Rodna pravednost i djelovanje Crkve po svem svijetu

 

Komisija Justitia et pax Biskupske konferencije Njemačke objavila je 2004. godine dokument Rodna pravednost i djelovanje Crkve po svem svijetu (Geschlechtergerechtigkeit und weltkirchliches Handeln. Ein Impulspapier der Deutschen Kommission Justitia et pax). Ne ulazeći u komentiranje iznesenih stavova, Fenix-magazin donosi orginalan tekst objave Biskupske konferencije Njemačke:

 

Justita et pax rodno osviještenu politiku smatra prikladnim sredstvom promicanja pravednih odnosa među spolovima, sredstvom koje je u skladu s njezinim temeljnim djelovanjem, odnosno, s ciljem ukazivanja na strukturne nepravde i nasilja te traženje sredstava i putova njihove prevencije. Pojam rod Komisija tumači kao društveni i kulturni vid spolne razlike koji se razlikuje od biološke spolne razlike. Rod se odnosi na sve predodžbe i načine ponašanja koji se utvrđuju snagom tradicije, odgoja, kulture, društvenih uzora kao općeg razumijevanja spolnih uloga (tipična žena, tipični muškarac). Rodno osviještena politika, pak, znači kritičko promatranje, pod znakom pravednosti, takvih učvršćenih uloga i traženje poboljšanja u odnosima spolova. Rodno osviještena politika je, prema Komisiji, princip djelovanja koji treba pomoći i ženama i muškarcima da nesmetano, oslobođeni naslijeđenih pripisivanja uloga, pristupaju svim područjima javnoga života, od gospodarstva i politike s jedne strane, do privatnog života s druge strane.

Rodno osviještena politika

Justitia et pax u svojem dokumentu osvjetljava i odnos između „tradicionalne“ politike ravnopravnosti, koja je bila usmjerena na interese žena i politike gender mainstreaminga. Mišljenja je da rodno osviještena politika ne može zamijeniti „klasičnu“ politiku ravnopravnosti, nego je nadopunjava. To su dva različita puta u službi postizanja jednog istoga cilja i treba ih zajedno provoditi sve dok se u cijelom društvu ne postigne stvarna ravnopravnost spolova. Glavnu razliku između rodno osviještene politike i klasične politike ravnopravnosti usmjerene na žene, Komisija vidi u čimbenicima zaduženim za provedbu tih politika i u načinu postavljanja i provedbe političkih koncepata. „tradicionalni“ oblici politike ravnopravnosti polaze od konkretno postavljenih problema koji se izvode iz nepravednog položaja žena i na temelju toga zahtijevaju njihovo konkretno političko rješavanje. Rodno osviještena politika zbilji pristupa temeljitije. U konceptu rodno osviještene politike rodna perspektiva, odnosno, različite situacije žena i muškaraca, postaju kriterijem već kod ispitivanja, organizacije i pristupa nekom području djelovanja.

Pozitivno vrijednovanje

Justitia et pax također pozitivno vrednuje obvezatnost koncepta rodno osviještene politike na institucionalnoj međunarodnoj razini. Kao pozitivan primjer navodi Socijalno i gospodarsko vijeće Ujedinjenih naroda (ecoSoc), koje je 1997. godine donijelo smjernice Mainstreaming the Gender Perpsective into all Policies and Programmes in the UN System davši tako tom konceptu prvenstvo provedbe u sustavu Ujedinjenih naroda. Justitia et pax pozitivno vrednuje i dokument europske unije Leitfaden zur Bewertung geschlechterspezifischer Auswirkungen (1997.), koji je trebao pomoći rodno osjetljivom pristupu pojedinim područjima politike europske unije. Pozitivno se vrednuje i amsterdamski ugovor iz 1999. godine, kojim je rodno osviještena politika za sve članice europske unije postala prvotnom zadaćom.

Rodna pravednost

Kad je u pitanju prihvaćanje rodno osviještene politike u Katoličkoj crkvi, Justita et pax procjenjuje da je po srijedi „osjetljiva zadaća“ s obzirom na to da je Crkva u prošlosti imala velik udio u širenju tradicionalnih spolnih uloga što se mora ocijeniti kao jednostrano i štetno. Predodžbe o spolnim ulogama utemeljile su određene uzorke ponašanja i učinile da budu samorazumljive. Posljedice su bile velike nepravde među spolovima koje su, dijelom, još uvijek na djelu. budući da je poziv Crkve djelovati na humaniziranju svijeta i uspostavi civilizacije ljubavi u kojoj nepravde trebaju biti uklonjene, ciljevi rodno osviještene politike pokazuju se pogodnima. Rodna perspektiva pokazuje se korisnom za provedbu nužnih koraka na putu postizavanja pravednosti među spolovima na međunarodnoj razini jer njezino polazište nudi konkretna i provodljiva sredstva i metode koji pomažu pri analizi različitih situacija i provedbi prijedloga poboljšanja.

Zaključak

Justita et pax Njemačke biskupske konferencije pozitivno vrednuje usvajanje rodne pravednosti kao načela ustrojstva mnogih ustanova. Komisija ocjenjuje da je rodna pravednost u mnogim ustanovama usvojena kao njihovo etičko načelo, izričaj je društvene i komunikativne sposobnosti ustanove te sve više pridonosi da je bolje prihvaćaju njezini djelatnici i šira javnost.

Pogledajte drugo

Foto: Screenshot/Youtube

Evo koliki stan za 700 eura mjesečno možete dobiti u ovih 200 njemačkih gradova

Velik dio plaće u Njemačkoj ide za najam stana. No, to ne mora biti tako, ...